Naše úspěchy

Žižkovský kolík - ve sportovní soutěži mladších žáků jsme získali 2. místo.

Přespolní běh (žáci druhého stupně) - 3. místo

Obvodní kolo v ping pongu - 1. místo

 

Výtvarná soutěž Jeden svět na školách

Žák třetího ročníku se umístil v předních příčkách výtvarné soutěže se svým dílem k filmu Hadí dívka. Za odměnu pojede v listopadu na exkurzi do České televize a zúčastní se natáčení pořadu Planeta Yó.

 

Reprezentace školy na Jiřáku

Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad se zapojuje do vzdělávacích, sportovních i kulturních soutěží v rámci Prahy 3, které organizuje DDM – Ulita. Mezi obvykle obsazené patří:

  • Olympiády (soutěže v naukových předmětech)
  • Poprask (sportovní soutěže)
  • kulturní soutěže vyhlašované MČ
  • další soutěže vyhlašované MŠMT
  • další tvůrčí soutěže vyhlašované různými subjekty

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz