Historie školy

Počátky školy

Budova školy byla postavena v roce 1913 původně pro státní reálku. 1.10.1917 zde byla otevřena 5. městská škola dívčí. Do tří ročníků nastoupilo 143 žákyň.

První ředitelkou byla paní Vilma Škardová. Od 22.10. měla škola pevný rozvrh. Dívky od 11 – 15 let měly kromě obvyklých předmětů i němčinu, francouzštinu, hru na housle a ruční práce.

17.12.1917 byla délka vyučovací hodiny stanovena na 45 minut. Vyučování začínalo v půl deváté. Součástí školy byla také kaple, kde se od r.1918 vyučovalo náboženství. Dočasně byla v budově umístěna mateřská škola a jídelna pro chudé děti.

Protože se stále zvyšoval počet žáků ve školách, byla zde dne 15.9.1919 zřízena vedle dívčí školy i Obecní škola chlapecká, s pěti třídami, do kterých se zapsalo 351chlapců. Řídícím učitelem byl jmenován František Vimmer.

Pro zajímavost: v roce 1919 dostala škola na vybavení pomůckami 2000,-Kč. Před 1.světovou válkou by tato suma bohatě stačila, aby se škola velmi slušně vybavila, ale ve jmenovaném roce se za to mohlo pořídit jen to nejnutnější, např.zoologický obraz stál v roce 1913 2,-Kč a v roce 1919 už 25,-Kč, kahan stál před válkou 80 haléřů, po válce 6,-Kč.

Historická fotka.

Poválečná léta

Od roku 1948 v budově sídlila 4. národní škola a Osmiletá střední škola, která byla zrušena v roce 1957. Od té doby je zde pouze škola základní. Během let prošla škola různými úpravami a rekonstrukcemi. Ze zrušené kaple byly udělány šatny. První velká oprava proběhla ve školním roce 1968/69.

Po roce 1989

Začátkem 90. let 20. století byla ze šaten vybudována školní jídelna, protože žáci se stravovali v náhradních prostorách nejdříve v Krkonošské ulici č.17,později v domě na Náměstí Jiřího z Poděbrad č.15. Přistavělo se pravé křídlo pro kuchyň a levé křídlo, kde je v současné době herna. O něco později se zrekonstruovalo podkroví, kde vznikly krásné nové prostory pro školní družinu. Poslední úpravy se týkaly fasády, která byla obnovena podle původního projektu.

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz