Žákovský parlament

Samosprávný orgán žáků naší školy, prostřednictvím kterého se mohou žáci přímo podílet na chodu školy. Jeho zástupci jsou voleni samotnými žáky od 5. do 9, třídy. Úkolem žákovského parlamentu je především:

 • scházet se pravidelně v úterý od 14.30
 • scházet se vedením školy a konzultovat své připravené návrhy a připomínky vycházející z žákovských kolektivů, které reprezentují
 • v průběhu školního roku pořádá několik akcí (např.: Sběr dárků pro dětský domov v rámci charitativní výstavy, Soutěž talentů, Mikulášskou a Dětský den pro žáky 1. stupně)

Složení žákovského parlamentu 2015/2016:

 • Předseda: Bára Kulhová
 • Místopředa: Zuzana Sýkorová

 

 • 5.A: David Dosedla, místopředsedkyně: Františka Kochová
 • 5.C: ...................., místopředsedkyně:.........................
 • 6.A: Daniel Pešta, místopředsedkyně: Magdaléna Linhartová
 • 6.B: Agáta Svitáková, místopředsedkyně: Veronika Sládková
 • 7.A: Tomáš Klovrza, nástioředseda: Karel Říha
 • 7.B: Bára Kulhová, místopředsedkyně: Lucie Šauerová
 • 8.A: Jan Stárek, místopředsedkyně: Alžběta Dvořáčková
 • 9.A: Zuzana Sýkorová,  místopředsedkyně: Kateřina Vidličková

 

Další funkce:

 • péče o parlamentní nástěnku:Jan Stárek a Alžběta Dvořáčková
 •  hlášení v rozhlase: dle parlamentní nástěnky 
 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz