Návody a rady

Škola je poměrně složitý organismus ve kterém je třeba se orientovat. Užitečné to je především proto, že nám to usnadní komunikaci, vnese větší pořádek a pohodu do každodenního jednání. A to je přeci jen dost podstatné.

Z toho důvodu v této části najdete přehled článků, které vám pomohou při vyřizování nejrůznějších administrativních i praktických úkonů, které škole přináší. To platí jak pro rodiče, tak pro žáky.

Přihlášení nového žáka k nám do školy

Své dítě můžete zapsat do školy v průběhu celého školního roku, ideálním termínem k přihlášení je však vždy čtvrtletní nebo pololetní klasifikace (listopad, leden, duben, červen – na další školní rok).

K přihlášení je potřeba si domluvit osobní schůzku na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript na schůzku přinést rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti, jakožto zákonného zástupce (OP, CP).

Odhlášení žáka z naší školy

Veškeré organizační záležitosti ohledně odevzdávání učebnic a odnesení svých pomůcek ze třídy si domluvte se svým třídním vyučujícím.

Šatní skříňku vyprázdněte a vyzvedněte si druhý klíček od zámečku na vrátnici školy (případně u pana školníka), pokud jste měli zapůjčený školní zámeček, odevzdejte jej s oběma klíčky na sekretariát školy (Jana Vlasatá – 2.patro) a bude vám vrácena záloha 100Kč.

V kanceláři vedoucí školní jídelny se odhlašte ze školního stravování a odevzdejte zpět zálohový čip (120Kč).

Vyplněný tiskopis k odhlášení žáka z naší školy (ke stažení) odevzdejte svému třídnímu vyučujícímu nebo zástupci ředitele.

Nejlépe ještě před odhlášením, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odhlášení z naší školy, přihlaste své dítě do školy nové.

Omlouvání z vyučování

Na dlouhodobé uvolnění z vyučování použijte formulář (ke stažení), který předvyplněný předejte svému třídnímu v dostatečném předstihu. Po zapsání veškerého plánovaného učiva z hlavních předmětů se žádost předkládá řediteli školy k podpisu. Originál žádosti se archivuje ve škole, kopii získává žák.

Na jednorázové uvolnění z vyučování použijte vyplněný formulář (ke stažení), který žák/žákyně předloží v daný den svému třídnímu k podpisu, podepsaný formulář poté slouží dítěti jako propustka u recepce školy.

Při nemoci svého dítěte kontaktujte bezprostředně (nejlépe hned první den absence) svého třídního nebo sekretariát školy na tel.: 222 725 404, email: sekretariá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a ohlaste důvod nepřítomnosti, po návratu do školy žák/žákyně předloží omluvenku v žákovské knížce svému třídnímu – nejpozději do tří pracovních dnů.


 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz