Školní rok 2017/2018

Harmonogram školního roku:

první pololetí - 1. 9. 2017 - 31. 1. 2018

druhé pololetí - 1. 2. - 30. 6. 2018

prázdniny

podzimní - 26. 10. - 27. 10. 2017

vánoční - 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

pololetní - 2. 2. 2018

jarní - 5. 2. - 11. 2. 2018

velikonoční - 29. 3. -  30. 3. 2018

hlavní - 1. 7. - 31. 8. 2018

ředitelská volna: 29. 9. 2017, dále dle potřeb

1. den otevřených dveří - 7. 12. 2017 - Charitativní výstava

2. den otevřených dveří - 22. 3. 2018

schůzky s rodiči žáků s SVP – průběžné hodnocení IVP - duben - červen

(bude upřesněno)

 

Nabídka práce

Do nového školního roku hledáme vychovatelku - úvazek cca 0,75 (21 hodin týdně), nabídky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Vážení rodiče našich strávníků,
od 1. září 2018 dojde k navýšení cen obědů o 2,- Kč.
Důvodem jsou rostoucí ceny potravin a denní nabídka čerstvé zeleniny a ovoce.
Ceny platné od 1. 9. 2018:
7-10 let        25,-   470,-/měsíc
11-14 let      27,-   510,-/měsíc
15 a více      28,-   530,-/měsíc
Změnu trvalého příkazu proveďte prosím od srpna.
Číslo účtu a variabilní symboly zůstávají beze změny.
Děkujeme za pochopení


OBĚD

Dne 29.6.2018 budou mít všichni žáci odhlášený oběd. Pokud budete mít o oběd zájem, prosím o přihlášení do 25.6.2018 do 14.00.
Dne 29.6.2048 v 9.15 bude vydávána bageta s nápojem.

 

 

OVK Harrachov

Třídy 3. A, 4. D, 5. AC dorazily na místo v pořádku.

vedení školy, 12. 5. 13,30 h

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Vážení rodiče,

jak již určitě víte, zřizovatel (MČ Praha 3) vyhlásil konkurzní řízení na ředitele školy, do kterého se současný ředitel Mgr. Miroslav Šoukal z osobních důvodů již nepřihlásil. Konkurzu se zúčastnil zástupce ředitele Mgr. Tomáš Táborský, který v něm sice uspěl, ale umístil se na druhém místě, takže pravděpodobně od nového školního roku bude novým ředitelem školy vítěz konkurzního řízení a v učitelském sboru patrně dojde k výrazným personálním změnám. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že současné vedení profesionálně odřídí zbývající cca dva měsíce do konce školního roku, v souladu s platným ŠVP proběhne naplánované rozřaďovací řízení do rozšířených výuk od 4. ročníku (cizí jazyky nebo matematika+informatika) atd.,  připraví podklady pro výroční zprávu a vše ostatní k předání. Naopak vše, co se bude týkat příštího školního roku (včetně personálního zajištění výuky, rozvrhů, slavnostního zahájení nového školního roku apod.), již bude plně v kompetenci nového pana ředitele, který nastoupí k 1.8. 2018, a jím jmenovaných nových zástupců. Z těchto důvodů se tudíž neuskuteční plánované třídní schůzky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků, na kterých mj. měly být představeny paní učitelky. Předpokládané rozdělení žáků do 1. tříd bude zveřejněno pod jejich registračními čísly (stejně jako u rozhodnutí o přijetí) na webových stránkách školy a na vývěsce před školou.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

 

OVK Nový Hrozenkov

Třídy 2. stupně dorazily na místo v pořádku.

vedení školy, 2.5., 15,45h

OVK Rokytnice nad Jizerou

Třídy 1.A,B,C dojely v pořádku na místo. Zpoždění bylo kvůli koloně na dálnici a objížďce. Fotografie budou ukládány na www.ovk-jirak.estranky.cz 14 h.J.Vos

OVK Benecko

Třídy 2. ABC a 3. CD dorazily na místo školy v přírodě v pořádku. Kuč

 

Informační schůzka pro rodiče žáků 3. ročníků

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku pro rodiče žáků 3. ročníků k nabídce rozšířené výuky cizích jazyků, matematiky a informatiky, která proběhne dne 2. 5. 2018 v 17 h v pracovně zeměpisu ve 3. patře.
vedení školy, zveřejněno 18. 4. 2018

Ředitelské volno

V souladu se školským zákonem § 24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy na 30. 4. 2018 z technických a provozních důvodů ředitelské volno.
vedení školy, zveřejněno 19. 4. 2018

Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2018/2019 můžeme přijmout všechny děti, jejichž rodiče u nás podali žádost. Otevíráme 3 třídy. Prosíme rodiče, kteří zapsali své dítě ještě na jinou školu a nastoupí tam, aby nám podali zprávu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zároveň prosíme rodiče, kteří zapsali své dítě i jinde, ale chtěli by nastoupit u nás, aby svoji přihlášku na jiné škole stornovali, a také nám tuto informaci oznámili na výše uvedené mailové adrese, a to nejpozději do 18.4. 2018, kdy se na naší škole uskuteční náhradní zápis pro děti, které se z vážných důvodů nemohlx zúčastnit zápisu v řádném termínu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy

OVK Kytlice - 11.4. - 20.4.

Třídy 4.AC dojely na místo školy v přírodě v pořádku, počasí dětem přeje.

11.4. 12,40h

 

  • návrat z OVK Kytlice - pátek 20.4. mezi 11,30 - 12 (plánovaný odjezd kolem 9 hod.)

 

Volby do školské rady, zveřejněno dne 29. 3. 2018

Dne 27. 3. proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce žáků. Zápis o výsledcích je k dipozici zde

Den otevřených dveří

Dne 22.3. 2018 od 8 - 16h se uskuteční 2. den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce nejen na prohlídku školy s případným nahlédnutím do výuky, ale i na besedu s vedením školy. Sraz zájemců o besedu je v 9h a v 15,30h (sraz u recepce školy).

Kandidátní listina - volby do školské rady, zveřejněno dne 7. 3. 2018

K dispozici zde

28.2.2018 Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje:


průběžné poznatky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z terénu stále více nasvědčují tomu, že začátek školního roku po návratu dětí z letních prázdnin již dávno není tím nejfrekventovanějším obdobím výskytu vší mezi dětmi v pražských mateřských a základních školách. Plodným obdobím pro parazita typu vší je totiž také právě probíhající zima, kdy děti nosí šály a čepice. Tyto zimní doplňky oděvu usnadňují přenos vší mezi dětmi. Ty se tak dnes ve školách a školkách mohou vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku. Od roku 2012 není zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici, v Praze pak Hygienické stanici hlavního města Prahy. K údajům o výskytu onemocnění pedikulóza způsobovaného vešmi ve školských zařízeních se přesto HSHMP dostává a to na základě desítek dotazů rodičů, škol či Pražanů. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí mimořádnou pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.

Bližší podrobnosti obsahuje přiložená tisková zpráva.

Zpráva zde

 

 

Nařízení ředitele školy, zveřejněno dne 20. 2. 2018

Z důvodu opakovaných krádeží ředitel školy vydal zákaz vstupu do školy s koloběžkami a skateboardy. Dále z důvodu bezpečnosti je zakázán do školy vstup v jezdících botech a na kolečkových bruslích. Vše s účinností od 23. 2. 2018.
vedení školy

Pololetní klasifikace, zveřejněno dne 24. 1. 2018

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 1. byla zveřejněna v systému Bakaláři pololetní klasifikace všech žáků. 
vedení školy

Volby do školské rady, zveřejněno dne 15. 1. 2018

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách dne 21. 11. 2017 jste byli informováni o volbách do školské rady. Nikdo z rodičů v daném termínu neprojevil zájem o členství, proto se volby do školské rady dne 23. 1. 2018 nekonají.
V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. opakujeme výzvu, aby se zájemci o členství ve školské radě přihlásili nejpozději do 27. 2. 2018 emailem na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Poté budou jednotliví kandidáti vyzváni o vyplnění kandidátní listiny, která bude obsahovat základní údaje o kandidátovi, včetně důvodu kandidatury a jeho přínosu pro školu. Ta bude zveřejněna v souladu s volebním řádem. Volí se 2 zástupci z řad rodičů. Volby proběhnou dne 27. 3. 2018.
vedení školy

Termíny přijímacího řízení na SŠ a tiskopis přihlášky najdete zde: (ke stažení také na stránkách MŠMT, kde je přihláška vpisovací)

Termíny zkoušek

Přihlaška na SŠ

Zápisové lístky pro žáky, kteří se hlásí na SŠ, je nutné vyzvednout nejpozději do 15.3. u zástupkyně ředitele. Lístek si vyzvedne žák proti podpisu (jedná se o žáky 5., 7. a 9. ročníků).

Schůzka pro rodiče žáků 9.A a 9.B k přijímacímu řízení na střední školy

Dne 15.1. 2018 od 17h se v učebně zeměpisu uskuteční informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče žáků 9. ročníku za účasti vedení školy a třídních učitelů.

 

Děti z LVK 1.st. dojely v 11,05 v pořádku na Paseky nad Jizerou. Fotografie a příspěvky jsou ukládány na www.jirak-lyzak.estranky.cz vos


Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

 

Aplikace Bakaláři, zveřejněno dne 7. 12. 2017 v 15 h

Vážení rodiče,

mobilní aplikace i webová aplikace jsou plně funkční, jen z důvodu dalšího zabezpečení došlo k přechodu na zabezpečený certifikát https, proto při přihlašování do mobilní aplikace, musíte znovu vyhledat školu, protože mobilní i webová aplikace jsou plně funkční na jiné url adrese:

https://skola-jirak.bakalari.cz

T. Táborský

 

Charitativní vánoční výstava + Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a další zájemce na Charitativní vánoční výstavu, která se bude konat ve čtvrtek 7.12. od 8-16h v 1. a 2. patře školy. Slavnostní zahájení začíná v 8h ve školní jídelně. Prodej výrobků začne po slavnostním zahájení (cca v 8,30h).  V tento den zároveň probíhá den otevřených dveří. Zájemci o besedu s ředitelem školy se shromáždí v 10h a ve 14h v přízemí u recepce školy.

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh SVR na 2019-2023

 

Zde zveřejňujeme výsledky evaluačního dotazníkového šetření, které se uskutečnilo ke konci loňského školního roku:

 

hodnocení rodičů, hodnocení pedagogů,   hodnocení provozních zaměstnanců


ANKETA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  V RÁMCI PROJEKTU MAPU

Odkaz na dotazník zde

 

Třídní schůzky

Zveme rodiče dne 21.11. na třídní schůzky. Žáci 1.st. začátek v 17h.; žáci 2.st. v 17,30h.

 

Lyžařský a snowboardový kurz

v pondělí 23.10. byly dětem 3. - 5.tříd rozdány přihlášky na LVK 1.st. Přihlášky odevzdávat do 31.10.!! J.Vosické. Na začátku listopadu obrdží přihlášky i děti 1. - 2.tříd

Ředitelské volno, zveřejněno dne 25. 9. 2017

V souladu se školským zákonem §24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy na den 29. 9. 2017 z technických a provozních důvodů ředitelské volno.

Volná místa:

Učitel anglického jazyka, zveřejněno 20. 9. 2017

Hledáme učitele anglického jazyka:

  • úvazek: 11 h přímé výukové činnosti týdně - poloviční úvazek
  • nástup: nejlépe ihned
Bližší informace poskytne ředitel školy: Mgr. M. Šoukal, tel. 602 283 980.

Vyúčtování OVK

Vážení rodiče,

vyúčtování OVK za šk. rok 2016/17 proběhne až po schválení monitorovací zprávy (pravděpodobně v listopadu), neboť část výdajů se hradilo z grantu OPPP: "Společně, proinkluzivně a bez předsudků".

 

Zahájení školního roku 2017/2018 je dne 4. 9. 2017.

Dne 4. 9. od 9 h se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. tříd.

Dne 5. 9. od 17 h proběhnou třídní schůzky pro 2.-9.ročníky.

 

Harmonogram pro první školní týden:

4.9. - 8.9.

žáci 1. tříd - viz Zápis do 1. třídy/První školní den

4.9.

žáci 2.-9. tříd - konec výuky v 9,40

5.9.+6.9.

žáci 2.-3.tříd - konec výuky v 11,25; žáci 4.+5.tříd - konec v 11,40; žáci 6.-9.tříd - konec ve 12h

7.9.+8.9.

žáci 2.-9. tříd - výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky

Od 11.9. probíhá výuka již dle rozvrhu

 

Zpráva pro deváťáky a osmáky: V pondělí 4.9.2017 připomínáme nástup v 7:20 z důvodu vítání prvňáčků ve vhodném, mírně slavnostním oblečení. Děkujeme a těšíme se na vás. TU 8. a 9.tříd

 

Zpráva pro rodiče žáků přihlášených na říjnový zájezd do Skotska: v pondělí 4.9.2017 konkrétní děti obdrží složku s kompletními informacemi ohledně zájezdu. V případě dalších dotazů, kontaktujte Mgr. Pelcovou.

Nabízíme 2 volná místa na říjnový zájezd do Skotska od 9. - 15.10.2017!

V případě zájmu kontaktujte co nejdříve Mgr. Pelcovou.


Školní rok 2016/2017

Projekt : "Společně, proinkluzivně a bez předsudků"

Od 1.9. 2016 zahájila Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 realizaci projektu s názvem „Společně, proinkluzivně a bez předsudků

 

Zpravodaj

Letos poprvé, byť s malým zpožděním, dostáváte Informační zpravodaj a s ním Minizpravodaj s přílohou v elektronické podobě.

Harmonogram školního roku:

1. pololetí: 1.9. - 31.1.

2. pololetí: 1.2. - 30.6.

prázdniny - podzimní: 26.-27.10.

- vánoční: 23.12. - 2.1.

- pololetní: 3.2.

- jarní: 13.3. - 19.3.

- velikonoční: 13.4. - 14.4.

- hlavní: 1.7. - 1.9.

Den otevřených dveří: 6.12. + 23.3. (8-15,00h)

třídní schůzky: 1.9. (1.roč.), 6.9. (2.-9.roč.), dále bude upřesněno

konzultační hodiny: bude upřesněno

schůzky pro rodiče žáků s IVP: leden, květen/červen

Fotografování tříd

Dne 15.6. proběhne focení tříd a skupinek žáků. Info předali žákům třídní učitelé zároveň s cenou jednotlivých fotografií.

OVK - 18.5. - 27.5.

Žáci tříd 5.C, 6.A, 7.A, 8.AB a 9.A dojeli na místo v pořádku.

Návrat žáků 3.AD a 4.AC z OVK dne 18.5.

Předpokládaný návrat žáků ke škole je mezi 14,30 - 15h.

vedení školy, 10,45h

OVK - 12. - 19.5.

Žáci 2.A a 3.C dojeli v pořádku v 11,45 na místo školy v přírodě.

OVK - 9.5. - 18.5.

Žáci z 3.AD a 4.AC dojeli na místo v pořádku.

OVK - 3.5.-12.5.

Žáci 5.AB a 6.B dojeli na místo školy v přírodě v pořádku.

Přijímací řízení na SŠ

Upozornění pro rodiče žáků 5. a 7. tříd, kteří absolvovali zkoušky na víceletá gymnázia: zápisní lístek, nutný pro přijetí žáka na SŠ (po zveřejnění přijatých žáků), je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele. Lístek může převzít žák.

Aktualizace systému Bakaláři na verzi 16/17

Vážení rodiče, dovoluji si Vám oznámit, že dne 29.4. byla provedena aktualizace systému Bakaláři na verzi 16/17, došlo ke změně webového prostředí. V případě potřeby se můžete s aplikací seznámit na https://www.bakalari.cz/webapp.aspx.

T. Táborský, dne 30.4. 12 h

OVK - 21.4.-28.4.

Třídy 2.CD na školu v přírodě dorazily v pořádku.

Dotazníky

Vážení rodiče,

již počtvrté se v rámci evaluace na Vás obracíme s prosbou o anonymní vyplnění dotazníku, který žáci v těchto dnech obdrží od svých třídních učitelů. V případě, že jsou na škole sourozenci, dostane dotazník nejstarší z nich. Prosíme o pečlivé vyplnění dotazníku a jeho odevzdání nejpozději do 11.4. (podrobné informace jsou uvedeny přímo v dotazníku). Děkujeme za spolupráci a Váš čas. vedení školy

Třídní schůzky

Dne 25.4. se konají třídní schůzky (od 17h 1.st.; od 17,30h 2.st.).

Z důvodu pobytu na OVK mají třídy 2.C a 2.D termín třídních schůzek již 11.4. od 17h.

 

Informace ředitele školy

Dne 21.3. byl při interpelacích na ZMČ P3 vznesen dotaz ohledně zrušení plavání u nás ve škole. Aby nedocházelo k dezinformacím, vydávám touto cestou následující prohlášení:

U současných 3. ročníků byl v lednu řádně ukončen celý plánovaný cyklus plavání.  U současných 2. ročníků bude plavání probíhat v některém z následujících ročníků (znění platného ŠVP-bod 7. Učební plány: „rozdělení učiva do jednotlivých ročníků (pokud je uvedeno) je pouze orientační, závazné je dodržení ŠVP za 1.-5. ročník na konci  1.  stupně (v 5. ročníku) a za 6.-9. ročník na konci 2. stupně (v 9. ročníku). K tomuto kroku se ředitel školy rozhodl (zákon 561/2004 Sb. – Školský zákon, část patnáctá, §164 odst. 1 písm. a),b),c) hl.  z těchto důvodů:

a/ opakované stížnosti na kvalitu plaveckého výcviku ve smluvním zařízení

b/ slíbené navýšení financí na plavecký výcvik ze strany MŠMT od následujícího školního roku V současné době škola hledá jiné zařízení pro plavecký výcvik na další roky tak, aby byl žákům poskytnut kvalitní plavecký výcvik za odpovídající cenu a aby docházelo k minimálnímu narušení vyučování.

Mgr. Miroslav Šoukal

ředitel školy

 

Nařízení ředitele školy

Od 1.2. 2017 mají žáci 2.st. přísný zákaz používat "gumovací" pera. Důvody vysvětlí třídní učitelé žákům na třídnických hodinách.

Lyžařský kurz 1.st.

Lyžařský a snowboardový kurz 1. - 5.tř. konaný na Pasekách nad Jizerou se úspěšně vrátil zpět do Prahy. Fotografie najdete na jirak-lyzak.estranky.cz. Příští rok nás čeká termín 7. - 13.1. 2018

Schůzka pro rodiče žáků 9.r.

Dne 24.1. od 17h se uskuteční schůzka pro rodiče žáků 9.A (v učebně zeměpisu, 3.p.) k  přijímacímu řízení na SŠ.

LVK - 2.1. 2017

Děti dorazily na místo v pořádku, sněhu je hodně.

Vánoční besídka, 20.12.

Ráno jsme přišli do třídy a našli si místo k sezení. Každý si nandal na ubrousek nějaké cukroví a pití. Paní učitelka nám na tabuli pustila kousek pohádky. Někteří si připravili krátký program. Děti vystoupily s kouzly, zpěvem a tancem. Nakonec přišlo nejlepší - rozbalování dárků a poslouchání koled. Pak jsme se rozloučili a popřáli krásné Vánoce. Ema Jírová, 3.A

Návštěva divadla, 19.12.

Pavlík Tesař se na Štědrý den ztratil tatínkovi, když šli spolu koupit vánoční stromeček. Na své cestě potkal moc zajímavých osob: Potkal pána s rybou, kterého uprosil, aby rybu pustil na svobodu. Pana lampáře a holčičku se sirkami. Navštívil peklo, které smrdělo sírou. Potkal i nafoukanou holčičku, ale i pošťáka Klementa a jeho koníčka Karličku, která měla ráda písničku - Jede poštovský panáček. Pan pošťák Pavlíka odvedl k policistům a Ti Pavlíka odvedli domů. A poučení od Pavlíka, děti ztrácejte se jen v nejnutnějších případech.  Áďa Vorasická, 3.A

Návštěva knihovny, 4.C, 13.12.

Žáci byli rozděleni do skupin. Jednotlivé skupiny pak plnily zadané úkoly, které souvisely s poezií. Paní knihovnice poté vyhodnotila nejlepší a ta dostala za odměnu malou čokoládu a ode mne pochvalu za práci a chování. Následně jim ještě ukázala mnoho dalších knih s básničkami. Poté si mohli žáci ještě vypůjčit knihu přes vánoční prázdniny. Mgr. Bíbová

Vánoční výstava, 6.12.

6. prosince jsme měli jako každý rok vánoční  výstavu. Přišla spousta lidí. Naše třída prodala všechny výrobky. Myslím, že se nám výrobky povedly. Všem se výstava líbila a těšíme se na další. Adéla Seifertová, 3.A

Mikuláš, 5. 12.

5. prosince jsme se normálně učili. Při hodině ČJ k nám do třídy vpadli čerti, andělé a Mikuláš. Všichni jsme se vylekali. Mikuláš vyvolal Frantu a Matěje a Mikuláš říkal, že hodně zlobili, tak je čerti hodně pomalovali, aby příští rok věděli, kteří tak zlobili. Vše dobře dopadlo, počet žáků je pořád stejný. Elizabeth Olga Čejková, žákyně 3. A

Návštěva knihovny, 3.A, 1. 12.

Naše třída navštívila minulý týden knihovnu. Paní knihovnice nás rozdělila na čtyři týmy. Každý tým musel vyřešit tři úkoly. První byl z českého jazyka, druhý z matematiky a třetí z prvouky. Toto klání vyhrál  černý tým. Za vítězství dostali sladkou odměnu a někteří jim zatleskali. Potom jsme si šli půjčit knihy. V knihovně se nám líbilo. Matěj Sekal, 3.A

Elektronická žákovská knížka - změna hesla, mobilní aplikace

Vážení rodiče, dovoluji si Vás upozornit na možnost změny hesla pro přihlášení do elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři.  Po přihlášení do EŽK v záložce "Nástroje" vyberete "Změna hesla". Dále si Vás dovoluji informovat o využití mobilní aplikace EŽK - tuto aplikaci lze používat na operačních systémech Android a iOS.

T. Táborský, 8. 12., 8,15 h

Charitativní vánoční výstava + Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a další zájemce na Charitativní vánoční výstavu, která se bude konat v úterý 6.12. od 8-16h v 1. patře školy. Slavnostní zahájení začíná v 8h ve školní jídelně. Prodej výrobků začne po slavnostním zahájení (cca v 8,30h).  V tento den zároveň probíhá den otevřených dveří. Zájemci o besedu s ředitelem školy se shromáždí v 10h a ve 14h v přízemí u recepce školy.

Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. 12. 2016

V souladu se školským zákonem §24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy ve dnech 21. a 22. 12. 2016 z technických a provozních důvodů ředitelské volno (stavební úpravy). 

Důležité upozornění

Od 1. 12. 2016 budou v odděleném a zabezpečeném prostoru suterénu školy probíhat stavební práce, které organizuje MČ.

vedení školy, 29.11. ve 14,30 h

Historický velkofilm Anthropoid, 24. 11. 2016

Žáci 7. až 9. ročníků shlédli v kině Lucerna historický velkofilm Anthropoid, který je blíže seznámil s událostmi přímo souvisejícími s atentátem na říšského protektora Reinharda Heidricha. Film měl rozšířit pohled žáků na naše dějiny během 2. světové války. Bylo to velice emotivní a působivě natočené. Po filmu následovala beseda s historikem Zdeňkem Špitálníkem. Iva Boleslavová

Návštěva Vinohradské knihovny, 2.C

V knihovně se mi na 2. čtenářské besedě moc líbilo. Dozvěděli jsme se něco o dinosaurech. Hráli jsme soutěž o nejrychlejšího čtenáře. Soutěž vyhrál Oliver. Za odměnu dostal čokoládu. Pavel Rendek, žák 2.C

Schůzka k lyžařskému kurzu 1. - 5.tř.

Ve ČT 24.11. se koná schůzka rodičů k Lyžařskému a snowboardovému výcvikovému kurzu 1.st. od 17,30 hod. v jídelně školy. Zde bude možné i doplatit zbývající částku 2300 Kč. J.V.

ZOO Praha, 9. 11. 2016

Dnes jsme jeli se třídou autobusem a metrem do zoologické zahrady. Dostali jsem vstup zdarma, protože naše třída sponzoruje malou žirafku. U vchodu jsme viděli obří kovové mravence. Po svačině jsme šli do pavilonu, kde mezi námi létali netopýři. Byli jsme v pavilonu slonů, hrochů a v Africkém domě, kde žije celá rodina žiraf. Po cestě jsme si mohli sednout na kovové slony. Moc se nám líbilo, jak nám zaměstnanec zoologické zahrady vyprávěl o zvířatech a ukazoval nám jejich kosti. Lukáš Paulíny, žák 3.A

Fyzikální workshop, 3.11. 2016

Smíchovská střední průmyslová škola ve spolupráci s odbornými pracovišti a vysokými školami připravuje programy pro ZŠ a MŠ. Žáci třídy 8.A se dne 3. 11. zúčastnili fyzikálního workshopu na SSPŠ, který žáky seznámil se zajímavostmi z oblasti nanosvěta a optických zákonitostí. Poutavým programem žáky provedla tamější profesorka matematiky a fyziky Věra Krajčová.

Třídní schůzky, 29. 11. 2016

Dne 29. 11. 2016 se budou konat třídní schůzky: 1. stupeň v 18,00 hod. a 2. stupeň v 18,30 hod.

Sběr starého papíru, 28. a 29. 11. 2016

Ve dnech 28. a 29. 11. 2016 bude probíhat sběr starého papíru. Věříme, že se zapojíte v co největším počtu. Děkujeme za spolupráci.

Zájezd do Anglie, 21. - 26. 10. 2016

Ve dnech 21.10.-26.10. odjelo 23 žáků 2. stupně na poznávací zájezd do Anglie. Letos jsme náš zahraniční výlet směřovali na jih a nazvali jsme ho "Putování za mořem". Navštívili jsme 3 přímořská města- Brighton, Portsmouth a Hastings. Prošli jsme se po útesech Seven Sisters a Beachy Head. Také jsme navštívili prehistorickou památku Stonehenge. Poslední den jsme strávili v Londýně, kde jsme se na závěr svezli na slavném London Eye, odkud byl krásný výhled na podvečerní velkoměsto. Ubytovaní jsme byli po 2-3 členných skupinkách v britských rodinách v oblasti Portsmouth, kde jsme měli příležitost poznat britskou domácnost a procvičit své znalosti v angličtině konverzací s rodinou. Počasí nám přálo a odvezli jsme si spoustu nových zážitků.

Ředitelské volno dne 18. 11. 2016

V souladu se školským zákonem §24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy na 18. 11. 2016 z technických a provozních důvodů ředitelské volno (odstávka vody z důvodu neodkladné opravy rozvodu vody). Školní jídelna nebude v provozu. Pro zájemce z řad žáků 1. st. při minimálním počtu 10 zajišťuje náhradní program Duhové klubíčko (výlet do Vlašimi). Zájemci se nahlásí nejpozději do 4. 11. TU 1. st.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 19. 10. 2016

Se třídou jsme navštívili kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Nejdříve jsme se podívali na Ježíše Krista a na patrony české země  - sv. Václava, sv. Anežku, sv. Ludmilu a další. Kostel je postaven podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. Dozvěděli jsme se, že pan Plečnik kostel načrtl třikrát. Viděli základní kámen kostela z roku 1928. Návštěva se nám moc líbila. Erik Castano, žák 3.A

LVK 1.st

Žáci 2.ročníků dne 24.10 obdrželi přihlášku na Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 1.st. Přihlášky společně se zálohou 1000 Kč  je nutné odevzdat do 31.10. 2016 J.Vosická 24.10. 20,00

Rudolfinum, 6. 10. 2016

Ve čtvrtek 6. října jsme s celou třídou vyrazili do Rudolfina. Nejdříve jsme skládali písničky v malém sále. Potom jsme si společně zazpívali. Dále jsme se přesunuli do druhého sálu, kde jsme se naučili řídit raketu. Ve třetím sále byla paní, která nám rozdala drnkací nástroje. Paní nám ukazovala na tabuli, co máme dělat s těmi nástroji. Dopoledne strávené v Rudolfinu se nám všem líbilo. Martin Fictum, žák 3.A

Vyšehrad, 30. 9. 2016

Od paní učitelky jsme dostali za úkol zjistit zajímavosti o Vyšehradě. Hledali jsme informace na internetu, v knihovnách a od rodičů. Každý ze skupinky připravil část řeči nebo fotografii. Před návštěvou Vyšehradu jsme si vyprávěli o našich objevech. Moje skupina vyprávěla o chrámu sv. Petra a Pavla. Druhý den jsme jeli na Vyšehrad. Nejdřív jsme navštívili Slavín. To je hřbitov, kde jsou pohřbeni naši nejvýznamnější lidé - Bedřich Smetana, Ema Destinová, Josef Bican a mnoho dalších. Potom jsme šli dál, viděli jsme např. Rotundu sv. Martina, chrám sv. Petra a Pavla, Čertovy kameny a sochy strážců Vyšehradu od významného sochaře J. V. Myslbeka. děvčata ze 3.A

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

13.10. obdrželi žáci 3.-5. tříd přihlášky a informace o LVK 1.stupně 2017. Přihlášky a zálohu 1000 Kč je nutné odevzdat do 21.10. 2016. Po tomto datu obdrží přihlášky i žáci 2. a 1.tříd. J.Vosická 13.10. 19,30 hod.

Akce pro žáky 8.-9.tříd

Žáci 8.-9. tříd několika škol Prahy 3 byli vybráni k účasti na taktickém cvičení IZS „Požár v Žižkovské věži“. Cílem akce je procvičení součinnosti složek IZS, tzn. Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby a Policie ČR (na místě bude několik hasičských vozů, sanitek, policejních vozů a vrtulník s termovizí). Velitelem zásahu budou děti poučeny o zásadách bezpečnosti a postupně výtahem vyvezeni do restaurace a vyhlídkové věže. Podrobný popis akce najdete zde.

Akce se koná 3.10. od 7,45h. a bude trvat cca 1,5h. Po skončení akce se žáci vrátí s vyučujícím do školy. Sraz žáků je v 7,30h. před školou.

Poznávací zájezd do Drážďan

ZŠ nám. Jiřího Poděbrad pořádá v termínu 2. prosince 2016 poznávací zájezd do Drážďan.

Cena pro žáky:

  • do 15 let: 530,-Kč
  • nad 16 let: 550,-Kč

V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:

  • doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace), autobus je skupině k dispozici během celého pobytu
  • pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel)
  • služby průvodce

V ceně není zahrnuto:

  • vstupy – dle vybraného programu
  • kapesné

Přihlášky je možné vyzvednout u paní Mgr. Libuše Bahenské.

 

Harmonogram ve dnech 1.9. a 2.9. pro 2.-9.ročníky

Ve čtvrtek 1.9. končí výuka v 9,40h. V pátek 2.9. končí 2.+3. ročníky v 11,25h, 4.+5. ročníky v 11,40h a 6.-9. ročníky ve 12h. Od pondělí 5.9. bude výuka již dle rozvrhu.

Třídní schůzky

Dne 6.9. se konají od 17h třídní schůzky pro 2.-9. ročníky.  Třídy 3.D a 5.C mají začátek posunutý na 17,05h.


Zájezd Do Anglie

Vážení rodiče,

na základě zjišťování předběžného zájmu o zájezd do Anglie jsme podle Vašich preferencí vybrali variantu Londýn a jižní Anglie autobusem (6 dní), který se uskuteční v říjnu 2016. Pojedeme s CK Royal, se kterou máme výborné zkušenosti z minulých let. Letošní zájezd se ponese v duchu „putování za mořem po jižní Anglii“. Navštívíme přímořská města Brighton, Portsmouth a Hastings, nebude chybět ani procházka k útesům Beachy Head. Naše putování završíme celodenním pobytem v Londýně. Ubytováni budeme 3 noci v hostitelských rodinách v okolí Brightonu/Worthingu. Cena zájezdu je 6890,- Kč.

Pro přihlášení Vašeho dítěte na zájezd prosíme vyplňte závaznou přihlášku do 20.6. a odevzdejte společně se zálohou 2000 Kč paní učitelce Machalické. Zájezd je určen pro žáky, kteří budou v příštím školním roce na 2. stupni.


 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz