Rozšířená výuka

Od 4. ročníku mají žáci možnost se přihlásit na RV cizích jazyků nebo matematiky a informatiky.

V rámci RV cizích jazyků mají žáci zvýšenou hodinovou dotaci AJ, navíc mají samostatný předmět konverzace v AJ, který probíhá s rodilým mluvčím. Od 6. ročníku si pak volí druhý cizí jazyk.

V rámci RV matematiky a informatiky mají žáci zvýšenou hodinovou dotaci matematiky (6 hodin týdně) a od 4. ročníku také výuku informatiky.

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme pouze možnost rozšířené výuky cizích jazyků.

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz