Žákovský parlament

Samosprávný orgán žáků naší školy, prostřednictvím kterého se mohou žáci přímo podílet na chodu školy. Jeho zástupci jsou voleni samotnými žáky od 5. do 9, třídy. Úkolem žákovského parlamentu je především:

 • scházet se budeme v úterý
 • scházet se vedením školy a konzultovat své připravené návrhy a připomínky vycházející z žákovských kolektivů, které reprezentují
 • v průběhu školního roku pořádá několik akcí (např.: Sběr dárků pro dětský domov v rámci charitativní výstavy, Soutěž talentů, Mikulášskou a Dětský den pro žáky 1. stupně)

Složení žákovského parlamentu 2017/2018:

 • Předseda: Veronika Sládková
 • Místopředa: Filip Mikulecký

 

 • 5.A: Vašek Červenka, Karolína Rešická
 • 5.C: ...................., .........................
 • 6.A: Krupková Kateřina, Hiltscherová Tereza
 • 6.B: Hladíková Viktorie, Samuel Atanasov
 • 7.A: Mája Průšová, Nikola Horvátová
 • 7.B: Filip Mikulecký, Adam Babica
 • 8.A: Veronika Sládková,
 • 9.A: Karel Říha, Tomáš Klovrza
 • 9.B: Bára Kulhová

 

Další funkce:

 • péče o parlamentní nástěnku:
 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz