Školní rok 2018/2019

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí  3. září 2018.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2018

Jarní prázdniny: 11. - 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: 18. 4 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2019

Ředitelské volno: podle potřeby

Charitativní vánoční výstava, den otevřených dveří: 11. 12. 2018


VAROVÁNÍ!!!

V okolí školy se objevily případy, kdy nějací lidé v autě lákali děti do auta. Tuto situaci již řeší policie, přesto dbejte zvýšené opatrnosti a děti raději vyzvedávejte. Nebo vždy pošlete někoho, kdo dítě doprovodí domů.

 

Upozornění pro rodiče

V poslední době se opakovaně objevují ve škole vši. Žádáme rodiče, aby dětem zkontrolovali hlavy a případně udělali potřebná opatření k odvšivení.

http://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html

 


Nová součást webových stránek - Poradenské služby

 

Aktuality

Green Eggs and Ham

Žáci navštěvující kombinovanou výuka AJ (CLIL třídy) absolvovali divadelní představení probíhající v anglickém jazyce. Díky této akci mají žáci příležitost procvičit si své jazykové dovednosti během interaktivního představení, které probíhalo s rodilým mluvčím.

 

Dětské dopravní hřiště

Žáci čtvrtého a pátého ročníku budou během školního roku navštěvovat dopravní hřiště. Absolvují celkem čtyři výukové bloky. Více informací předají třídní učitelé.

 

Lyžařský kurz 1. stupně

Vážení rodiče, dětem byly rozdány přihlášky na lyžařský výcvikový kurz. V případě zájmu předejte přihlášky p. Vosické.

 

Lyžařský kurz 2. stupně

1.10. žáci obdrželi závazné přihlášky LVK pro 2.st. Vyplněné přihlášky odevzdat do 5.10. p.uč. Szmekovi nebo Boleslavovi.

 

 

 

Naše úspěchy

Žižkovský kolík - ve sportovní soutěži mladších žáků jsme získali 2. místo.

Přespolní běh (žáci druhého stupně) - 3. místo

Obvodní kolo v ping pongu - 1. místo

Výtvarná soutěž Jeden svět na školách

Žák třetího ročníku se umístil v předních příčkách výtvarné soutěže se svým dílem k filmu Hadí dívka. Za odměnu pojede v listopadu na exkurzi do České televize a zúčastní se natáčení pořadu Planeta Yó.

 

Z rukou našich žáků

Výlet do Kutné Hory (od žákyně z 5.C)

V pátek jsme navštívili Kutnou Horu. Začali jsme prohlídkou na Hrádku. Zde jsme si ukazovali, jak se dříve žilo a co se dělalo. Dozvěděli jsme se, že se vyráběly pražské groše a ukazovali nám i různé stroje (např. na vytahování rud). Byli jsme ve středověkém stříbrném dole. Před vstupem jsme si museli nasadit pláště a přilby s baterkou. Poté jsme šli v těch pláštích přes náměstí, takže se na nás všichni koukali. Vypadali jsme jako permoníci. Ve středověkém stříbrném dole byly velmi úzké chodbičky. Byly tam dokonce i dvě chodby - plazivky. Pak jsme se vypravili do chrámu sv. Barbory. Byli tam nejčastěji barokní oltáře. Na konci prohlídky jsme mohli na balkony. Výlet se nám moc líbil.


 

 

 


 

 

Informace školy k GDPR - viz "Další informace"


Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh SVR na 2019-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz