Školní rok 2018/2019

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí  3. září 2018.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2018

Jarní prázdniny: 11. - 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: 18. 4 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2019

Ředitelské volno: podle potřeby

Charitativní vánoční výstava, den otevřených dveří: 11. 12. 2018


VAROVÁNÍ!!!

V okolí školy se objevily případy, kdy nějací lidé v autě lákali děti do auta. Tuto situaci již řeší policie, přesto dbejte zvýšené opatrnosti a děti raději vyzvedávejte. Nebo vždy pošlete někoho, kdo dítě doprovodí domů.

 

SRPŠ INFO:

1. Hospodaření spolku

2. Rozpočet SRPŠ

3. Schůze SRPŠ 23.10.2018

 

Upozornění pro rodiče

V poslední době se opakovaně objevují ve škole vši. Žádáme rodiče, aby dětem zkontrolovali hlavy a případně udělali potřebná opatření k odvšivení.

http://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html

Čtvrtletní hodnocení

Vážení rodiče, třídní učitelé Vám sdělí průběžné hodnocení na třídní schůzce a vlepením přehledu prospěchu do žákovské knížky.

Žáci 1. stupně dostanou navíc školní přílohu, kde vyučující pomocí "smajlíků" vyhodnotí dovednosti a znalosti žáků v naukových předmětech a chování. Pro sebehodnocení žáků je určena str. 28 v žákovské knížce.

(zveřejněno 14. 11. 2018)

 

Sběr starého papíru bude probíhat 19. a 20. 11. ráno před školou. Prosíme rodiče, aby papír byl ideálně svázaný a zvážený.

(zveřejněno 5. 11. 2018)

 

Třídní schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce na třídní schůzky k ukončení prvního čtvrtletí.

Schůzky se budou konat v úterý 20. 11.; začátek v 17h (pro první stupeň) a v 17,30 (pro druhý stupeň).

(zveřejněho 5. 11. 2018)

 

Plánujeme v měsíci listopad

 

1. 11.  Projekce v kině Světozor (žáci 7., 8. a 9. tříd)

6. 11.  4. C Divadlo v Korunní; 1. A Beseda v knihovně; 1.C Beseda v knihovně;  preventivní programy ve třídách

7. 11.  4. A Stopy české vědy; 1. C Beseda v knihovně; 7. B a 9. A seminář k finanční gramotnosti

9. 11.  5. C Návštěva Rudolfina; 3. A Projektový den

12. 11.  2. C, 3. A Beseda v knihovně

13. 11.  2. A, 2. B Beseda v knihovně

14. 11.  5. C Den sponzorů ZOO Troja; 2. A Návštěva kostela

15. 11.  Murder Mystery – anglická pohádka (4. a 5. třídy)

15. 11.  6. A, 8. B Seminář k finanční gramotnosti

19. - 20. 11.  Sběr papíru

20. 11.  4. C, 5. C Výstava 1918 Žižkov, Atrium Žižkov

20. 11. Třídní schůzky

21. 11.  3. A ZOO Troja

23. 11.  3. C Beseda v knihovně

27. 11.  Setkání pro předškoláky

29. 11. 1. třídy Hurvínkův Mikuláš – Divadlo Spejbla a Hurvínka

30. 11.  4. A Beseda v knihovně

Aktuality


Halloweenský den

Dnes žáci absolvovali strašidelný den, kdy se převlékli do kostýmů a vyzkoušeli si některé tradice tohoto svátku. Třída 2. C zpříjemnila některým třídám ráno, když na ně zaklepala s heslem "Trick or treat" a zazpívala ostatním dětem anglické písničky.

Green Eggs and Ham

Žáci navštěvující kombinovanou výuka AJ (CLIL třídy) absolvovali divadelní představení probíhající v anglickém jazyce. Díky této akci mají žáci příležitost procvičit si své jazykové dovednosti během interaktivního představení, které probíhalo s rodilým mluvčím.

 

Dětské dopravní hřiště

Žáci čtvrtého a pátého ročníku budou během školního roku navštěvovat dopravní hřiště. Absolvují celkem čtyři výukové bloky. Více informací předají třídní učitelé.

 

Lyžařský kurz 1. stupně

Vážení rodiče, dětem byly rozdány přihlášky na lyžařský výcvikový kurz. V případě zájmu předejte přihlášky p. Vosické.

 

Lyžařský kurz 2. stupně

1.10. žáci obdrželi závazné přihlášky LVK pro 2.st. Vyplněné přihlášky odevzdat do 5.10. p.uč. Szmekovi nebo Boleslavovi.

 

 

 

Naše úspěchy

Žižkovský kolík - ve sportovní soutěži mladších žáků jsme získali 2. místo.

Přespolní běh (žáci druhého stupně) - 3. místo

Obvodní kolo v ping pongu /dívky - 1. místo

Obvodní kolo v ping pongu /chlapci - 3. místo

Výtvarná soutěž Jeden svět na školách

Žák třetího ročníku se umístil v předních příčkách výtvarné soutěže se svým dílem k filmu Hadí dívka. Za odměnu pojede v listopadu na exkurzi do České televize a zúčastní se natáčení pořadu Planeta Yó.

 

Z rukou našich žáků

Výstava Paměť národa na Letné

( žáci z 5.D)

Ve středu ráno jsme se se třídou vydali na Letnou, kde probíhá výstava, která nám připomíná historii našeho státu. Po náročném výstupu na nás čekal krásný výhled na celou Prahu. Když jsme se rozdělili do menších skupin, tak jsme měli za úkol projít celkem tři stanoviště. Dostali jsme také pracovní listy. První stanoviště bylo v temné místnosti a všude okolo nás se promítaly různé obrazy.Někdo se toho i dost bál, protože to bylo občas děsivé. V další části byli nahraní lidé, kteří vzpomínali na různé doby. Třetí část byly takové venkovní tabule s texty. Také nám půjčili bílé fixy a my mohli napsat něco na zeď. To nám přišlo asi nejzábavnější.


Výlet do Kutné Hory (od žákyně z 5.C)

V pátek jsme navštívili Kutnou Horu. Začali jsme prohlídkou na Hrádku. Zde jsme si ukazovali, jak se dříve žilo a co se dělalo. Dozvěděli jsme se, že se vyráběly pražské groše a ukazovali nám i různé stroje (např. na vytahování rud). Byli jsme ve středověkém stříbrném dole. Před vstupem jsme si museli nasadit pláště a přilby s baterkou. Poté jsme šli v těch pláštích přes náměstí, takže se na nás všichni koukali. Vypadali jsme jako permoníci. Ve středověkém stříbrném dole byly velmi úzké chodbičky. Byly tam dokonce i dvě chodby - plazivky. Pak jsme se vypravili do chrámu sv. Barbory. Byli tam nejčastěji barokní oltáře. Na konci prohlídky jsme mohli na balkony. Výlet se nám moc líbil.


 

 

 


 

 

Informace školy k GDPR - viz "Další informace"


Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh SVR na 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz