Naše výsledky ve SCIO testech

Na základě zpráv, které dostáváme po absolvování SCIO testů v 6. a 9. ročníku vám nabízíme k nahlédnutí jejich souhrn. Je z nich poměrně přehledně vidět jak si škola na Jiřího z Poděbrad stojí v úrovni vzdělávání svých žáků.

Výsledky 2012/2013

Přehled výsledků SCIO testů pro školní rok 2012/2013. Po kliknutí na odkaz se zobrazí naskenovaná podrobnější zpráva.

  • 4. ročník čtenářské dovednosti: škola patří mezi průměrné školy
  • 9. ročník anglický jazyk: patří základní škola mezi nadprůměrné školy (máme lepší výsledek než 80% zapojených škol).
  • 9. ročník matematika a český jazyk: Jiřák patří mezi lepší průměrné školy (máme lepší výsledek než 60% / 70% zapojených škol).
  • 9. ročník německý jazyk: patří škola k průměrným (60% zapojených škol mělo lepší výsledek, vyučujeme Němčinu až od 7. ročníku).
  • 8. ročník klíčové kompetence: škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol
  • 6. ročník český jazyk a matematika: škola patří mezi průměrné školy (máme lepší výsledky než 60% / 50%)
Dále nabízíme k nahlédnutí průměr celkového percentilu pro 6. ročník a 9. ročník po jednotlivých třídách a předmětech. Je zde také patrné na jaké úrovni škola na Jiřáku je vůči gymnáziím a ostatním základním školám.

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz