Napsal uživatel Adéla Víchová   
Středa, 10 Červen 2009 11:48

Aktuality školní družiny

placení ŠD :
 • září - prosinec do 15.9., jednotlivci 720 Kč, 2 sourozenci 1200 Kč, leden-červen do 31.1. 1080 jednotlivci, 1800 2 sourozenci
 • pokud nemá dítě zaplacené školné do uvedeného data, nemůže dále ŠD navštěvovat!
 • číslo účtu - 2000 788 319/0800, nezapomeňte napsat jméno dítěte!
 • 13,30-14,30 se děti nevyzvedávají, oddělení mají svůj program - vycházka mimo školu, zájmová činnost atd. - vycházky po,út,čt - 13,30-14,30 viz notýsek.
 • oddělení a vychovatelky ŠD 2017 - 2018
I.oddělení - 1.A U.Matoušková
II.oddělení - 1.B, část 2.B  Anna Prajzlerová
III.oddělení - 1.C,  Jana Vosická
IV.oddělení - 2.A, část 2.B Linda Rosecká
V.oddělení 2.C - Dana Šmídová
VI.oddělení - 3.CD Jana Večerková
VII.oddělení - 3.A, 4.C - Blanka Španingerová
VIII.oddělení - 4.AD Nikola Hanzalová
herna Zuzana Benešová

plánujeme:

 • ve ČT 23.11. odpadá plavání s družinou pro 1.tř. pro nemoc lektorky.
 • 29.11. divadlo D21 Rozárčina postýlka 1. - 2.tř.
 • 29.11. divadlo ve škole  Dneska hraje Karel (o životě Karla IV. trochu jinak doplnění učiva ČS) - 3.-4.tř. (podle počtu přihlášených dětí 50 - 65 Kč)
 • vánoční výlet - Hornický skanzen Příbram 13.12. 2.C, 3.ACD, 20.12. 1.ABC, 2.AB, 4.AC

týden 20. - 24.10.2017

I.oddělení  - U.Matoušková 1.A

 • po - 13,30 - 14,30 - podle počasí.
 • út - 13,30 - 14,30 - podle počasí.
 • st  13,30 -
 • čt - 13,30 - 14,30 - podle počasí.
 • pá -

II.oddělení - A.Prajzlerová, 1.B + část 2.B

 • po - 13,30 - 14:30 Rieg. sady /5.p.
 • út - 13:30 - 14:30 Rieg. sady /5.p.
 • st - 13,30 - 17:00 Brumbambule, 90,-
 • čt - 13:30 - 14:30 Rieg. sady/5.p.
 • pá - 13:30 - 14:30 Rieg. sady /5.p.

22.11. zemědělské muzeum, 29.11. D21 Rozárčina postýlka, 6.12. výstava betlémů, 13.12. Šestajovice - výroba svíček, 20.12. vánoční výlet Příbram, 10.1. kino Pilotů, 24.1. planetárium

III.oddělení - J.Vosická - 1.C

 • po 20.11. - 5.p
 • út 21.11. - 5.p.
 • st 22.11. - 13 - 16,15 hod. - Zemědělské muzeum "Recykles" - program s průvodcem 0 Kč
 • čt 23.11. - 5.p. ODPADÁ PLAVÁNÍ!
 • pá 24.11. - do 15,30 h.5.p.

Plány :  29.11. divadlo D21, 6.12. Půjdem spolu do Betléma

IV.oddělení  -  L.Rosecká 2.A, část 2.B

 • po - 13,30 - 14:30 Rieg. sady
 • út - 13:30 - 14:30 Rieg. sady
 • st - 13,30 -17:00 Brumbambule, 90,-
 • čt - 13:30 - 14:30 Rieg. sady
 • pá - 13:30 - 15:00 Rieg. sady

22.11. zemědělské muzeum, 29.11. D21 Rozárčina postýlka, 6.12. výstava betlémů, 13.12. Šestajovice - výroba svíček, 20.12. vánoční výlet Příbram, 10.1. kino Pilotů,   24.1. planetárium

V.oddělení -  D.Šmídová, 2.C

Děti, které odcházejí domů do 13,30 /podle zápisního lístku nebo zápisu v notýsku/ zůstávají v herně.

Na výlety- s sebou pití, svačinu, peníze na vstupy /případně kapesné/  a batůžek.

 • po - po obědě do 14,30 5. p nebo hřiště U vodárny, 14,45 herna nebo kroužky
 • út -  po obědě do 14,30 5.p nebo hřiště U vodárny, 14,45 herna nebo kroužky
 • st - 13,30-17,00 - Muzeum B. Smetany, Malujeme a posloucháme Vltavu, program + prohlídka s lektorem , 80,-Kč
 • čt -  po obědě do 14,30 5.p nebo hřiště U vodárny, 14,45 herna nebo kroužky
 • pá - po obědě do 15,45 5.p nebo hřiště U vodárny

VI.oddělení  - J.Večerková 3.CD

Kdy chodíme na oběd: po: 12:45 - 13:15, út: 13:10 - 13:30, st: 11:50/půlka a 13:00/půlka, čt: 11:50/půlka a 13:00/půlka, pá: 12:45

 • po -13:30 - 14:30 - Vodárna/5.p
 • út - 13:30 - 14:30 - Vodárna/5.p
 • st - 13:30 - 16:00 - Muzeum policie 5kč
 • čt - 13:30 - 14:30 - 5.patro/ Vodárna
 • pá- 13:30 - 15:00 - 5.patro / Vodárna
 • 22.11. muzeum policie - Všichni za jednoho ( divadlo), 29.11. divadlo ve škole - Karel IV, 13.12. celodenní vánoční výlet do Příbrami

VII.oddělení - B.Španingerová 3.A, 4.C

 • po - 13,30 - 14,30 - přihlášené dívky míč.hry, ostatní viz 6. popř. 8.odd.
 • út - 13,30 - 14,30 vycházka Riegrovy sady nebo  Tv (podle počasí)
 • st - 13,30 - 17  - animační dílna kino Aero, 80 Kč, svačina, pití, fleška na záznam filmu
 • čt - 13,30 - 14,30 -  4.p. (popř.vycházka)
 • pá - do 13,30 1.p., pak kroužky nebo 6.  popř. 8.odd. podle počtu dětí
obědy - po 13,10, út - 13,10, st - 3.A 13,10, 4.C 13,20, čt - 13,10, pá 3.A 12,10, 4.C 12,45
plánujeme -  29.11. divadlo ve škole  Dneska hraje Karel (popř. V+ W - Ezop), 13.12. Příbram vánoční výlet, 14.12. vychovatelka nepřítomna - děti v herně (seminář)

VIII.oddělení - N.Hanzalová 4.AD

 • po - 14 - 14:30 - hřiště u kostela / herna (dle počasí)
 • út - 13:30 - 14:30 - Vodárna / 4. patro (dle počasí)
 • st - 13:30 - 16:30 -Muzeum historických nočníků a toalet, 60.-
 • čt - 13:30 - 14:30 - Vodárna / 4. patro (dle počasí)
 • pá -13:30 - 15:00 - Vodárna / 4. patro (dle počasí)

22.11. muzeum policie - Všichni za jednoho ( divadlo), 29.11. divadlo ve škole - Karel IV,

herna Z.Benešová

 

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz