Aktuality školy

Prázdninový provoz

po dobu letních prázdnin 2012 bude služba ve vrátnici školy každý pracovní den v čase 8,00 - 11,00h. Veškeré dotazy také rádi zodpovíme na emailové adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde si lze též domluvit osobní schůzku.

Školní rok 2012/2013 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2012, škola bude pro žáky otevřena od 7,40h a výuka začne standardně v 8,00h. Organizaci prvního školního dne pro prvňáčky naleznete v kapitole "zápis do prvních tříd" v levém sloupci této stránky.

Přihlašování nových žáků k nám do školy lze též individuálně domluvit na mobilním čísle 602 541 238. K přihlášení je potřeba na osobní schůzku přinést žádost o přijetí, k nahlédnutí rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, který zápis do školy provádí. Dokumenty zde... .

Personální záležitosti

Dne 27.6. 2012 byl RMČ Prahy 3 na základě výsledku v konkurzním řízení a doporučení konkurzní komise opětovně jmenován ředitelem školy Mgr. Miroslav Šoukal. K 31.7. končí ve funkci zástupce ředitele Mgr. František Rada, který uspěl u konkurzu a od 1.8. nastupuje jako ředitel na ZŠ v Praze 7. Od 1.8. se novou zástupkyní ředitele stává Mgr. Šárka Ješinová. Z tohoto důvodu bude nutné provést některé personální změny v obsazení tříd 1. stupně vč. 1. tříd.  O konečném personálním obsazení u tříd 1. stupně rozhodne nové vedení školy okolo 20. srpna.  Nové vyučující jsou již zajištěny

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2011/2012 rozdáváme v pátek 29.6. v průběhu první vyučovací hodiny. Vyučování končí v 8,45. Přihlášené děti ke stravování budou mít ve školní jídelně připravenou obloženou bagetu. Školní družina bude také v provozu.

Závěr školního roku

Od pondělí 25.6. do pátku 29.6. zústávají žáci již ve svých kmenových třídách a neučíme se dle rozvrhů, 1.stupeň končí obědem vždy v 11,40 a 2.stupeň ve 12,10. Školní družina je v provozu. V těchto dnech se budeme věnovat třídnickým pracem, výměně učebnic a některé třídy vyrazí na školní výlet.

Ve čtvrtek 28.6. nás čeká slavnostní ocenění úspěšných reprezentantů školy a jejich symbolické otisky dlaní, které na kachlích zdobí vestibul školy. Tento den se také slavnostně rozloučíme s našimi deváťáky.

Vysvědčení za školní rok 2011/2012 rozdáváme v pátek 29.6. v průběhu první vyučovací hodiny. Vyučování a školní rok bude ukončeno v 8,45 posledním zvoněním.

Šestý ročník od září 2012  - volná místa

V souvislosti s odchodem některých žáků pátého ročníku na víceletá gymnázia a sportovní školy se nám  uvolnily kapacity pro přijetí nových žáků do šestého ročníku od září 2012, noví žáci budou mít možnost studovat všeobecnou studijní větev s výběrem volitelných předmětů nebo se zapojit do rozšířené výuky cizích jazyků (angličtiny a druhého cizího jazyka), která v tomto ročníku probíhá. Podmínkou pro přijetí do rozšířené výuky je splnění vyrovnávacího testu z Aj. Další informace a přihlášky získáte na tel.: 602 541 238.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

První informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v úterý 19. 6. 2012 od 17,00 ve školní jídelně.

Uzavírání klasifikace

K pondělí 18. 6. se uzavírá klasifikace za druhé pololetí školního roku 2011/12. Pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 21. 6., buďte tedy připraveni na zvýšený počet testů a zkoušení v tomto týdnu.

Škola v přírodě 1.ABC a 2.C (OVK)

Návrat z OVK bude zítra 16. 6. cca mezi 11. - 12. hodinou do Laubovy ulice. 
Sb., Was., Sk., Šp.

OVK 7. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/15._6._2012">

OVK 6. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/14._6._2012"

OVK 5. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/13._6._2012"

OVK 4. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/12._6._2012"

OVK 3. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/11._6._2012"

OVK 2. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/10._6._2012"

OVK 1. den - odkaz zde: http://skalikovo.rajce.idnes.cz/9._6._2012"

1.ABC + 2.C dorazily v pořádku do objektu Jedlová v Orlických horách. Děti jsou v pořádku ubytovány na pokojích. Sb., Was., Sk., Šp.

V sobotu 9.6. odjíždí žáci 1.ABC a 2.C na OVK. Sraz 10.45 u přistavených busů na rohu nám. Jiřího z Pod. a Laubovy ulice. Odjezd v 11h. Žáci, kteří nejedou, budou navštěvovat třídu 2.C a platí pro ně rozvrh této třídy.

Velké poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli svými sponzorskými dary na odměny pro OVK 1.ABC a 2.C v Jedlové.

Celorepublikové finále ve vybíjené

Naši žáci, kteří odjeli reprezentovat Prahu na republikové finále Preventan cupu ve vybíjené do Pecky, v pořádku dorazili na místo a odpoledne je čekají první zápasy. Držíme palce!

Konzultační hodiny

V úterý 5.6. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole před závěrem školního roku.

Fotografování tříd

V pondělí 4.6. bude v průběhu dopoledne probíhat fotografování jednotlivých třídních kolektivů, žáci budou mít také možnost se vyfotografovat ve skupince se svými kamarády a kamarádkami. Fotografování bude probíhat (když nám to počasí dovolí) na trávníku před budovou školy.

Dětský den

1. června slavíme Dětský den! Jednotlivé ročníky mají letos připravený vlastní program, na kterém se domluvily se svými třídními vyučujícími. Vyučování bude tento den zkráceno - viz žákovská knížka.

Našemu Dětskému dnu bude již ve čtvrtek 31.5. předcházet na náměstí  Jiřího z Poděbrad od 16,00 odpolední oslava Dětského dne, kterou organizuje městská část Praha 3 ve spolupráci se základními školami. Více informací o odpoledni naleznete na plakátu a u vchodu do naší školy.

Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a informatiky

Ve školním roce 2012/2013, opět ve čtvrtých a v šestých ročnících, otevíráme skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky s informatikou.

Hrajeme si na školu

Závěrečná hodina se bude konat ve středu 16. 5. a děti se seznámí s hodinou matematiky. při této hodině děti povedou paní učitelky Irena Wasilewská, Helena Svobodová a Martina Skalická. Skupinky a časy zůstávají stále stejné, na tuto hodinu budou děti potřebovat opět pouze přezůvky.

Multikulturní večer - Ukrajina

V úterý 15. 5. od 17,00 proběhne v naší školní jídelně multikulturní večer, který nám přiblíží život a přírodní krásy ukrajiny. Program si připravila maminka jedné z našich žákyň a je spoluorganizován Sdružením pro migraci a integraci cizinců - SIMI.

Vstup volný, přijďte se dozvědět něco nového o Ukrajině a také ochutnat ukrajinský boršč!

Pozdrav z 1.turnusu OVK

Je tu krásná příroda a dětem chutná. Na fotografie na webu však nečekejte, není tady ani televize, ani internet. Žijeme opravdu přírodně.

Hrajeme si na školu

Ve středu 2. 5. se děti mohou těšit na hodinu českého jazyka s paní učitelkami Hanou Puklovou a Šárkou Ješinovou. Skupinky a časy zůstávají stále stejné jako v minulých hodinách.  Na tuto hodinu budou děti potřebovat pouze přezůvky.

Odjezd 1.turnusu na OVK

Ve středu v 11,00 odjíždí první turnus na OVK ve Švábově. Autobusy budou z důvodu konání farmářských trhů přistaveny na rohu nám. Jiřího z Poděbrad a Laubovy ulice.

Žáci , kteří se OVK neúčastní, budou školu navštěvovat takto: 2.A spojena se třídou 2.C, 3.AC,4.A spojena v jednu třídu dle rozvrhu 3.A.

Ředitelské volno

Na pondělí 30. 4. 2012 vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno. Škola bude v tento den uzavřena.

Sběr papíru

Ve dnech 23. a 24. 4. probíhá sběr papíru. Získaná částka se přidá k 5920Kč z minulého sběru a pořídí se vybavení pro využití našich žáků - dle rozhodnutí žákovského parlamentu. Podpořte nás a přineste co nejvíce starého papíru, děkujeme!

Jarní burza

Jarní burza oblečení, obuvi a sportovních potřeb se koná  20., 21. a 23.4. 2012, více v Duhovém klubíčku.

Hrajeme si na školu

Ve středu 18. 4. pokračujeme čtvrtou hodinou projektu "Hrajeme si na školu". Více informací zde...

Třídní schůzky

V úterý 17.4. se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu druhého pololetí školního roku 2011/12. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00 a pro druhý stupeň18,30Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme!

Od 17,30 se v posluchárně (3.patro) koná společná schůzka rodičů 3.AC k  rozšířené výuce od září 2012.

V rámci třídních schůzek je možné si vyzvedávat zápisové lístky na SŠ (5., 7., 9.roč. - kdo si ještě nevyzvedl). Lístky obdržíte v kanceláři zástupce ředitele, případně si domluvte jiný termín na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Velikonoční prázdniny

Od 5. 4. do 9. 4. máme prázdniny.  Škola bude ve čtvrtek pro veřejnost otevřena v časech od 8,00 do 11,00, v pátek a na Velikonoční pondělí je budova školy uzavřena. Děti prvního stupně mají možnost v době prázdnin využít služeb naší školní družiny.

 • ve čtvrtek provoz 8,00 - 16 hod. - výlet do Přerova nad Labem
 • v pátek 8 - 14 hod. - výlet  nebo aktivity dle počasí a počtu přihlášených dětí

Hrajeme si na školu

Ve středu 4. 4. pokračujeme třetí hodinou projektu "Hrajeme si na školu". Více informací zde...

Klasifikace za 3.Q 2011-12

K úterku 3.4. se uzavírá čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto období se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni. Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby vysvědčení dopadlo dle Vašich představ. Formulář hodnocení, včetně vyplněných přehledů v ŽK, obdrží žáci po pedagogické radě k 13.4. 2012.

Hodina Země 2012

Logo Hodina Země.Rozhodli jsem se ve škole podpořit a propagovat mezi dětmi projekt Hodina země. Ten má za úkol připomenout starost lidí o globální klima a ochranu přírody. Jde o celosvětovou akci pořádanou WWF. Zapojí se do ní přes 5000 měst ve 165 zemích a regionech. V ČR to bude Praha a dalších 150 obcí. Na Žižkově 31. 3. 2012 zhasne na 1 hodinu mezi 20:30 a 21:30 Žižkovská věžPřipojte se také.

Cvičná evakuace školy

V úterý 27.3. od 12,05 nacvičujeme nouzovou evakuaci školy, kterou je třeba v rámci BOZP a CO provádět vždy minimálně jednou ročně. V rámci evakuce se všechny třídy školy shromáždí na náměstí před kostelem.

Po nouzové evakuaci bude zkrácené vyučování : 1. - 2. ročníky a 4.C do 12,20, 3. - 5. ročníky do 12,30 a 6. - 9. ročníky do 12,40 hod. Školní družina je tento den pro první stupeň v normálním provozu.

Zájezd do Anglie 22. - 27. 3. 2012 (přihlášené děti)

Naši žáci dnes ráno v pořádku dorazili do Anglie. Dopoledne začnou prohlídkou Londýna dle programu.

Hrajeme si na školu

Ve středu 21. 3. pokračujeme druhou hodinou projektu "Hrajeme si na školu". Více informací zde...

Veselé zoubky - 1. třídy

Ve středu 21.3. nás navštíví dentální odborníci z programu Veselé zoubky a budou si  s dětmi povídat o tom, jak správně pečovat o své zoubky.

Konzultační hodiny, zápisové lístky na SŠ

úterý 20.3. máme od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. V rámci konzultačních hodin se budou v kanceláři zástupce ředitele vydávat zápisové lístky na SŠ (9.ročník a žáci hlásící se na víceletá gymnázia).

Zpráva Policie ČR

Na žádost Policie ČR zveřejňujeme varování pro rodiče a žáky - odkaz zde... Naše žáky zároveň poučíme o zásadách bezpečného chování a jednání v podobných případech.

Pěvecká soutěž

Dne 14.3. od 14 hod. proběhne školní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka. Zúčastní se žáci, kteří vyhráli třídní kola v 1.- 8.třídách. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat školu v obvodním kole v dubnu v Atriu. Všem zúčastněným držíme palce.

Jednodenní lyžařský zájezd na Klínovec

sobotu 17.3. zveme všechny lyžaře, snowbordisty i běžkaře na tradiční jednodenní zájezd na Klínovec. Využijte výborné sněhové podmínky ( 80cm sněhu) a jarního sluníčka. Více informací zde...

Zájezd do Anglie

Uvolnilo se 1 místo na zájezd do Anglie (pro žáky 5.-9. tříd). Jedeme v termínu 22.3.-27.3. 2012, cena 7700 Kč. Případní zájemci kontaktují  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

O zlaťáky Jiříka z Poděbrad

Ve čtvrtek 8.3. pořádá naše škola soutěž "Matematické klání o zlaťáky Jiříka z Poděbrad". Soutěž je určena pro žáky prvního stupně a započítává se do celkového hodnocení v poháru základních škol a víceletých gymnázií na Praze 3. Soutěží se v týmech, ze kterých má možnost zvítězit pouze spolupracující tým, ve kterém si děti dokáží rozdělit zadané úkoly a pracovat tak správně a efektivně.

Hrajeme si na školu

Ve středu 7. 3. proběhne úvodní hodina projektu "Hrajeme si na školu", o který jste při letošních zápisech měli velký zájem. Více informací zde...

Recitační soutěž

Ve středu 7.3. (1.stupeň) a ve čtvrtek 8.3. (2.stupeň) se vítězové školního kola zúčastní obvodní recitační soutěže "Pražské poetické setkání", které proběhne vždy od 13,00 v Atriu na Žižkově. Držíme palce!

Jeden svět

V průběhu následujících dvou týdnu se naši žáci druhých až devátých ročníků zúčastní projekcí festivalu Jeden svět. Jedná se vždy o sérii krátkých dokumentárních filmů, které jsou vybrány s ohledem na věkovou skupinu dětí. Přesné datum návštěvy festivalu se jednotlivé třídy dozvědí od svých třídních vyučujících.

Vyúčtování LVK 1.stupně

Během února 2012 bylo dokončeno vúčtování LVK 1.st. Rodiče přihlášených žáků budou informování prostřednictvím žákovské knížky.

Projekt AMOS TOUR

Od 28.2. do 2.3. bude v naší škole probíhat druhý ročník sportovně dovednostního projektu  AMOS TOUR, což je  soutěž pro žáky 3. - 8. ročníků. Ve školním roce 2011/2012 probíhá tento projekt opět v základních školách Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění všechny děti všech startujících tříd  ZŠ. Soutěže budou probíhat v rámci běžných hodin tělesné výchovy u nás ve škole.

Exkurze studentů pedagogiky z Dánska

V úterý 28.2. nás navštíví exkurze studentů pedagogické školy SOSU Fyn v Dánsku. V rámci návštěvy studenty čeká diskuze s ředitelem školy, prohlídka budovy a učeben a také  krátké nahlédnutí do naší výuky (především anglického jazyka).

Lyžařský výcvikový kurz

Od neděle 26. února do soboty 3. března probíhá LVK žáků 2. stupně. Základní informace obdržely všechny přihlášené děti ve škole. Lyžařský výcvikový kurz probíhá v Pasekách nad Jizerou, kontaktní adresa penzionu je Penzion Sokol, 512 47 Paseky nad Jizerou.

Jednodenní lyžařský zájezd

Duhové klubíčko zve všechny lyžaře, snowbordisty i běžkaře na tradiční jednodenní zájezd do Černého dolu. Odjezd od školy je 25. 2. 2012 v 6,15 hod., návrat ke škole kolem 19. hod. Podrobnosti organizace se dozvíte zde... nebo si o ně napište na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Doprovod pro děti bez rodičů zajišťuje J.Vosická.

Konzultační hodiny

V úterý 21.2. máme od 17,00 do 18,30 pravidelné konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole na začátku druhého pololetí.

Soutěž školních jídelen

Letos poprvé se přihlásila naše školní jídelna do již 3. ročníku soutěže „O nejlepší školní oběd“. Protože se musí jednat o běžné jídlo vařené ve školní kuchyni a musí splňovat další podmínky (např. cenové), kolektiv školní kuchyně nyní zvažuje, které konkrétní jídlo do soutěže přihlásí. Našim kuchařkám budeme držet palce a o výsledcích soutěže vás  budeme informovat.

Nová učebna

Nová učebna.

Od pondělí 13.2.2012 máme ve škole novou učebnu. Má stupňovité uspořádání jako posluchárna, interaktivní tabuli, řečnický pultík s bezdrátovými mikrofony a 3D zvuk. Slibujeme si od ní další zlepšení výuky všech předmětů, využití při velkých akcích školy ale i kvalitní projekci výukových filmů.

Pololetní a jarní prázdniny

Na pololetní prázdniny v pátek 3.2. navazují v týdnu od 6.2. do 10.2. zasloužené jarní prázdniny, škola bude pro veřejnost otevřena denně v čase od 7,00 do 10,30 hod. V průběhu prázdnin proběhne rekonstrukce učebny zeměpisu ve 3. patře, děti se tak mají po prázdninách 13.2. na co těšit!

Výsledky ankety ke způsobu placení ŠD, ŠJ, OVK, LVK

Z důvodů pozdního odevzdání anketních lístků některých tříd (v lednu), Vás s výsledky seznamujeme  až nyní. Pro platby přes účet se vyjádřilo 92 respondentů, proti platbám na účet 106. To znamená, že zůstává v platnosti dosavadní způsob plateb v hotovosti (z organizačních důvodů a nižších finančních nákladů preferujeme), ale také zůstává možnost pro jednotlivé zájemce platit na účet (je třeba se předem domluvit o VS), ve školní jídelně zůstávají výhradně platby přes účet. Pro všechny zájemce o platby za OVK, LVK  přes účet (netýká se rodičů, kteří žádají o vystavení faktury) zadají TU či vedoucí LVK žadatelům variabilní symbol a posléze si sami zkontrolují a identifikují došlé platby.

Zápis pro školní rok 2012/2013

Zájemci o dodatečný zápis, který se bude konat dne 1. 2. 2012 od 13,30, se mohou telefonicky objednat na: 222 725 404 (sekretariát školy).

aktuálně k proběhlému zápisu zde...

Náš tradiční pohádkový zápis do první třídy školního roku 2012/2013 se koná 18. a 19. ledna 2012 vždy od 14,00 do 18,00 - termín zápisu vyhlašuje ÚMČ Prahy 3. K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí, ve škole poté vyplníte zápisový lístek.  K zápisu není třeba se objednávat na konkrétní čas, počítejte ale, že zápis může trvat cca 30 - 60min.

Prohlédněte si naši školu v nové panoramatické prohlídce zde...

Duhové klubíčko

Duhové klubíčko zakoupilo do půjčovny lyže zn. Lusti a obaly na lyže. Více informací naleznete v Duhovém klubíčku v Půjčovně

Schůzka rodičů k přijímacímu řízení na SŠ

V úterý 17.1. se od 17,00 koná schůzka rodičů žáků devátého ročníku k organizaci přijímacího řízení na střední školy 2012. Schůzka proběhne ve sborovně ve druhém patře budovy školy.

Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně 8.1. - 14.1. 2012

Fotografie a příspěvky budou ukládány na www.jirak-lyzak.estranky.cz

Z důvodu sněhové kalamity, pozdějšího odjezdu z Pasek a přizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovek přijedou děti do Prahy nejdříve až kolem 14. hodiny.

Zájezd do Anglie

Jako každý rok, i letos naše škola pořádá zájezd do Anglie. Tento zájezd se uskuteční 22.-27.3. 2012. Částku 6700 Kč donesou přihlášení žáci pí. uč. Machalické nejpozději do konce února.

Konzultační hodiny a  2. DOD

V úterý 3.1. navazují na den otevřených dveří od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole a co je potřeba k úspěšnému zakončení prvního pololetí. Klasifikace za první pololetí školního roku se uzavírá k 21.1.2012.

Vánoční prázdniny od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012

Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy krásné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový rok 2012.

V průběhu prázdnin je škola pro veřejnost uzavřena, na naše žáky se budeme opět těšit v úterý 3.1.2012.

Václav Havel

Celá škola si připomíná odkaz pana prezidenta Václava Havla, žáci si jeho osobnost připomenou také v průběhu konání vánočních besídek v úterý 20.12. se svými třídními vyučujícími, na budově jsme vyvěsili státní a smuteční vlajku. Vzpomínáme.

Betlémské světlo

Do budovy školy přinesou skauti Betlémské světlo, které si budete moci odnést do svých domovů. K dispozici bude 19. - 22.12.2011 mezi 7:30 a 17:00 u recepce školy (pozor - boční vchod).
Připojte se tak k řetězu poselství vánočních svátků.Více informací získáte na www.betlemskesvetlo.cz.

Ředitelské volno

Na dny 21. - 22. 12. vyhlásil ředitel školy z důvodů rekonstrukce podlahových krytin v přízemí školy ředitelské volno. Výuka v těchto dnech nebude probíhat. Pro žáky prvního stupně bude v částečném provozu školní družina (více info o provozu ŠD zde...).

Dočasné uzavření hlavního vchodu

Od čtvrtka 15.12. od cca 14,00 bude z důvodu zahájení další etapy rekonstrukce podlahových krytin v přízemí školní budovy uzavřen hlavní (prostřední) vchod do budovy. Jako náhradní vchod se bude využívat vstup nalevo od hlavního vchodu (při pohledu na budovu - 3 vstupní schody) a do šaten se bude vstupovat přímo bočním schodištěm. Toto dočasné opatření potrvá až do 23. 12. 2011.

Ohlédnutí za vánoční výstavou

Letošní charitativní výstava zlomila rekord - čistý zisk činí neuvěřitelných 40 456Kč ! Před všemi žáky a pedagogy smekáme a děkujeme také všem, kteří si u nás něco koupili - přispěli tím na dobrou věc! Nadále budeme podporovat Kennedyho Mulenje ze Zambie, pošleme finanční dar do FN Motol na dětskou hematologii a zaplatíme sponzoring levharta obláčkového a pandy červené v ZOO Praha na další rok. Nyní žákovský parlament také rozmýšlí, kam poslat zbývající částku cca 8 - 10 000 Kč.

Stávka odborů

Ve středu 7. 12. 2011 se někteří pedagogové naší školy připojují k výstražné stávce odborových svazů a budou tak stávkovat první vyučovací hodinu. Z tohoto důvodu je tato první hodina ve třídách 2.A, 3.A, 5.A a 5.C odvolána a výuka začíná od 8,55 dle rozvrhu. V ostatních třídách se učí dle rozvrhu beze změn.

V tento den bude v provozu školní družina standardně od 6,30 do 8,45 (do 8,45 mohou družinu využít i žáci, kterým z výše uvedených důvodů odpadla první vyučovací hodina). Někteří další pedagogové stávku podporují, ale tuto první hodinu odučí dle svého rozvrhu.

Vánoční charitativní výstava a den otevřených dveří

V úterý 6.12. Vás srdečně zveme na šestý ročník Vánoční charitativní výstavy, na které naši žáci prodávají své výrobky. Slavnostní zahájení výstavy se odehraje ve školní jídelně od 8,00, prodej bude probíhat v době od 8,30 do 16,00. Za získané peníze žáci sponzorují Kennedyho Mulenje - čtvrnáctiletého chlapce ze Zambie, posílájí finanční dar dětské hematologii a onkologii v Motole a adoptují pandu červenou a levharta obláčkového v ZOO Praha. Přijďte se na naši vánoční výstavu podívat, kupte si něco hezkého a načerpejte vánoční atmosféru, kterou tato výstava tradičně přináší.

Rodiče, kteří v těchto dnech vybírají školu pro své předškoláky, mohou tuto příležitost využít také jako den otevřených dveří k prohlídce budovy a k rozhovoru se zástupci naší školy. Více o dnech otevřených dveří a zápisu do prvních tříd naleznete zde...

Mikuláš

V pondělí  5.12. přijde navštívit žáky prvního stupně svatý Mikuláš s čerty a anděly. Nadílka bude v průběhu první a druhé vyučovací hodiny, přičemž Mikuláš navštíví všechny třídy prvního stupně.

Schůzka zástupců SRPŠ

V úterý 29.11. od 17,00 koná schůzka zástupců SRPŠ při naší škole (společnost rodičů a přátel školy). Schůzka bude probíhat ve sborovně ve druhém patře budovy.

Schola Pragensis 2010

Ve čtvrtek 24.11. se jdou žáci osmého a devátého ročníku podívat na veletrh středních škol Schola Pragensis. V rámci veletrhu budou mít žáci možnost získat širší přehled o aktuální nabídce škol pro příští rok.

Třídní schůzky

V úterý 22.11. se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu prvního čtvrtletí školního roku 2011/12. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00 (5.C mimořádně v 19,00) a pro druhý stupeň18,30. Na programu schůzek budou mimo jiné i informace a přihlášky na plánovaný OVK (školu v přírodě) a výběr příspěvků na SRPŠ. V rámci schůzek také proběhne volba zástupců rodičů do školské rady. Všechny rodiče a přátele školysrdečně zveme!

Státní svátek a ředitelské volno

Ve čtvrtek 17. 11. 2011 slavíme státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii". Na tento den, v pátek 18.11., navazuje ředitelské volno, které ředitel školy vyhlásil z provozních důvodů. Škola bude tyto dny uzavřena a výuka bude opět probíhat od pondělí 21.11.2011 dle běžných rozvrhů.

Sběr papíru

Odvezený kontejner vážil bez mála tři tuny, děkujeme :-)

Ve dnech 14. a 15. 11. probíhá sběr papíru. Za získanou částku se pořídí vybavení pro využití našich žáků - dle rozhodnutí žákovského parlamentu. Odvezený kontejner vážil bez mála tři tuny, děkujeme :-)

Zimní burza oblečení, obuvi a sportovních potřeb

Ve dnech 11. - 14. listopadu proběhne tradiční burza. Informace naleznete v Duhovém klubíčku.

Volby do školské rady

Při nadcházejících třídních schůzkách v úterý 22. listopadu 2011 budou probíhat pravidelné volby zástupců rodičů do školské rady při naší základní škole.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří chtějí ve volbách do školské rady kandidovat, aby zaslali svou kandidaturu na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 14. 11. 2011. Kandidatura by měla obsahovat jméno a příjmení zákonného zástupce, třídu svého dítěte (dětí), zaměstnání a případné další informace dle vlastního uvážení. Z došlých přihlášek sestavíme hlasovací lístky k volbám, které proběhnou v rámci podzimních třídních schůzek.

Klasifikace za 1.Q 2011/12

pátku 11.11. se uzavírá čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto období se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni. Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby pololetní vysvědčení dopadlo dle Vašich představ. Formulář hodnocení, včetně vyplněných přehledů v ŽK, obdrží žáci po pedagogické radě k 21.11.2011.

Podzimní prázdniny 26.- 28. října

Od středy 26.10. do pátku 28.10. jsou podzimní prázdniny. Přejeme všem našim žákům příjemný odpočinek od školních povinností a těšíme se na ně opět v pondělí 31.10., mimo akce školní družiny bude škola v průběhu prázdnin uzavřena.

Ve středu a ve čtvrtek 26.-27.10. bude pro žáky 1. stupně v částečném provozu školní družina - více informací naleznete zde... .

Rada školy

Ve čtvrtek 20. 10. se od 16,00 koná schůze Rady školy při ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685. Na programu jednání bude schvalování Výroční zprávy .

Konzultační hodiny

V úterý 18. 10. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole.

LVK 1.stupně

Přihlášeným dětem na Lyžařský kurz 1.stupně byly rozdány další informace. Platba zálohy 1500 Kč je do 15.10. hotově. J.Vosická

Den české státnosti

Ve středu 28.září slavíme státní svátek, škola je pro tento den uzavřena a na naše žáky se opět těšíme ve čtvrtek.

Doprovázení dětí do šaten a tříd

Připomínáme rodičům našich prvňáčků, že se blíží termín pro ukončení uvádění dětí do šaten a tříd v doprovodu rodičů. Nejpozději od pondělí  3.říjnaby už všechny děti měly být schopny zvládnout dojít do své třídy samostatně. Prosíme, pomozte nám své děti na tento důležitý krok k samostatnosti připravit.

Po tomto termínu již bude budova školy z bezpečnostních důvodů zamykána ve standardním režimu.

Lyžařský kurz 1.st.

Na lyžařský kurz se přihlásilo celkem 49 dětí od 1.-5.tř. Máme nasmlouvaný hotel Albert na Pasekách nad Jizerou. Záloha 1500 Kč bude splatná do 15.10. 2011, doplatek 1600 Kč v prosinci 2011. V prosinci se též uskuteční informační schůzka pro rodiče. Zálohy na vleky se budou vybírat až u odjezdu autobusu.

Návštěvy rodilých mluvčí v Aj

Od tohoto týdne začínají návštěvy rodilých mluvčí v hodinách anglického jazyka. V každé skupině proběhne hodina s rodilým mluvčím vždy jednou za 14 dní - první hodinu budou tedy všechny skupiny mít nejpozději do 30.9.2011.

Konzultační hodiny

V úterý 20. 9. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se podařil Vašim dětem vstup do nového školního roku.

Lyžařský výcvikový kurz 2012 pro 1. stupeň

Po loňském úspěšném lyžařském kurzu opakujeme tuto nabídku. Dětem 1.-5.tř. byly rozdány předběžné přihlášky na LVK v termínu 8.-14.1. 2012. Opět na Paseky nad Jizerou. Mohou se zúčastnit nejen děti, které již lyžují, ale i ty, co nikdy nelyžovaly a rády by se to naučily. I letos budou zveřejněny na webových stránkách denní fotografie a příspěvky. Zážitky z ledna 2011, můžete shlédnout na www.jirak-lyzak.estranky.cz .

Po odevzdání přihlášek v pondělí 12.9. 2011 je přihlášeno 48 dětí ze všech tříd od 1. do 5. ročníku, z čehož máme velkou radost! Kapacita hotelu Albert nám ještě dovoluje přibrat další účastníky, proto prodlužujeme možnost přihlášení. Jana Vosická

Ukázková hodina karate pro děti 3.-6.tř.

 • ČT 8.9. 2011 13,30 -14,15 hod. v tělocvičně ( při dešti ve 4.p. v tanečním sále)

Volitelné předměty

Výuka povinně volitelných předmětů (6.-9.roč.) bude zahájena od pondělí 12.9.2011, rozvrhově se jedná o lichý týden.

Přihlášky na kroužky

Právě probíhá přihlašování na veškeré kroužky Duhového klubíčka, nové přihlášky naleznete také na dveřích DK v prvním patře. Více informací zde...

První školní dny 2011/12

Ve čtvrtek 1.9. končíme již v 9,40, na oběd si bude možné dojít od 11,00 do 11,45h. V pátek a pondělí budou mít žáci 2.-9. ročníků čtyři vyučovací hodiny a od úterý 6.9.2011 se již začneme učit podle platných rozvrhů... (více informací o prvním týdnu pro prvňáčky naleznete v levém sloupci "zápis do první třídy).

Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro první ročník konají dne     1. 9. 2011 od 9,00h. a pro 2.- 9. ročník dne 6. 9. 2011 též od 18,00h.

Schůzka s rodiči dětí 2.-5.tř., které budou navštěvovat ŠD, se koná 6.9. od 17 hod. ve školní jídelně (podrobnosti na stránkách ŠD).

Program pro děti na poslední prázdninové dny

Duhové klubíčko opět zajišťuje program pro děti ve dnech 29.-31.8. Cena 70Kč/den. Více informací najdete v Duhovém klubíčku a přihlášky zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Prázdninový provoz

po dobu letních prázdnin 2011 bude služba ve vrátnici školy každý pracovní den v čase 8,00 - 11,00h. Veškeré dotazy také rádi zodpovíme na emailové adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde si lze též domluvit osobní schůzku.

Školní rok 2011/2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2011, škola bude pro žáky otevřena od 7,40h a výuka začne standardně v 8,00h. Organizaci prvního školního dne pro prvňáčky naleznete v kapitole "zápis do prvních tříd" v levém sloupci této stránky.

Přihlašování nových žáků k nám do školy lze též individuálně domluvit na mobilním čísle 602 541 238. K přihlášení je potřeba na osobní schůzku přinést žádost o přijetí, k nahlédnutí rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, který zápis do školy provádí.

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2010/2011 rozdáváme ve čtvrtek 30.6. v průběhu první vyučovací hodiny. Vyučování končí v 8,45. Přihlášené děti ke stravování budou mít ve školní jídelně připravenou obloženou bagetu. Školní družina bude také v provozu.

Šestý ročník od září 2011  - volná místa

Za stávajícího  počtu žáků, kteří by měli pokračovat ve studiu na naší škole v šestém ročníku od září 2011, zachováme dvě samostatné třídy. Budoucí třída 6.B bude tvořena převážně z původní 5.B, k žákům budoucí třídy 6.A nastoupí nově příchozí žáci. Nesloučení žáků 5.AB do jedné šesté třídy od příštího školní roku je podmíněno faktem, že přes prázdniny nedojde k dalšímu, prozatím neplánovanému, odchodu žáků a celkový počet dětí neklesne pod 32. V takovém případě bychom Vás informovali na školním webu ke konci srpna. Věříme ovšem, že tato situace již nenastane.

V této souvislosti se nám  uvolnily kapacity pro přijetí nových žáků do šestého ročníku od září 2011, noví žáci budou mít možnost studovat všeobecnou studijní větev s výběrem volitelných předmětů nebo se zapojit do rozšířené výuky cizích jazyků (angličtiny a druhého cizího jazyka), která v tomto ročníku probíhá. Podmínkou pro přijetí do rozšířené výuky je splnění vyrovnávacího testu z Aj. Další informace a přihlášky získáte na tel.: 602 541 238.

Závěr školního roku

Od pátku 24.6. do čtvrtka 30.6. zústávají žáci již ve svých kmenových třídách a neučíme se dle rozvrhů, 1.stupeň končí obědem vždy v 11,40 a 2.stupeň ve 12,00. Školní družina je v provozu. V těchto dnech se budeme věnovat třídnickým pracem, výměně učebnic a některé třídy vyrazí na školní výlet. Ve středu 29.6. nás čeká slavnostní ocenění úspěšných reprezentantů školy a jejich symbolické otisky dlaní, které na kachlích zdobí vestibul školy. Tento den se také slavnostně rozloučíme s našimi deváťáky.

Vysvědčení za školní rok 2010/2011 rozdáváme ve čtvrtek 30.6. v průběhu první vyučovací hodiny.

Pozvánka na výstavu ŠD

Zveme vás na výstavu výtvarných prací ŠD, která se bude konat 21.- 24.6.2011 v 1.patře.

Slavnostní zahájení začíná v úterý 21.6. v 17 hod. v 1.patře. Vystoupí taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Kuchaříci připraví malé pohoštění.

POZOR! Aktuální zpráva Policie ČR

Policie ČR nás požádala o zveřejnění této zprávy, která probíhá též médii:

Včera 16.6.2011 v odpoledních hodinách na Praze 9 obtěžoval neznámý muž střední postavy 180 - 190 cm, šedočerné 3/4 kalhoty, červené tričko (mikina) s nožem o délce čepele 30- 40cm, hovořící česky bez přízvuku, školačky ve věku mezi 10-13 lety. Oba případy se staly v rozmezí dvou hodin. Při obtěžování školaček se obnažoval a školačky se snažil osahávat a nutil je aby sahaly na pachatele.

Žádáme o zvýšenou opatrnost rodičů a dětí v následujících dnech!

OVK 1. třídy

Během víkendu budou uloženy fotografie ze školy v přírodě 1.tříd. na www.prvnaci-lucanka.estranky.cz. J.Vosická

Naši slavní německy mluvící rodáci - soutěž

Žáci 8.A a 8.B, kteří se druhým rokem učí německy, se zúčastnili tento rok soutěže, kterou vyhlásilo nakladatelství Hueber. Soutěž probíhala ve 3 základních kolech, kde úkolem žáků bylo poznat podle indicií známou osobnost. Poslední kolo bylo kolo projektové. Zde si žáci měli zvolit osobnost a pomocí prezentace, divadla nebo plakátu atd., danou osobnost představit. Žáci si vybrali německého spisovatele, autora řady dětských knih, Otfrieda Preußlera (autor např. knihy Malá čarodějnice, podle níž byl natočen známý večerníček). Jeho osobu představili v prezentaci určenou pro interaktivní tabuli, kde vytvořili řadu her a úkolů, připojili loutkové divadélko a komiks. Za tuto prezentaci získali naši žáci 1.místo!

Žákům moc gratulujeme! Přejeme mnoho síly a zdaru do dalšího studia německého jazyka. Mgr. Erika Nehonská

Plánovaná stávka v dopravě

Ve čtvrtek 16.6., kdy je plánována stávka dopravních odborových svazů, bude naše škola v provozu. V případě opožděného nástupu dojíždějících vyučující do zaměstnání budou třídy s nižším počtem žáků dočasně spojeny. Dozor bude hned od 7,40 zajištěn pedagogy, kteří bydlí v okolí školy. Věříme, že plánovaná stávka chod školy omezí daný den jen částečně a výuka bude ve většině tříd probíhat standardně dle rozvrhu. V provozu bude také školní družina a jídelna.

V případě, že nemáte za dané situace možnost dopravit své dítě do školy, omluvte jeho nepřítomnost běžným způsobem do žákovské knížky.

Uzavírání klasifikace

K pátku 17. 6. se uzavírá klasifikace za druhé pololetí školního roku 2010/11, pedagogická rada proběhne v úterý 21. 6., buďte tedy připraveni na zvýšený počet testů a zkoušení v tomto týdnu.

OVK - škola v přírodě 1. ročník

16.6. předpokládaný příjezd ze školy v přírodě je v pátek 17.6. okolo 11,00 k budově školy.

14.6. - Škola v přírodě probíhá bez komplikací, děti se mají dobře a užívají si i slušného počasí :-)

10.6. - Naši žáci 1.AC v pořádku dorazili na místo a nyní se vybalují. Odpoledne půjdou na krátkou procházku po okolí.

Třídy 1.AC odjíždí v pátek 10.6.2011 na školu v přírodě do chaty Lučanka v Lučanech v Jizerských horách. Sraz k odjezdu je 11,30, plánovanýodjezd pak ve 12,00 hod. Děti, které nejedou na OVK budou již od tohoto dne navštěvovat třídy 2.AC dle jejich rozvrhu.

Konzultační hodiny a schůzka rodičů budoucích prvňáků

V úterý 7. 6. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících 2.stupně naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole před závěrem školního roku.

Zároveň se 7. června od 17,00 v naší školní jídelně koná schůzka rodičů budoucích prvňáků. Zde se seznámíte se svou paní učitelkou třídní, dozvíte se, jaké školní potřeby bude třeba nakoupit a veškeré organizační záležitosti k prvnímu školnímu dni a případnému zápisu do školní družiny. Budete se také moci zaregistrovat ke školnímu stravování.

Fotografování tříd

Ve tvrtek 2.6. bude v průběhu dopoledne probíhat fotografování jednotlivých třídních kolektivů, žáci budou mít také možnost se vyfotografovat ve skupince se svými kamarády a kamarádkami. Fotografování bude probíhat (když nám to počasí dovolí) na trávníku před budovou školy. Třídy, které se účastní atletického trojboje (2.A, 3.AC), se fotografují již od 7,45.

Cena třídní fotografie formátu A5 je 30Kč, formátu A4 je 60Kč, skupinka formátu A5 činí 25Kč.

Dětský den

1.června slavíme Dětský den! Na dnešek si žáci 7. - 9. ročníků připravili dopoledne plné her a soutěží pro své mladší spolužáky, děti budou na různých stanovištích sbírat penízky, za které si poté v našem obchodě se sladkostmi budou moci nakoupit svou odměnu.

Na naše soutěžní dopoledne naváže na náměstí  Jiřího z Poděbrad od 16,00 odpolední oslava Dětského dne, kterou organizuje městská část Praha 3 ve spolupráci se základními školami. Více informací o odpoledni naleznete na plakátu a u vchodu do naší školy.

Konzultační hodiny

V úterý 31.5. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících 1.stupně naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole před závěrem školního roku.

Konzultační hodiny vyučujících 2.stupně se z důvudu konání OVK přesouvají na 7.6. též od 17,00.

Volná místa na SŠ

Na tomto odkazu naleznete přehled středních škol v Praze, které mají stále ještě volná místa pro žáky devátých ročníků - volná místa na SŠ

Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a informatiky

Ve školním roce 2011/2012, opět ve čtvrtých a v šestých ročnících, otevíráme skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky s informatikou. Přihlášky jsou k vyzvednutí na recepci školy, termín jejich odevzdání je v ÚTERÝ 24.5. pro žáky naší školy a pátek 3.6. pro žáky z jiných škol. První kolo přijímacího řízení je určeno pro žáky našich čtvrtých ročníků a proběhne v týdnu od 30. 5. 2011.

Žáci rozšířené výuky v 5.ročníku naší školy postupují dále automaticky bez přijímacího řízení.

Do skupin s rozšířenou výukou mohou k 1.9.2011 přestoupit i žáci z jiných škol, pro které bude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení - více informací získáte na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Výměna turnusů na OVK

Předpokládaný návrat dětí z druhého turnusu je v pátek 20.5. okolo 12,00 hod., obratem na školu v přírodě odjedou žáci 7. - 9. ročníku v rámci třetího turnusu našeho OVK.

Žáci druhého turnusu v pořádku dorazili do Jedlové a jsou již ubytováni.

Ve středu 11.5. proběhne výměna turnusů na OVK. Třídy prvního turnusu přijedou na náměstí Jiřího z Poděbrad okolo 11,00 hod. a stejnými autobusy opět odjedou třídy 2.AC, 3.AC a 4.A  na 2.turnus školy v přírodě. Pozor, autobusy budou parkovat na náměstí u Laubovy ulice - souběžně s kostelem (viz dopravní značení). Před školou se totiž konají farmářské trhy a nelze zde tento den parkovat.

Mistrovství světa v hokeji

Ve středu 4.5. proběhne v naší škole promo akce k MS v hokeji 2011 v Bratislavě. Všichni žáci budou jednotlivě foceni v hokejovém dresu naší reprezentace a sady fotografií se následně (po vyhotovení) nabídnou ke koupi rodičům - fotografování ovšem absolutně nezavazuje k nákupusamotných fotek, rodiče se sami rozhodnout, zda budou chtít fotky koupit nebo nikoli. Fotografie, které si rodiče nekoupí, budou organizátorem skartovány.

Každoroční standardní focení třídních kolektivů proběhne na začátku června.

Jaký byl zájezd do Berlína

Ve středu 13.4.2011 se konal poznávací zájezd do Berlína. Zúčastnili se ho žáci ze 7. – 9. třídy. Velice mě mrzí, že nám nevyšlo počasí. Až na pár malých chvilek nám celý den propršelo a mrazivý vítr tomu také nepřidal. To nás ale neodradilo a všichni jsme celou trasu po památkách hlavního města Německa úspěšně zvládli. Podle ankety v závěru zájezdu se žákům nejvíce líbila Berlínská zeď. K dalším památkám, které žáci mohli vidět byly např. Říšský sněm, Berliner Zoo, Vítězný sloup, Topografii teroru (zde byla k vidění řada fotografií z doby vlády A.Hitlera, či stavby a bourání Berlínské zdi). Prohlídka města byla zakončena na Alexanderském náměstí v blízkosti televizní věže.Celý program, který pro nás připravila cestovní kancelář CK2, byl velice pěkný a plných zajímavých informací. Nechyběly ani soutěže. :o)

Žákům musím poděkovat za výbornou reprezentaci školy! Velkou odměnou pro mě jako učitele je to, že se dětem zájezd líbil, ale hlavně to, že si pamatují, co viděly a projevovaly zájem o informace a dávaly pozor.

Tímto velký dík všem účastníkům zájezdu.         Mgr. Erika Nehonská

Škola v přírodě - OVK

Sledujte počasí na škole v přírodě - odkaz na webovou kameru v Deštém zde..

Naši žáci v pořádku dorazii do Jedlové a nyní se ubytovávají v objektu.

pondělí 2.5. odjíždí první turnus na školu v přírodě do Jedlové v Orlických horách (u Deštného). Třídy 4.C, 5.AB a 6.A mají sraz k odjezdu v pondělí v 11,00 před budovou školy.  Veškeré další instrukce jste obdrželi na třídních schůzkách.

Žáci, kteří z daných tříd na OVK nejedou, budou navštěvovat školu dle rozvrhu třídy, do které budou zařazeni - žáci 6.A budou navštěvovat sedmý ročník, žáci 5.AB a 4.C budou navštěvovat třídu 4.A. Rozvrhy nových tříd dostanou žáci ve škole do pátku 29.4.

Sběr papíru

Ve dnech 28. - 29. 4. probíhá sběr papíru. Za získanou částku se pořídí vybavení pro využití našich žáků - dle rozhodnutí žákovského parlamentu. Za poslední sběry se pořídila sportovní sada dresů pro žákyně druhého stupně.

Velikonoční prázdniny

Od 21. 4. do 25. 4. máme prázdniny.  Škola bude ve čtvrtek a v pátek pro veřejnost otevřena v časech od 8,00 do 11,00 a na Velikonoční pondělí je budova školy uzavřena.

Děti prvního stupně mají možnost v době prázdnin využít služeb naší školní družiny.

 • ve čtvrtek provoz 7,30 - 16 hod. - výlet do Koněprus
 • v pátek 8 - 14 hod. - výlet do ZOO

Třídní schůzky

V úterý 19.4. se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu druhého pololetí školního roku 2010/11. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00 a pro druhý stupeň18,30Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme!

Od 17,30 se v jídelně školy koná společná schůzka rodičů 3.AC k  rozšířené výuce od září 2011.

Jarní burza oblečení, obuvi a sportovního vybavení

Od pátku 15.4. do pondělí 18.4. probíhá tradiční burza Duhového klubíčka. Příjem zboží do burzy je ve čtvrtek 14.4. v čase 16,00 - 18,00. Více informací naleznete zde...

Jednodenní zájezd do Berlína

Zájezd do hl. města Německa se koná 13. dubna 2011. Zúčastní se ho přihlášení žáci 2. stupně, kteří  si jako volitelný předmět vybrali německý jazyk. Sraz účastníků je brzy ráno ve 4.50 před budovou školy. Předpokládaný návrat ke škole je cca 22 – 23.hod.

Žáci již dostali podrobnější informace a pokyny k zájezdu. Stanovený program se může v průběhu zájezdu měnit (z důvodu nedostatku času, uzavření památky…). Doufáme, že nám letos bude přát počasí a zájezd si všichni užijeme.

Klasifikace za 3.Q 2010-11

K pátku 8.4. se uzavírá čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto období se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni. Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby vysvědčení dopadlo dle Vašich představ. Formulář hodnocení, včetně vyplněných přehledů v ŽK, obdrží žáci po pedagogické radě k 15.4.

Zájezd do Anglie 30. 3. - 4. 4. 2011 (přihlášené děti)

Plánovaný návrat je v pondělí 4. 4 . ve 14,30 na Černý most a v cca 15,00 k budově školy.

Naši žáci dnes ráno v pořádku dorazili do Anglie, přivítalo je chladnější počasí s typickými přeháňkami, snad se přes den vyčasí. Dopoledne začnou prohlídkou Londýna dle programu.

Sejdeme se zítra 30.3. v 7:50 u vrátnice školy, odcházíme nejdéle v 8:00 a přesouváme se na Černý Most, kde na nás bude čekat autobus a v 9:00 odjíždíme směr Londýn. Cestou budeme ještě nabírat další účastníky zájezdu z jiné školy. Předpokládaný příjezd do Londýna je ve čtvrtek ráno. Nezapomeňte si v mobilu aktivovat roaming, vezměte si jídlo a pití na 2 dny (první jídlo bude až večeře ve čtvrtek večer). Doporučuji se ještě připojistit na léčebné výlohy. Vracíme se v pondělí  4.4. v odpoledních hodinách. Ivana Machalická  P.S. Vzhledem k proměnlivému anglickému počasí si pro jistotu ještě přibalte pláštěnku nebo deštník :-) .

Konzultační hodiny, zápisové lístky na SŠ, doplatky za OVK

úterý 22.3. máme od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. V rámci konzultačních hodin se budou v kanceláři zástupce ředitele vydávat zápisové lístky na SŠ (9.ročník a žáci hlásící se na víceletá gymnázia).

Konzultační hodiny lze též využít k platbě za školu v přírodě (OVK) v kanceláři ředitele školy. Další doplatky za školu v přírodě budou probíhat v daných termínech po jednotlivých třídách v týdnu od 21.3., přesný termín obdrží děti ve škole v pondělí 21.3.2011.

Odpadá aerobik

V pátek 11.3. odpadá kroužek aerobiku pro nemoc pí.uč. Heřmanové

Jarní prázdniny

V týdnu od 14.3. do 18.3. mají naše děti zasloužené jarní prázdniny, škola bude pro veřejnost otevřena denně v čase od 7,00 do 10,30 hod.

Školní družina není v provozu.

Recitační soutěž

Ve středu 2.3. (1.stupeň) a ve čtvrtek 3.3. (2.stupeň) se vítězové škoního kola zúčastní obvodní recitační soutěže "Pražské poetické setkání", které proběhne vždy od 13,00 v Atriu na Žižkově. Držíme palce!

Divadelní představení za 100 Kč

23.2. děti obdržely letáčky s nabídkou výhodných představení ve Stavovském divadle v dubnu. Přihlášky je nutné odevzdat do pátku 25.2.J.Vosické. Více naleznete v Duhovém klubíčku

O zlaťáky Jiříka z Poděbrad

Ve čtvrtek 24.2. pořádá naše škola soutěž "Matematické klání o zlaťáky Jiříka z Poděbrad". Soutěž je určena pro žáky prvního stupně a započítává se do celkového hodnocení v poháru základních škol a víceletých gymnázií na Praze 3. Soutěží se v týmech, ze kterých má možnost zvítězit pouze spolupracující tým, ve kterém si děti dokáží rozdělit zadané úkoly a pracovat tak správně a efektivně.

Konzultační hodiny

V úterý 22.2. máme od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole na začátku druhého pololetí.

Jednodenní lyžařský zájezd

V sobotu 19.2. zveme všechny lyžaře, snowbordisty i běžkaře na tradiční jednodenní zájezd do Albrechtic. Odjezd od školy je v 6,15 hod., návrat ke škole kolem 19. hod. Podrobnosti organizace se dozvíte na Duhovém klubíčku.

Dodatečný zápis

Zájemci o dodatečný zápis, který se bude konat dne 8. 2. 2011 od 14,00, se mohou telefonicky objednat na: 222 725 404 (sekretariát školy).

Pololetní prázdniny

pátek 4. 2. 2011 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Škola je tento den uzavřena a na děti se budeme opět těšit v pondělí 7. 2..

Lyžařský výcvik 1. stupně

12,00 - bezproblémů jsme dojeli do místa pobytu. 14,30 - jsme po dobrém obědě, ubytování ( nyní si vybalujeme) a v cca 15,00 půjdeme na svah za penzionem. Veškeré další informace a fotografie z průběhu kurzu naleznete zde....

Výdej vysvědčení

Vysvědčení za první pololetí školního roku 2010/11 budou děti dostávat v pondělí 31. ledna v průběhu páté vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně budou tento den končit ve 12,15 hod. (navazuje ŠD), žáci 2. stupně končí ve 12,35 hod.. Veškerá další výuka se tento den odvolává.

Lyžařský výcvikový kurz

Od soboty 22. ledna do pátku 28. ledna probíhá LVK žáků 2. stupně. V pátek 28. ledna navazuje na tento kurz také LVK žáků 1. stupně, který bude probíhat až do čtvrtka 3. února. Základní informace obdržely všechny přihlášené děti ve škole.

Lyžařský výcvikový kurz probíhá v Pasekách nad Jizerou, kontaktní adresa penzionu je Penzion Sokol, 512 47 Paseky nad Jizerou.

Zápis pro školní rok 2011/2012

Právě proběhl zápis do našich budoucích prvních tříd. K zápisu přišlo celkem 82 předškoláků, z čehož pravděpodobně cca 15 dětí bude žádat o odložení školní docházky.  Kapacita naší školy nám tak pro příští rok umožňuje přijmout všechny přihlášené děti (otevřeme 2-3 první třídy - dle konečného počtu odkladů a zdvojených zápisů na jiných školách). Děkujeme všem, kteří se na našem zápisu podíleli!

Seznam přijatých žáků naleznete zde...

Zájemci o dodatečný zápis, který se bude konat dne 8. 2. 2011 od 14,00, se mohou telefonicky objednat na: 222 725 404 (sekretariát školy).

Nové kroužky Duhového klubíčka ve 2.pololetí

Flétna pro začátečníky 1.-5. tř. a doučování z AJ pro 4.a 5.tř. Více informací naleznete v Duhovém klubíčku.

Více informací k zápisu naleznete zde...

Schůzka rodičů k přijímacímu řízení na SŠ

V úterý 11.1. se od 17,00 koná schůzka rodičů žáků devátého ročníku k organizaci přijímacího řízení na střední školy 2011. Schůzka proběhne ve sborovně ve druhém patře budovy školy.

Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně

7.1. 2011 byly přihlášeným dětem z 1.-5. tříd předány další informace o LVK 1.st. Splatnost doplatku 2000 Kč je do 20.1. 2011 v hotovosti v každé PO 16 - 18 hod. a ST 6,30 - 8 hod.

Jednodenní lyžařský zájezd

V sobotu 15.1. pořádáme další jednodenní lyžařský zájezd na Benecko - informace naleznete v Duhovém klubíčku.

Konzultační hodiny

V úterý 4.1. navazují na den otevřených dveří od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole a co je potřeba k úspěšnému zakončení prvního pololetí. Klasifikace za první pololetí školního roku se uzavírá k 20.1.2011.

Pozvánka na den otevřených dveří

Druhý den otevřených dveří se koná 4. ledna 2011 od 7,40 do 17,00h, zde se již budete moci podívat do výuky jednotlivých tříd, promluvit si s paní učitelkou nebo se zástupci vedení školy. V odpoledních hodinách budou připraveny ukázkové aktivity v odborných pracovnách druhého stupně nejen pro žáky pátých ročníků naší školy. Zájemci mohou také přijít přímo na besedu s ředitelem školy - sraz na schůzku je u recepce školy vždy v 10,00, ve 14,00 a v 16,00.

Více o zápisu do prvních tříd naleznete zde...

Vánoční prázdniny (23. - 31. 12. 2010)

Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy krásné prožití vánočních svátkůšťastný celý nový rok 2011.

V průběhu prázdnin je škola pro veřejnost uzavřena, na naše žáky se budeme opět těšit v pondělí 3.1.2011.

Betlémské světlo

Do budovy školy přinesou skauti Betlémské světlo, které si budete moci odnést do svých domovů. K dispozici bude 20. - 21.12.2010 mezi 7:30 a 17:00 ve vestibulu školy.

Připojte se tak k řetězu poselství vánočních svátků.Více informací získáte na www.betlemskesvetlo.cz.

Ředitelské volno

Na dny 20. - 22. 12. vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno. Výuka v těchto dnech nebude probíhat. Pro žáky prvního stupně budev částečném provozu školní družina (více info o provozu ŠD zde...)

Dárky pro dětský domov

V pátek 17.12. jsme společně se dvěma žákyněmi naší školy odvezli dárky do dětského domova Hillary Clinton v Praze 10. Dárků, které naše děti dávaly v průběhu adventu pod školní stromeček, se sešlo obrovské množství (napočítali jsme na 150 balíčků a taštišek). Všem dárcům děkujeme a věříme, že tím udělali dětem z dětského domova velikou radost.

Nový Youtube kanál naší školy

Spustili jsem pro naše široké okolí další kanál komunikace a tím je "video proud" na populárním serveru Youtube. Najdete zde multimediální práce našich žáků, či jiné video prezentace školy. Věříme, že si naše vysílání oblíbíte.

Jednodenní lyžařský zájezd do Herlíkovic - 18.12.2010 ZRUŠEN

ZRUŠENO PRO MÁLO ZÁJEMCŮ! Podrobnosti naleznete zde na stránkách Duhového klubíčkaPřihlášky odevzdávejte do středy 15.12. Janě Vosické. Zájezd se uskuteční již při 20 přihášených účastnících.

Veverka známá i neznámá

Ve středu 15.12. se naši žáci prvního stupně účastní environmentálního pořadu sdružení Ornita, se kterým každoročně spolupracujeme. Letos se děti dozvědí vše o veverkách, dokonce budou mít možnost si prohlédnout živou veverku přímo ve škole.

Ohlédnutí za vánoční výstavou

V úterý 7.12. proběhl pátý ročník naší charitativní vánoční výstavy a opět nás přišli na slavnostní zahájení podpořit vzácní hosté. Z radnice Prahy 3 to byl pan zástupce starostky pro školství Jiří Matušek a z Arcidiecézní Charity Praha jsme mezi námi mohli přivítat paní Kristinu Mezerkovou. Na samotný prodej vánočních výrobků našich žáků se přišla podívat i paní starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (více čtěte také zde...).

V letošním ročníku se podařilo získat částku, která překročila třicetitíc korun, přesně částka činí neuvěřitelných 31 913 Kč, což našim žákům opět umožní pokračovat v jejich charitativních projektech. Pro zajímavost uvádíme, že za pět ročníků výstavy se povedlo našim žákům zprostředkovat na charitativní účely celkem přes 150 tisíc korun, což je krásné! Všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, našim vzácným hostům a v neposlední řadě všem těm, kteří jste na výstavu přišli a koupili si nějaký výrobek od našich žáků, DĚKUJEME!

Výlet do Drážďan

Ve čtvrtek 9.12. jedou přihlášení žáci na jednodenní výlet do Drážďan, výlet pořádá paní učitelka Erika Nehonská v rámci předmětu německý jazyk. Podrobné informace o zájezdu dostali žáci ve škole.

Preventivní pořad

Ve čtvrtek 9.12. se třídy 7.AB, 8.AB účastní preventivního pořadu „Šikana - její projevy a důsledky“, pořed probíhá v Městské knihovně na Mariánském náměstí.

Stávka nepedagogických pracovníků

Ve středu 8.12.2010 se některé zaměstnankyně školní jídelny připojují ke stávce Českomoravského odborového svazu. Z tohoto důvodu bude provoz jídelny pro žáky a zaměstnance probíhat v nouzovém režimu a pro cizí strávníky se tento den vařit nebude. Děkujeme za pochopení.

Vánoční charitativní výstava a den otevřených dveří

V úterý 7.12. Vás srdečně zveme na pátý ročník Vánoční charitativní výstavy, na které naši žáci prodávají své výrobky. Slavnostní zahájení výstavy se odehraje ve školní jídelně od 8,00, prodej bude probíhat v době od 8,30 do 16,00. Za získané peníze žáci sponzorují Kennedyho Mulenje - třináctiletého chlapce ze Zambie, posílájí finanční dar dětské hematologii a onkologii v Motole a adoptují pandu červenou a levharta obláčkového v ZOO Praha. Přijďte se na naši vánoční výstavu podívat, kupte si něco hezkého a načerpejte vánoční atmosféru, kterou tato výstava tradičně přináší.

Rodiče, kteří v těchto dnech vybírají školu pro své předškoláky, mohou tuto příležitost využít také jako den otevřených dveří k prohlídce budovy a k rozhovoru se zástupci naší školy. Více o dnech otevřených dveří a zápisu do prvních tříd naleznete zde...

Schůzka rodičů - lyžařský výcvik

V pondělí 6.12. se od 18 hod. koná schůzka rodičů žáků 1.st. k LVK, který proběhne v termínu 28.1.-3.2. Schůzka je ve ŠD v 1.patře budovy.

Mikuláš

V pátek 3.12. přijde navštívit žáky prvního stupně svatý Mikuláš s čerty a anděly. Po nadílce proběhne soutěžní program pro 1. - 3. ročník, který si připravili žáci osmého a devátého ročníku pro své nejmladší spolužáky.

Projekt AMOS TOUR

Od 1.12. bude v naší škole probíhat sportovně dovednostní projekt  AMOS TOUR, což je sportovně dovedostní soutěž ZŠ pro žáky 3. - 8. ročníků. Ve školním roce 2010/2011 probíhá tento projekt v základních školách Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění všechny děti všech startujících tříd  ZŠ. Soutěže budou probíhat v rámci běžných hodin tělesné výchovy u nás ve škole.

Vyhlašovatelem soutěže jsou radnice příslušných městských částí. Cílem projektu je kromě sportovní stránky i získání informací o fyzických dispozicích dnešní dětské populace. Další informace o projektu a jeho zásadách, včetně pojištění a nakládání s osobními údaji, naleznete zde... .

Schola Pragensis 2010

V pátek 26.11. se jdou žáci osmého a devátého ročníku podívat na veletrh středních škol Schola Pragensis. V rámci veletrhu budou mít žáci možnost získat širší přehled o aktuální nabídce škol pro příští rok.

Třídní schůzky a SRPŠ

V úterý 23.11. se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu prvního čtvrtletí školního roku 2010/11. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00(2.A měla mimořádně schůzku již 9.11.) a pro druhý stupeň18,30. Na programu schůzek budou mimo jiné i informace a přihlášky na plánovaný OVK (školu v přírodě) a výběr příspěvků na SRPŠ. Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme!

Ještě před třídními schůzkami se v úterý 23.11. od 17,15 koná schůzka zástupců SRPŠ při naší škole (společnost rodičů a přátel školy). Schůzka bude probíhat ve sborovně ve druhém patře budovy.

Státní svátek

Ve středu 17. 11. 2010 slavíme státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii". Škola bude tento den uzavřena a výuka bude opět probíhat od čtvrtka 18.11. dle běžných rozvrhů. Žáci a zaměstnanci naší školy si připomenou tento svátek v úterý 16.11. rozsvícením svíček u improvizovaného památníčku k 17. listopadu 1989 před vchodem do budovy školy.

Cvičná evakuace školy

V úterý 16.11. v 11,30 nacvičujeme nouzovou evakuaci školy, kterou je třeba v rámci BOZP a CO provádět vždy minimálně jednou ročně. V rámci evakuce se všechny třídy školy shromáždí na náměstí před kostelem.

Po nouzové evakuaci bude zkrácené vyučování : 1. - 2. ročníky do 11,45, 3. - 5. ročníky do 12,00 a 6. - 9. ročníky do 12,15 hod. Školní družina je tento den pro první stupeň v normálním provozu.

Platba zálohy za LVK 1.stupně

Prosíme o zaplacení zálohy 1000,- Kč do 12.11. za žáky 1.-5.tř., kteří jsou přihlášeni na Lyžařský výcvikový kurz 1.st., do ruk J. Vosické. Děkujeme

Klasifikace za 1.Q 2010-11

K pátku 12.11. se uzavírá čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto období se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni. Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby pololetní vysvědčení dopadlo dle Vašich představ. Formulář hodnocení, včetně vyplněných přehledů v ŽK, obdrží žáci po pedagogické radě k 22.11.

SPANÍ VE ŠKOLE aneb prohlídka „Tajemné díry“

Naše školní družina organizovala 4. listopadu již druhý ročník Spaní ve škole, které se odehrává v halloweenském duchu. Pro děti je to skutečně nevšední zážitek přespat ve škole, projít si strašidelnou bojovkou a nakonec si zatancovat a zahrát různé hry před spaním.

Podzimní prázdniny 27.- 29. října

Od středy 27.10. do pátku 29.10. jsou podzimní prázdniny. Přejeme všem našim žákům příjemný odpočinek od školních povinností a těšíme se na ně opět v pondělí 1.11., škola bude v průběhu prázdnin uzavřena. Ve středu 27.10. bude pro žáky 1. stupně v částečném provozu školní družina- více informací naleznete zde... .

Rada školy

V úterý 26. 10. se od 16,00 koná schůze Rady školy při ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685. Na programu jednání bude schvalování Výroční zprávy .

Sběr papíru

Ve dnech 25. - 26. 10. bude probíhat sběr starého papíru. O tom, co se za získané peníze koupí, opět rozhoduje žákovský parlament. Z výtěžku za poslední dva sběry (7420Kč) se nyní pořizuje sada nových sporovních dresů pro žákyně druhého stupně.

Burza oblečení, obuvi a sportovních potřeb a Sousedský výprodej

Tradiční burza oblečení, obuvi a sportovních potřeb a Sousedský výprodej se konají ve dnech 22.,23. a 25.10. Podrobnosti naleznete zde vDuhovém klubíčku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lyžařský výcvikový kurz pro 1.stupeň - přednostnostně pro 4.a 5.tř.

V pondělí 18.10. byly dětem 4. a 5.tř. rozdány informace a přihlášky na LVK 1.stupně, který se konaná ve dnech 28.1.- 3.2. 2011. Přihlášky odevzdávejte do pátku 22.10. Další Informace získáte u J.Vosické.

Konzultační hodiny

V úterý 19. 10. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole.

Alergie, ekzémy, lupénka - setkání s odborníky

Byli jsme požádáni Českou akademií dermatologie o předání pozvánky na setkání s odborníky s možností bezplatné konzultace pro všechny rodiče, kteří se zabývají problematikou alergií a ekzémů nebo mají takto nemocné dítě. Setkání se koná dne 18.10.2010 od 16,30 v ZŠ Londýnská, Praha 2, letáčky k tomuto setkání naleznete též na stojanu ve vestibulu naší školy.

Seminář Rozumíme penězům

V pátek 15.10. se u nás na škole koná seminář "Jsme opravdu (finančně) gramotní?". Jedná se o vzdělávací seminář o zkušenostech z finančního vzdělávání žáků ZŠ prostřednictvím projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji.

Komunální volby - exkurzní den

Ve dnech 15. - 16. října se u nás ve škole konají komunální volby. V pátek se z důvodu přípravy učeben koná pro všechny třídy exkurzní den - zaměření jednotlivých exkurzí naleznete v sekci "třídy" nebo v ŽK svých dětí. Exkurzní den je přímou součástí školní výuky a případná nepřítomnost dítěte se počítá do jeho celkové absence v daném pololetí. Návraty z exkurzí na oběd jsou pro 1.st. v 11,30 a pro 2.st. ve 12,00. Po vyučování je standardně v provozu školní družina.

Mini Putovní kampaň s prezentací „ obří kuchyně“

Zveme vás na kampaň, která se bude konat dne 11. října 2010 v době od 11: 00 do 16: 00 hodin přímo před budovou naší základní školy. Kampaň "Bezpečí dítěte" organizují ve spolupráci s naší školou společnost Akademos a Všeobecná pojišťovna.

Obří kuchyně bude představovat dvakrát zvětšený model běžné domácí kuchyně tak, aby odpovídala normální velikosti z pohledu tří – čtyřletého dítěte. Všichni návštěvníci, zejména dospělí a děti s mladšími sourozenci, budou mít tedy možnost zažít část domova z pohledu malého dítěte a uvědomit si tak, jak mohou být běžné předměty v domácnosti velmi nebezpečné a mohou se stát snadno příčinou i velmi těžkých a v řadě případů i smrtelných úrazů.

Oprava střešní římsy ve vnitrobloku

V průběhu října bude probíhat oprava střešní římsy budovy školy. Římsa byla poničena minulou zimu zatékající a promrznutou vodou. Oprava bude probíhat z lešení postaveném na terasách ve vnitrobloku školy a neměla by významě narušovat průběh výuky. Opravu hradí MČ Praha 3 účelovým příspěvkem a zároveň běží vyřizování pojistné události. Omlouváme se za případné komplikace spojené s touto opravou.

Zkrácené vyučování

V pátek 1.10. je z důvodu společného víkendového výjezdu vyučujících školy zkrácené vyučování pro všechny ročníky. Žáci 1.st. budou končit po 4. vyučovací hodině (11,40h) a žáci 2.st. skončí v průběhu páté vyučovací hodiny obědem ve 12,05h.  Školní družina budé poté v provozu do 17,00.

Státní svátek a ředitelské volno

Na pondělí 27. 9. vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno, škola bude v tento den uzavřena a v částečném provozu bude pouze fungovat  školní družina - viz informace ŠD. V úterý 28.9. je státní svátek "Den české státnosti" a na naše žáky se tak budeme opět těšit ve středu 29. 9.

Klub mladého diváka

Děti mají v neděli 10.10. od 11 hod. možnost jít s Duhovým klubíčkem na operu Antonína Dvořáka "Čert a Káča" v Národním divadle, vstupné 100,- Kč.

Přihlášky je nutné odevzdat do  pátku 24.9. J. Vosické. Děti dostaly letáčky s přihláškou a informacemi. Pro dopolední čas je divadlo vhodné i pro mladší žáky (1. a 2.tř.)

Konzultační hodiny

úterý 21. 9. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se podařil Vašim dětem vstup do nového školního roku.

Minifotbal a Kinderiáda

Od pondělí 20.9. vstupujeme do nové sezony sportovních a předmětových soutěží v rámci Prahy 3, ale i dalších.  Žáci 2.stupně se představí na turnaji v "Minifotbalu" - kategorie III. a IV. a vybraní žáci 1. stupně se účastní tradiční Kinderiády - atletického klání škol z celé Prahy. Všem našim reprezentatům držíme palce a přejeme mnoho úspěchú i v letošním roce!

Více o soutěžích naleznete na www.ulita.cz

Návštěvy rodilých mluvčí v Aj

V hodinách angličtiny nás od 10.9. opět začali navštěvovat rodilí mluvčí z USA a Velké Británie. V letošním školním roce se jednou za čtrnáct dní můžete těšit na paní Mandy a na pana Lanna (nahrazuje Adama). Navazujeme tak i letos na úspěšnou spolupráci s rodilými mluvčími z agentury SPUSA z minulých let. Za možnost realizovat tyto návštěvy děkujeme našemu SRPŠ.

Přihlášky na kroužky

Připomínáme odevzdání vyplněných přihlášek na kroužky do 15.9. 2010. Přihlášky jsou součástí žlutého letáčku pro rok 2010/2011. Kdo  potřebuje další přihlášku na kroužky, může si ji vyzvednout na dveřích "Duhového klubíčka" v prvním patře budovy. Více info o volnočasových aktivitách naleznete zde...

Farmářské trhy na Jiřáku

Od středy 8.9. začínají v prostoru před budovou naší školy pravidelné farmářské trhy, které organizuje městská část Praha 3. Je to příjemné zpestření, a to nejen pro všechny rodiče našich žáků, zastavit se cestou ze školy a z práce na trhu a koupit si čerstvou zeleninu, pečivo a jiné BIO výrobky. Farmářské trhy nás baví a máme z této akce u naší školy radost! Více info zde...

Plavání 3.ročník

Od 6. a 7.9. pokračuje třetí ročník v plaveckém výcviku, který bude probíhat celé první pololetí v bazénu TJ Sokol v Riegrových sadech vždy od 10,30. Veškeré další informace jste získali na třídních schůzkách.

Porucha telefonu

Telefonní ústředna je již opravena a v provozu, dovoláte se nám opět na sekretariát školy - číslo 222 725 404 , děkujeme za trpělivost.

Od čtvrtka 2.9. nefunguje telefonní číslo na sekratariát školy 222 725 404 z důvodu poruchy ústředny, prozatím je možné se k nám dovolat na číslo 222 729 589. Na odstraňění závady pracujeme a omlouváme se za možné komplikae ve spojení.

První školní týden 2010/11

Ve středu končíme již v 9,15, na oběd si bude možné dojít od 10,30 do 11,15h. Ve čvrtek a v pátek budou mít žáci 2.-9. ročníků čtyři vyučovací hodiny a od pondělí 6.9.2010 se již začneme učit  podle platných rozvrhů... (více informací o prvním týdnu pro prvňáčky naleznete v levém sloupci "zápis do první třídy).

Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro první ročník konají dne 1. 9. 2010 od 17h. a pro 2.- 9. ročník dne 2. 9. 2010 též od 17h.

Schůzka s rodiči dětí 2.-5.tř., které budou navštěvovat ŠD, se koná 2.9. od 16 hod. ve školní jídelně ( podrobnosti na stránkách ŠD).

Zahajujeme nový školní rok 2010/11

zahajení školyI letos se poprvé sejdeme ve škole 1.9.2010 v 8:00. Věříme, že všichni odpočatí a plní očekávání a výhledů na týdny, které budeme spolu trávit při výuce a dalších činnostech. Možná vás zajímá, co vše bude ve škole nové, pak čtěte dále.

V rámci rekonstrukce školy proběhla pokládka nové podlahy ve vestibulu v přízemí budovy. Dále máme nový nátěr zábradlí na schodištích a nábytekem nově vybavené dvě učebny pro prvnáčky. Zároveň jsme přestěhovali učebnu dílen do suterénu školy. Opravenou místnost po dílnách bude využívat rodinné centrum Paleček.

Poslední dva prázdninové dny

na 30. a 31.8. připravilo Duhové klubíčko program pro všechny, kteří se již vrátili z prázdnin a nechtějí se nudit doma. Více info zde...

Povodňová sbírka

Kontaktovali jsme ředitele ZŠ v Chrastavě na Liberecku (obci postižené srpnovou povodní) o pomoc při předání vybrané částky 14 000 Kč. Sbírka probíhala na začátku června a školní parlament měl určit, do které obce se pomoc vyšle. Avšak vybraná obec pomoc nepotřebovala. Proto jsme se rozhodli, poslat částku do Chrastavy, poničené srpnouvou povodní.

17.8. nám odpověděla škola v Chrastavě a doporučila seznam postižených rodin. Z něj jsme vybrali a kontaktovali rodinu pana Čálka s malými dětmi z Nádražní ulice. Povodeň jim zaplavila celý dům až po strop. Proto naši finanční částku využijí na zednické práce a nová okna.Toho času mají v domě jen holé cihlové zdi. Budeme vás informovat o dalším postupu.

18.8. byla zaslaná částka 14 181,-Kč na účet rodiny Čálkovy

19.8. jsme obrželi zprávu od Čálků, že jim došla částka na účet a posílají mnoho díků všem, kteří přispěli

Prázdninový provoz

Od  1. 7. do 16. 8. 2009 bude služba ve vrátnici školy v čase 8,00 - 11,00h. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde si lze též domluvit osobní schůzku.

Školní rok 2010/2011 bude zahájen ve středu 1. 9. 2010, škola bude pro žáky otevřena od 7,40h a výuka začne standardně v 8,00h. Organizaciprvního školního dne pro prvňáčky naleznete v kapitole "zápis do prvních tříd" v levém sloupci této stránky.

Přihlašování nových žáků k nám do školy lze též individuálně domluvit na mobilním čísle 602 541 238. K přihlášení je potřeba na osobní schůzku přinést žádost o přijetí, k nahlédnutí rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, který zápis do školy provádí.

Duhové klubíčko pro děti zajišťuje na poslední prázdninové dny celodenní výlety a akce (více info zde...).

Závěrečný týden ve škole

V týdnu od 21.6. do 25.6. zústávají žáci již ve svých kmenových třídách a neučíme se dle rozvrhů, 1.stupeň končí obědem vždy v 11,40 a 2.stupeňve 12,00. Školní družina je v provozu.

Vysvědčení za školní rok 2009/2010 rozdáváme v pátek 25.6. v průběhu první vyučovací hodiny.

Ředitelské volno

Na dny 28. a 30. 6. vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno. Výuka v těchto dnech nebude probíhat. Pro žáky jsou ve spolupráci s Duhovým klubíčkem připraveny celodenní výlety a akce (více info zde...).

Pozvánka na výstavu ŠD

Zveme vás na výstavu výtvarných prací ŠD, která se bude konat 15. - 18.6.2010 v 1.patře.

Slavnostní zahájení začíná v úterý 15.6. v 17 hod. v 1.patře. Vystoupí taneční a pěvecký kroužek a kroužek aerobiku. Kuchaříci připraví malé pohoštění.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Zveme Vás na první třídní schůzku všech rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v úterý 8. června 2010 od 17h. v naší škole. Zde se seznámíte se svou třídní učitelkou, vychovatelkami ze školní družiny, dozvíte se veškeré důležité informace k začátku školní docházky Vašeho dítěte a budete moci své dítě zaregistrovat ke školnímu stravování včetně zakoupení čipu (120Kč).

Fotografování tříd

V pátek 4.6. bude v průběhu dopoledne probíhat fotografování jednotlivých třídních kolektivů, žáci budou mít také možnost se vyfotografovat ve skupince se svými kamarády a kamarádkami. Fotografování bude probíhat (když nám to počasí dovolí) na trávníku před budovou školy.

Cena třídní fotografie formátu A5 je 30Kč, formátu A4 je 60Kč, skupinka formátu A5 činí 25Kč.

Dětský den

1.června slavíme Dětský den! Na dnešek si žáci 7. - 9. ročníků připravili dopoledne plné her a soutěží pro své mladší spolužáky, děti budou na různých stanovištích sbírat penízky, za které si poté v našem obchodě se sladkostmi budou moci nakoupit svou odměnu.

Na naše soutěžní dopoledne naváže na náměstí  Jiřího z Poděbrad od 16,00 odpolední oslava Dětského dne, kterou organizuje městská část Praha 3 ve spolupráci se základními školami. Více informací o odpoledni naleznete na plakátu a u vchodu do naší školy.

Konzultační hodiny

V úterý 1.6. se od 17,00 do 17,45 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole před závěrem školního roku.

Volby do PS Parlamentu ČR

V pátek a sobotu 28. - 29.5. se u nás ve škole konají volby do Poslanecké sněmovny, škola je pro volby otevřena v pátek od 14,00 do 22,00 a v sobotu od 8,00 do 14,00.

V pátek mají třídy z důvodu přípravy učeben na volby exkurzní den, děti se vrací zpět ke škole na oběd (1.st 11,30, 2.st. 12,00), po kterém již končí výuka a děti mají volno. Školní družina bude v provozu.

Škola v přírodě - 1. ročníky

Škola v přírodě  probíhá bez problémů, děti byly mimo jiné na návštěvě "U skřítka Sklenáříka" na Smržovce, jely na výlet vlakem do Horního Maxova a mají spoustu dalších zážitků, o kterých vám budou již v pátek 28.5. vyprávět. Plánovaný návrat prvních tříd z OVK bude mezi 12,00 - 12,30 k budově školy.

Třídy 1.AC v pořádku dorazili na chatu Lučanku, s vynošením zavazadel na pokoje jim pomohli žáci pátých ročníků ZŠ Bítovská, kteří byli na Lučance před námi - velice jim za to děkujeme! Nyní šly děti na krátkou procházku do okolí a odpoledne se budou ubytovávat na pokojích.

Sbírka na pomoc zaplavené Moravě a Slezsku

Ve dnech 21.5. a 24.5. uspořádá naše škola sbírku finanční pomoci zaplaveným obcím na Moravě a ve Slezku. Školní parlament poté vybere konkrétní obec, do které bude částka zaslána. Konečná částka a vybraná obec bude též uveřejněna zde na stránkách školy. Dary mohou předávat i návštěvníci školy přímo na recepci v přízemí budovy, kde bude i jmenná listina dárců (nejedná se však o veřejnou sbírku, ale jen o dobrovolnou akci zaměstnanců školy).

Děkujeme všem, kteří se do sbírky pro dobrou věc zapojíte!

Rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky a informatiky

Ve školním roce 2010/2011, opět ve čtvrtých a v šestých ročnících, otevíráme skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky s informatikou. Přihlášky jsou k vyzvednutí na recepci školy, termín jejich odevzdání je v pátek 21.5., 1. kolo přijímacího řízení se koná ve čtvrtek 27.5. od 9,00h. a je určeno především pro žáky 3. a 5. ročníků naší školy.

Do skupin s rozšířenou výukou mohou k 1.9.2010 přestoupit i žáci z jiných škol, pro které bude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení - více informací získáte na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Schůzka zástupců SRPŠ

úterý 18.5. se koná schůzka všech zástupců tříd na SRPŠ. Na programu bude hospodaření SRPŠ a případné podněty z třídních schůzek. Schůzkazačíná v 17,30 ve sborovně ve druhém patře budovy školy. Jste srdečně zváni.

OVK na Šumavě - 3. turnus

Třídy 7.AB, 8.A a 9.A v pořádku dorazily do Nových Hutí, bez problémů se ubytovaly a nyní pokračují dle programu.

OVK na Šumavě - 2. turnus

Do Prahy se vracíme ve čtvrtek 13.5. po 11,30 přímo před budovu školy, kde se střídáme se třetím turnusem školy v přírodě - třídy 7.AB, 8.A a 9.A.  Budeme se na Vás těšit!

11.5.2010 - V pondělí  dopoledne jsme nacvičovali pantomimická představení, která jsme si společně zahráli po večeři a velice jsme se při tom bavili! Odpoledne jsme strávili v blízkém lese, kde jsme hráli dvě hry - hledali jsme vše, co do lesa nepatří a pátrali jsme po odpovědích na "lesní kvíz". Cestou domů jsme si také vyrobili "frotáže" kůry několika stromů. V úterý jsme vyrazili na celodenní výlet do povydří, viděli jsme expozici na Čeňkově pile "Energie Šumavy" a prošli jsme si naučnou stezku podél řeky Vydry. Počasí nám přálo a na cestu nám dokonce občas zasvítilo i sluníčko. Ve středu nás čeká sportovní dopoledne, vyhlašování  výsledků za celý pobyt na škole v přírodě a samozřejmě balení na cestu domů.

9.5.2010 - Opět zdravíme ze Šumavy. V sobotu jsme se vydali na výlet do Zadova, kde jsme si prohlédli základnu horské služby. Poté jsme si šli "protáhnout těla" do lanového centra, což nás náramně bavilo - prolezli jsme si nízké lanové překážky a naučili jsme se zacházet se základním lanovým vybavením. Zpět do Nových Hutí jsme se vrátili na večeři, za celé odpoledne jsme ušli téměř 10km, tak nás už trochu bolely nohy. V neděli jsme proto jeli na výlet do Modravy autobusem. V modravě jsme si prošli a "ošahali" interaktivní expozici dřevařství. V neděli večer nás ještě čekají sportovní hry.

7.5.2010 - Rádi vás informujeme o tom, že na ozdravném pobytu vše probíhá podle plánu. Děti již navštívily rašeliniště a prales Boubín. Po dvou dnech mlhy a deště se počasí umoudřilo a celkově se máme dobře.

Přijímací řízení na SŠ

V minulém týdnu proběhla první kola přijímacího řízení na střední školy. Všichni žáci, kteří byli přijati na svoji vybranou školu, musí na tuto školu přinést vyplněný "zápisový lístek" (kdo si jej ještě nevyzvedl, má možnost si jej vyzvednout na sekretariátu školy).

Pokud jste se na svoji preferovanou školu těsně nedostali, máte možnost napsat odvolání k rukám ředitele dané školy (vzor odvolání zde...). Případně vybírejte ze škol, které mají stále volná místa, jejich seznam aktualizuje pražská radnice a naleznete jej zde....

OVK na Šumavě - 1. turnus

Žáci 4.B, 5.AB a 6.AB v pořádku dorazili do Nových Hutí a ubytovali se.

V neděli 25.4. vyjíždí náš první turnus na školu v přírodě do penzionu Kodrea v Nových Hutích na  Šumavě. Žáci čtvrtého ročníku, kteří na OVK neodjeli, budou navštěvovat školu ve 4.A s paní učitelkou Wasilewskou, žáci 5.AB a 6.AB budou spojeni dle rozvrhu 5.A s paní učitelkou Klabíkovou.  První turnus se z OVK vrací v úterý 4.5., kdy jej střídají třídy 2.AC, 3.AC a 4.A.

Odjezdy na OVK jsou vždy ve 12h. od budovy školy, návraty opět ke škole v cca 11,30.

Vyrůst mezi stromy se skauty

Naše škola propagačně podpořila akci skautů Vyrůst mezi stromy, která proběhne 22.4.2010 od 15:00 na různých místech Prahy. Občané si budou moci zdarma vzít sazenici stromu na své zahrady, pozemky nebo jen tak na holou mez. Stromy budou k dispozici na těchto místech: náměstí Míru(metro A, od 15:00), Flóra (metro A, od 15:00), Skalka (metro A, od 15:00), Roztyly (metro C,od 15:00), Anděl (metro B,od 15:30), Lužiny (metro B,od 16:00). Více informací včetně návodu jak strom zasadit najdete na webu akce www.vyrustmezistromy.cz.

Projektový den

Ve čtvrtek 22.4. proběhne u nás ve škole projektový den pro žáky prvního stupně na téma VODA. Na realizaci projektu se mimo jiné podílejí žáci třídy 8.A, která je zapojena do celoročního projektu "Děti ve svém živlu".

Touto akcí si také připomeneme Den země, který se slaví právě tento čtvrtek.

Sběr papíru

Ve dnech 20. - 22.4. probíhá sběr papíru. Získané peníze se přidají k částce 4500Kč za minulé sběry. Za celkovou částku se pořídí vybavení pro využití volného času našich žáků, dle rozhodnutí žákovského parlamentu.

Třídní schůzky

V úterý 20.4 se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu třetího čtvrtletí školního roku 2009/10. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00(3.AC a 5.AB výjimečně od 17,30h.) a pro druhý stupeň18,30. Na programu schůzek budou vedle hodnocení uplynulého třičtvrtěletí také informace k OVK (škole v přírodě). Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme!

Dny smutku

Žáci a zaměstnanci naší školy se ve dnech 17. a 18. dubna připojují ke Dnům smutku a připomínají si tak památku tragické události pro polský národ.

K této příležitosti jsme vyvěsili státní vlajku na budovu školy.

Putovní výstava

V přízemí budovy naší školy máte až do 15.5. možnost navštívit putovní výstavu "Osmičky v dějinách českých zemí", jedná se o deset panelů věnovaných roku 1968. Panely naleznete u schodišť vlevo i vpravo od hlavního vchodu.

Jedeme do Berlína

V sobotu 10.4. 2010 se uskuteční jednodenní zájezd do Berlína, kterého se zúčastní někteří žáci 9. a 8. třídy, jež mají němčinu jako druhý cizí jazyk. Žáci navštíví ty nejdůležitější památky v Berlíně –Reichstag, památný kostel císaře Viléma I.,  Charlotten Burg, Potsdamerplatz, Alexanderplatz (nejznámější náměstí Evropy), Mikulášskou čtvrť, třídu Unter den Linden , Braniborskou bránu (nejznámější pamětihodnost Berlína).

Předpokládaný návrat je v sobotu večer okolo 22.30 hod. E.Nehonská, učitelka německého jazyka.

Aprílový běh s kuřetem

Ve čtvrtek 8.dubna 2010 se 36 žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo Aprílového běhu s kuřetem. Tento přespolní běh se konal na Židovských pecích a byl opět velmi náročný. Žáci běželi po tratích dlouhých 500m, 700m, 900m a 1 100m.

Účast byla celopražská a proto 2 diplomy, které získali Tomáš Kaňka ze 3.A a Nasťa Sergunina z 2.A jsou pro nás velkým úspěchem. Gratulujeme a děkujeme i ostatním závodníkům za reprezentaci školy  a za účast v závodech pro dobrou věc.

Klasifikace za 3. čtvrtletí

pátku 9.4. se uzavírá klasifikace za 3. čtvrtletí školního roku 2009/2010. Pedagogická rada vyučujících proběhne v úterý 13.4. a děti budou dostávat třičtvrtěletní hodnocení do žákovských knížek v průběhu příštího týdne (do pátku 16.4.).

K vyhodnocení uzavřené klasifikace Vašich dětí za 3. čtvrtletí  Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 20.4.

Velikonoční prázdniny

Od 1. 4. do 5. 4. máme prázdniny.  Škola bude ve čtvrtek a v pátek pro veřejnost otevřena v časech od 8,00 do 11,00 a na Velikonoční pondělí je budova školy uzavřena.

Děti prvního stupně mají možnost v době prázdnin využít služeb naší školní družiny.

 • ve čtvrtek provoz 8 - 16 hod., v pátek 8 - 14 hod.

čtvrtek 1.4.2010 :

 • svíčkárna Šestajovice, les Klánovice ( exkurze do svíčkárny - výroba svíček a zdobení vajec )
 • s sebou - 2 lístky za 13 Kč, 50 Kč vstup, svačina, pití, kapesné dle uvážení, pláštěnka
 • na sebe - sportovní oblečení podle počasí
 • sraz 8 - 8,30 v herně, návrat okolo 16 hod.

pátek 2.4.2010 :

 • Botanická zahrada Trója ( motýli ), podle času procházka
 • s sebou - 2 lístky za 13 Kč, 60 Kč vstup, svačina, pití, pláštěnka
 • na sebe - sportovní oblečení podle počasí
 • sraz 8 - 8,30 v herně, návrat okolo 14 hod.

Zájezd do Londýna

Naši žáci dnes ráno v pořádku dorazili do Anglie, přivítalo je teplé počasí s typickými přeháňkami, dopoledne začnou prohlídkou Londýna dle programu.

Letošní zájezd do Velké Británie, který opět pořádáme ve spolupráci s CK Prášek, se uskuteční v termínu 24.3. - 29.3.2010.

S dětmi navštívíme krásy a památky Londýna: např. Big Ben, Westminsterské opatství, nultý poledník... Dále se pojedeme podívat do přímořského letoviska Brighton, které se nachází v jižní Anglii a čeká nás i cesta po jižním pobřeží Anglie. V neposlední řadě nás čeká výlet za krásami a tradicí Kentu.

Těším se na vás, organizátor zájezdu Milan Mojžíš.

Konzultační hodiny

V úterý 23.3. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole.

O konzultačních hodinách si mohou rodiče žáků, kteří se hlásí na SŠ vyzvednout zápisový lístek (odevzdáva se na SŠ pro potvrzení nástupu na školu). Zápisové lístky pro devátý ročník bude poskytovat pan učitel Boleslav, lístky pro pátý a sedmý ročník budou připraveny v kanceláři zástupce ředitele.

Pozvánka na výstavu školní družiny

Výtvarné kroužky ŠD jsou přihlášené do soutěže na téma jaro a velikonoce. Soutěžní výstava se koná v sobotu a neděli 20. - 21.3. od 10 do17hod.rezidenci Jeseniova č. 48, 50 - výrazně žluté domy, prvních pět nejlepších škol získá zdarma lístky do 3D kina na Floře. Výrobky hodnotí návštěvníci - dávají hlasy stolu, který se jim nejvíce líbí. Výstava se koná při příležitosti otevření rezidence, součástí je další doprovodný program (jarmark, divadlo pro děti... více zde).

Přijďte nás o víkendu podpořit a zároveň si užít jarní počasí na Parukářku!

Termín odevzdání přihlášek na SŠ

Připomínáme všem uchazečům o přijetí na střední školy, že 15.březen je závěrečným termínem k odevzdání přihlášek na SŠ. Více info zde...

Jeden svět

Stejně jako každým rokem se i letos ve čtvrtek 11.3. a ve středu 24.3. půjdou žáci druhého stupně  postupně podívat na projekce filmového festivaluJeden svět pro školy. Celá akce je zařazena do našeho školního preventivního programu. Více o festivalu naleznete zde...

Volná místa v prvních třídách 2010/2011

Z důvodů většího počtu žádostí o odklad školní docházky již zapsaných dětí se nám uvolnilo přibližně 5-6 míst v budoucích 1. třídách. Pokud máte zájem zapsat své dítě k nám do školy, objednejte si schůzku na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: 604254185.

Jarní prázdniny

V týdnu od 1.3. do 5.3. mají naše děti zasloužené jarní prázdniny, škola bude pro veřejnost otevřena denně v čase od 7,30 do 11,00 hod.

V průběhu jarních prázdnin projdou rekonstrukcí dvě učebnyInformatika se dočká rozšíření kapacity a zcela nových počítačových sestav, které jsme mohli pořídit díky rozvojovému programu MŠMT. V učebně dějepisu dojde k celkové obměně podlahových krytin, zařízení novým nábytkem(žákovské stoly, židle, skříně) a bude nainstalována nová interaktivní tabule - již čtvrtá na naší škole. Děti se tedy mají po prázdninách na co těšit!

Vyklízení šatních skříněk

Přes jarní prázdniny dojde k pravidelné údržbě a úklidu šatních skříněk. Z tohoto důvodu je potřeba všechny skříňky v pátek 26.2. vyklidit a nechat odemčené (zámeček nechají žáci zacvaknutý na petlici a dvířka pouze přivřená) - jednotlivé třídy budou své skříňky vyklízet a kontrolovat se svými třídními v pátek ke konci vyučování.

Žádáme také rodiče momentálně nemocných žáků, aby přišli do konce týdne svým dětem skříňky vyklidit. DĚKUJEME

Placení záloh na OVK

Ve dnech 24.-26.2. bude probíhat platba záloh na letošní OVK 2010 ve výši 1000Kč. Jednotlivé termíny plateb naleznete v sekci "třídy" v levém sloupci této stránky. Veškeré další informace ohledně konání letošní OVK a způsobu platby naleznete na letáčku, který dostaly děti ve škole.

Konzultační hodiny

V úterý 23.2. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole.

Natáčení pořadu "Snídaně s Novou"

TV NOVA bude 19. 2. v přímém přenosu natáčet svůj pořad "Snídaně s Novou" v Divadle Hybernia. Pořad bude o přípravách nového muzikálu Baron Prášil a naši vybraní žáci ze 7.-9.ročníku se budou natáčení účastnit (viz přihláška, kterou děti dostaly ve škole). Je třeba, aby děti byly v divadle Hybernia již v 6,30 hod.

Doprovod dětí před natáčením zajišťují rodiče, po natáčení pořadu v 8,30 si děti převezmou zástupci ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a odvedou je do školy, kde se zapojí do výuky dle svého rozvrhu v průběhu druhé vyučovací hodiny.

O zlaťáky Jiříka z Poděbrad

Ve čtvrtek 11.2. pořádá naše škola soutěž "Matematické klání o zlaťáky Jiříka z Poděbrad". Soutěž je určena pro žáky prvního stupně a započítává se do celkového hodnocení v poháru základních škol a víceletých gymnázií na Praze 3. Soutěží se v týmech, ze kterých má možnost zvítězit pouze spolupracující tým, ve kterém si děti dokáží rozdělit zadané úkoly a pracovat tak správně a efektivně.

Fotografie z loňského ročníku naleznete zde...

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu pro všechny, kteří jej nestihli v řádném termínu, se koná v úterý 9. února 2010. K náhradnímu termínu je třeba setelefonicky objednat na přesný čas na tel.: 222 725 404 (vzhledem k počtu plánovaných odkladů máme ještě volná místa).

Preventivní program Policie ČR

V úterý 2.2. se vybrané třídy prvního stupně účastní preventivního programu Policie ČR. Žáci se v průběhu diskuze s pplk. Holubem seznámí s prací policie a s možnostmi řešení různých krizových situací.

Na hory s Duhovým klubíčkem

Naši žáci v pořádku dorazili na místo v cca 19h. a ubytovávají se v penzionu. Přejeme příjemné lyžování!

O pololetních prázdninách 28. - 30.1. odjíždějí naše děti na lyžařský prodloužený víkend do Velké Úpy. Veškeré další informace získáte zde...

Rozdávání pololetního vysvědčení

Ve čtvrtek 28.1. dostávají naši žáci pololetní vysvědčení. Žáci první stupně v rámci čtvrté vyučovací hodiny a žáci druhého stupně v průběhu páté vyučovací hodiny. Do té doby probíhá výuka normálně dle rozvrhu.  Vyučování v tento den končí v 11.40 pro 1.stupeň a v 12,35 pro 2.stupeň,veškerá další výuka je odvolána a v odpoledním provozu zůstává pouze školní družina.

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny a škola je pro veřejnost uzavřena. Na naše žáky se budeme opět těšit v pondělí 1.února 2010.

Anglické divadlo Jackie and the Giant

Ve středu 27.1. nás ve škole navštíví anglické divadlo společnosti The Bear Educational Theatre s představením pro 3.-5.ročník Jackie and the Giant. Jedná se o napínavý příběh malé dívky Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím království se však mluví jen anglicky, a tak malá Jackie nutně potřebuje také pomoc publika. Děti spolupracují z hlediště, některé jsou pozvány také na jeviště. Tak jsou všichni diváci vtaženi do děje a přirozeně, v rámci situací v příběhu, si procvičují základní slovní zásobu a gramatiku, která je zaměřena na formy přítomného času a tvoření otázek.

Zápis pro školní rok 2010/2011

Máme za sebou úspěšný zápis do našich budoucích prvních tříd. K zápisu přišlo celkem 64 předškoláků, z čehož přibližně deset bude žádat o odložení školní docházky. Kapacita naší školy nám tak pro příští rok umožňuje předběžně přijmout všechny přihlášené děti. Právoplatné rozhodnutí o přijetí a zařazení vašich dětí do třídy obdržíte poštou do 30ti dnů.

Náhradní termín zápisu pro všechny, kteří jej nestihli v řádném termínu, se koná v úterý 9. února 2010. K náhradnímu termínu je třeba setelefonicky objednat na přesný čas na tel.: 222 725 404.

Váš zájem o naši školu nám dělá velkou radost! Fotografie z prvního zápisového dne naleznete zde...

Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ 2010

Zveme všechny rodiče žáků devátého ročníku na schůzku k přijímacímu řízení na SŠ 2010, která se bude konat v úterý 12.1. 2010 od 17,00 ve sborovně školy. Na schůzce se dozvíte veškeré organizační informace k přijímacímu řízení, k vyplňování a odevzdávání přihlášek, obdržíte zápisové lístky a výsledky testování SCIO svých dětí, které Vám může pomoci při výběru správné školy.

Aktuální přehled středních škol naleznete zde...

Návštěvy mateřských škol

Od středy 6.1. se k nám do školy přijdou postupně podívat předškoláci z  MŠ VozováMŠ SudoměřskáMŠ ŠumavskáMŠ Libická. Děti budou mít možnost prohlédnout si školu a zúčastní se jedné vyučovací hodiny ve třídě s našimi současnými prvňáky, poznají tak prostředí základní školy, což pro ně může být zajímavá zkušenost.

Konzultační hodiny

V úterý 5.1. navazují na den otevřených dveří od 17,00 do 18,30 konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole a co je potřeba k úspěšnému zakončení prvního pololetí. Klasifikace za první pololetí školního roku se uzavírá k 18.1.2010.

Pozvánka na den otevřených dveří

Druhý den otevřených dveří se koná 5. ledna 2010 od 7,40 do 17,00h, zde se již budete moci podívat do výuky jednotlivých tříd, promluvit si s paní učitelkou nebo se zástupci vedení školy. V odpoledních hodinách budou připraveny ukázkové aktivity v odborných pracovnách druhého stupně nejen pro žáky pátých ročníků naší školy. Zájemci mohou také přijít přímo na besedu s ředitelem školy - sraz na schůzku je u recepce školy vždy v 9,00, ve 14,00 a v 16,00.

Více o zápisu do prvních tříd naleznete zde...

Vánoční prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy krásné prožití vánočních svátkůšťastný nový rok 2010.

V průběhu prázdnin je škola pro veřejnost uzavřena, na naše žáky se budeme opět těšit v pondělí 4.1.2010.

Ředitelské volno

Na dny 21. a 22. 12. vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno. Výuka v těchto dnech nebude probíhat. Pro žáky prvního stupně bude v částečném provozu školní družina (více info o provozu ŠD zde...)

Dárky pro dětský domov

dárky pro DDVe čtvrtek 17.12. jsme již třetím rokem odvezli dárky do dětského domova Hillary Clinton v Praze 10. Dárků, které naše děti dávaly v průběhu adventu pod školní stromeček, se sešlo obrovské množství. Všem dárcům děkujeme a věříme, že tím udělali dětem z dětského domova velikou radost.

Obrazy z války třicetileté

V úterý 15.12. je pro žáky 3. - 9. ročníků připraven v tělocvičně školy výukově-naučný a prakticky zaměřený pořad "Obrazy z války třicetileté". Pořad pro nás realizuje Agentura Pernštejni, se kterou jsme v loňských letech měli již možnost "zažít" husitské války a nahlédnout základy renesančního vojenství. Vstupné činí 50,- Kč.

Ohlédnutí za vánoční výstavou

V úterý 8.12. proběhl již čtvrtý ročník naší charitativní vánoční výstavy a opět nás přišli na slavnostní zahájení podpořit vzácní hosté. Zradnice Prahy 3 to byl pan zástupce starostky Jiří Matušek, z FN Motol přijel pan ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a z Arcidiecézní Charity Prahajsme mezi námi mohli přivítat paní Janu Troupovou. V letošním ročníku se opět podařilo získat částku blížící se třicetitísícům korun, přesně částka činí krásných 29,753Kč, což našim žákům umožní pokračovat v jejich charitativních projektech. Všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, našim vzácným hostům a v neposlední řadě všem těm, kteří jste na výstavu přišli a koupili si nějaký výrobek od našich žáků, DĚKUJEME! (foto zde...)

Přihlášky na OVK 2010

Připomínáme termín 11.12. odevzdávání závazných přihlášek na OVK (školu v přírodě), která se koná na jaře 2010 na Šumavě (více informací o konání OVK jste obdrželi na třídních schůzkách v listopadu).

Exkurze do VHÚ

V pátek 11.12. mají vybrání žáci druhého stupně objednánu prohlídku s výkladem Vojenského historického ústavu na Vítkově. Exkurzi zajišťuje městská část Praha 3 v rámci nového systému obvodní soutěže v dějepisu.

Vánoční charitativní výstava a den otevřených dveří

V úterý 8.12. Vás srdečně zveme na již čtvrtý ročník Vánoční charitativní výstavy, na které naši žáci prodávají své výrobky. Slavnostní zahájení výstavy se odehraje ve školní jídelně od 8,00, prodej bude probíhat v době od 8,30 do 16,00. Za získané peníze žáci sponzorují Kennedyho Mulenje - dvanáctiletého chlapce ze Zambie, posílájí finanční dar dětské hematologii a onkologii v Motole a adoptují pandu červenou a levharta obláčkového v ZOO Praha. Přijďte se na naši vánoční výstavu podívat, kupte si něco hezkého a načerpejte vánoční atmosféru, kterou tato výstava tradičně přináší. Rodiče, kteří v těchto dnech vybírají školu pro své předškoláky, mohou tuto příležitost využít také jako den otevřených dveří k prohlídce budovy a k rozhovoru se zástupci naší školy.

Více o dnech otevřených dveří a zápisu do prvních tříd naleznete zde...

Schůzka zástupců SRPŠ

V úterý 8.12. se od 17,00 koná schůzka zástupců SRPŠ při naší škole (společnost rodičů a přátel školy). Schůzka bude probíhat ve sborovně ve druhém patře budovy. Jste srdečně zváni!

Mikuláš

V pátek 4.12. přijde navštívit žáky prvního stupně svatý Mikuláš s čerty a anděly. Po nadílce proběhne soutěžní program pro 1. - 3. ročník, který si připravili žáci osmého a devátého ročníku pro své nejmladší spolužáky.

Sběr papíru

Ve dnech 1. - 4. 12. probíhá sběr papíru. Za získané peníze pořídíme další vybavení pro využití volného času našich žáků - o tom, co přesně pořídíme, rozhodne žákovský parlament.

Pozvánka na seminář

V úterý 1.12. se na naší škole koná seminář "Práva i povinnosti mají nejen dlužníci, ale i věřitelé", který pro širokou veřejnost organizuje občanské sdružení Remedium Praha a na jehož realizaci se podílí i naše základní škola. Seminář je určen především seniorům z Prahy, ale i dalším zájemcům o dluhovou problematiku.

Čas semináře: 16,30 - 18,30, místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, cena: zdarma,

přihlášky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 272743666

Hudební pořad

Na pondělí 30.11. je pro žáky druhého stupně připraven hudební pořad "Od blues až po Hip-Hop", který se koná v ZŠ U Vršovického nádraží.

Přátelský zápas ve fotbale

V pátek 27.11. sehrají naši mladší žáci přátelské fotbalové utkání se žáky ZŠ Jaroslava Seiferta. Zápas se odehraje od 14,30 na hřišti Rajská zahrada a slouží jako trénink před obvodními soutěžemi. Náš školní tým povede paní učitelka Morávková.

Třídní schůzky

V úterý 24.11. se na naší škole konají třídní schůzky k průběhu prvního čtvrtletí školního roku 2009/10. Schůzky pro první stupeň začínají v 18,00(3.C a 4.A výjimečně od 17h.) a pro druhý stupeň18,30. Na programu schůzek budou mimo jiné i informace a přihlášky na plánovaný OVK (školu v přírodě) a výběr příspěvků na SRPŠ. Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme!

Závody v plavání - starší dívky

V pondělí 23.11. se naše starší dívky účastní závodů v plavání. Závody se konají v bazénu Pražačka a žákyně se jich účastní pod vedením pana učitele M.Boleslava. Držíme palce!

Sousedský výprodej použitých věcí a Jarmark šikovných rukou II.

V pátek 20.11. pořádá Duhové klubíčko ve spolupráci s naší školou a paní Phillis Plotnick již třetí ročník Sousedského výprodeje použitých věcí, kde má každý možnost nabídnout k prodeji vše, co již doma nepotřebuje, ale mohlo by to ještě dobře posloužit někomu jinému.... více info zde

V sobotu 21.11. Vás poté zveme k nám do školy na druhý ročník Vánočních trhů "Jarmark šikovných rukou", který ve spolupráci s naší školou a s MČ Praha 3 pořádá Libuše Vičíková... více info zde

Připomínáme si 20. výročí Sametové revoluce

Žáci a zaměstnanci naší školy si připomenou toto významné výročí v pondělí 16.11. rozsvícením svíček u improvizovaného památníčku k 17. listopadu 1989 před vchodem do budovy školy. Každá třída rozsvítí svou svíčku po  poledni vždy po návratu s exkurze do školy.

úterý 17. 11. 2009 slavíme státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii". Škola bude tento den uzavřena a výuka bude opět probíhat od středy 18.11. dle běžných rozvrhů.

Cvičná evakuace školy a exkurzní den

V pondělí 16.11. v 8,30 nacvičujeme nouzovou evakuaci školy, kterou je třeba v rámci BOZP provádět vždy minimálně jednou ročně. Na cvičnou evakuaci navážeme exkurzním dnem, cíle a náplně jednotlivých exkurzí naleznete v sekci třídy v levém sloupci nabídky.

Schola Pragensis 2009

V pátek 13.11. se jdou žáci osmého a devátého ročníku podívat na veletrh středních škol Schola Pragensis. V rámci veletrhu budou mít žáci možnost získat širší přehled o aktuální nabídce škol pro příští rok.

Natáčení anket pro Českou televizi

V pondělí 9.11. nás ve škole navštívil štáb České televize a natáčel s vybranými žáky (po předchozím souhlasu rodičů) krátké ankety k plánovanému pořadu "Jak to vidí děti", který se bude vysílat od ledna v podvečerních časech. Na dotazy týkající se různých oblastí života v ČR odpovídali vždy dva až tři žáci z každé třídy ve škole. Režisérka pořadu na závěr natáčení všechny děti pochválila za dobré odpovědi a výborný přístup k anketě.

Klasifikace za 1.Q 2009-10

K pátku 6.11. se uzavírá čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto týdnu se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni. Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby pololetní vysvědčení dopadlo dle Vašich představ. Formulář hodnocení, včetně vyplněných přehledů v ŽK, obdrží žáci po pedagogické radě k 13.11.

Turnaj ve stolním tenise

Tento a příští týden budou postupně probíhat turnaje ve stolním tenise všech kategorií. Turnaje se konají v herně DDM Ulita, Na Balkáně. Našim reprezentatům přejeme mnoho úspěchů!

Schůzka zástupců SRPŠ

V úterý 3.11. se od 17,00 koná schůzka zástupců SRPŠ při naší škole (společnost rodičů a přátel školy). Schůzka bude probíhat ve sborovně ve druhém patře budovy. Jste srdečně zváni!

Podzimní prázdniny 28.- 30. října

Od středy 28.10. do pátku 30.10. jsou podzimní prázdniny. Přejeme všem našim žákům příjemný odpočinek od školních povinností a těšíme se na ně opět v pondělí 2.11., škola bude v průběhu prázdnin uzavřena.

Burza zimního oblečení

V dnešních dnech (do pondělí 26.10.) se koná "Burza zimního oblečení", kterou pořádá Duhové klubíčko. Burzu naleznete v prostorách Herny v přízemí školy, kde si máte možnost vybrat z více než 400 kusů zimního oblečení, obuvi a další výbavy pro děti i dospělé.

Závody v plávání

V pondělí 26. 10. se konají závody v plavání pro 1. stupeň. Soutěže se účastní vybraní reprezentanti naší školy. Závody se konají v bazénu Pražačka a žáci se jich účastní pod vedením paní učitelky Morávkové. Držíme palce!

Novela školního řádu

Školská rada schválila na svém zasedání v úterý 20. 10. novelu školního řádu. Jedinou změnou oproti původnímu školnímu řádu je přidání čl. 39 v klasifikačním řádu. Novela školního řádu by měla přinést přehlednější systém v hodnocení žáků s vysokou absencí na jednotlivých předmětech.

Čl.39

a) Při vyšší absenci než 25% v jednotlivých naukových, povinně-volitelných a výchovných předmětech (mimo Tv) nebude žák z daných předmětů  klasifikován a bude mu prodlouženo klasifikační období dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 52 odst. 2 .

b) Vyučující však může žákovi/žákyni klasifikaci uzavřít, pokud bude mít dostatečné podklady ke známce z celého průběhu klasifikačního období.

c) Pro hodiny tělesné výchovy platí body a), b) s tím rozdílem, že absence v tomto předmětu nesmí být vyšší než 40%, přičemž se do ní započítává i necvičení žáka/žákyně z důvodu doléčování nemoci, případně zapomenutí si sportovního převlečení na tělesnou výchovu apod.

Konzultační hodiny

V úterý 20. 10. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se daří Vašim dětem ve škole.

Rada školy

V úterý 20. 10. se od 18,00 koná schůze Rady školy při ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685. Na programu jednání bude schvalování Výroční zprávy a novela Školního řádu.

Výjezdní porada ředitelů

14. - 15. 10. se koná výjezdní porada ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol Prahy 3. V těchto dnech nebude pan ředitel Miroslav Šoukal v budově školy k zastižení. V případě potřeby se obracejte na zástupce ředitele Františka Radu.

Žižkovský kolík

Štafetový závod pro žáky prvního stupně "Žižkovský kolík"  byl 12. 10.  i 19. 10. z důvodů nepříznivého počasí zrušen. Náhradní termín závodů byl určen na jaro 2010.

Rizika výhodných nabídek

V úterý 13. 10. se na naší škole koná seminář "Rizika výhodných nabídek", který pro širokou veřejnost organizuje občanské sdružení Remedium Praha a na jehož realizaci se podílí i naše základní škola. Seminář je určen především seniorům z Prahy, ale i dalším zájemcům o dluhovou problematiku.

Čas semináře: 16,30 - 18,30, místo: ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, cena: zdarma,

přihlášky:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel. 272743666

Exkurze do Lidic

V pondělí 12. 10. jedou vybrání žáci osmého a devátého ročníku na exkurzi do památníku v Lidicích. Exkurze se koná v rámci předmětů dějepis a člověk a společnost. Žáci mají sraz v pondělí v 8,00 před školou a společně se poté vydají na autobus k ZŠ Pražačka. Návrat je naplánován kolem 14h opět k naší škole. Výlet organizuje paní učitelka Iva Boleslavová.

Pohár rozhlasu

V úterý 6. 10. a ve čtvrtek 8. 10. se naši starší žáci a žákyně účastní sportovní soutěže o "Pohár rozhlasu". Soutěží se v atletických disciplínách (běh, skok daleký a vysoký, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, štafeta). Našim reprezentantům přejeme mnoho úspěchů!

Více o soutěžích naleznete na www.ulita.cz

Dětské dopravní hřiště (DDH)

Dnes 5. 10. byly z důvodu deštivého počasí  zrušeny jízdy 4.AB na DDH. Třídy zůstávají tedy ve škole a mají výuku dle rozvrhu.

Přespolní běh

Ve čtvrtek 1. 10. se vybraní žáci naší školy zúčastní tradičních závodů v rámci Prahy 3 - v přespolním běhu. Závodí se v pětičlených týmech v kategoriích starších hochů a dívek. Našim reprezentantům držíme palce!

Více o soutěžích naleznete na www.ulita.cz

Státní svátek

V pondělí 28. 9. je státní svátek "Den české státnosti" a škola bude uzavřena. Na naše žáky se těšíme opět v úterý 29. 9.

WiFi hot spot spuštěn

WiFi logoDnešním dnem jsme spustili slibovaný WiFi hot spot pro žáky a zaměstnance školy na Jiřím z Poděbrad. Účelem je poskytnout žákům širší možnost využitím výpočetní techniky jak k výuce, tak zábavě a odpočinku. Je dobré zmínit, že WiFi hot spotSkolaJirak jsem mohli spustit díky přispění žáků, kteří svými sportovními a dovednostními výkony vybojovali 2. místo v celkovém pořadí soutěží pořádaných UMČ Praha 3 a získali tak pro školu finační odměnu. Pravidla použití WiFi sítě jsou k dispozici na chodbách školy a ve třídách.

Konzultační hodiny

V úterý 22. 9. se od 17,00 do 18,30 konají konzultační hodiny všech vyučujících naší školy. Přijďte se informovat, jak se podařil Vašim dětem vstup do nového školního roku.

Minifotbal a Kinderiáda

V úterý 22. 9. vstupujeme do nové sezony sportovních a předmětových soutěží v rámci Prahy 3, ale i dalších. Vybraní žáci 1. stupně se účastní tradiční Kinderiády - atletického klání škol z celé Prahy, a žáci 2.stupně se představí na turnaji v "Minifotbalu" - kategorie IV. Všem našim reprezentatům držíme palce a přejeme mnoho úspěchú!

Více o soutěžích naleznete na www.ulita.cz

Návštěvy rodilých mluvčí v Aj

V hodinách angličtiny nás tento týden opět začali navštěvovat rodilí mluvčí z USA a Velké Británie. V letošním školním roce se jednou za čtrnáct dní můžete těšit na pány Granta a Picota a na slečnu Mandy. Navazujeme tak i letos na úspěšnou spolupráci s rodilými mluvčími z agentury SPUSA z minulých dvou let. Za možnost realizovat tyto návštěvy děkujeme našemu SRPŠ.

Pozvánka na výstavu "Krajina za školou"

Od středy 9. 9. 2009 se koná výstava prací našich žáků v rámci projektu "Krajina za školou". Fotografie pořízené žáky naší školy můžete shlédnout  v Minigalerii na místní poště na náměstí Jiřího z Poděbrad. Srdečně Vás zveme na výstavu!

Plavání

Vážení rodiče,

jako každoročně mají žáci 2. ročníku v rámci tělesné výchovy kurz plavání.  Kurz 2.AC bude na základě řádné smlouvy probíhat pouze první pololetí letošního školního roku vždy v úterý v čase 10.30 - 11.15  v TJ Sokol Praha Královské Vinohrady. Kurz tvoří 20 lekcí, začíná již 8. 9. 2009 a celkový poplatek činí 900Kč na žáka (oproti informaci ve Zpravodaji nedošlo k plánovanému zdražení na 950Kč). V loňských letech celé první pololetí hradila škola a druhé pololetí hradili rodiče žáků. Z ekonomických důvodů (škrty ve státním rozpočtu) jsme bohužel nuceni přistoupit ke zkrácení nákladů na plavání. Letos tedy bude plavání probíhat pouze v prvním poletí a škola na celkovou částku bude přispívat 500Kč na žáka/žákyni, zbylých 400Kč hradí rodiče (třídní uč. do 8. 9. 2009). Všichni žáci druhého ročníku jsou do kurzu přihlášeni automaticky, pokud se ovšem Vaše dítě nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů plaveckého výcviku zúčastnit, prosíme o písemné odhlášení Vašeho dítěte z kurzu s uvedením důvodu (případně doložení lékařské zprávy), které je třeba odevzdat paní učitelce třídní nejpozději do 7. 9. 2009.

První školní týden

V úterý končíme již v 9,15, na oběd si bude možné dojít od 10,30 do 11,15h. Ve středu a ve čvrtek budou mít žáci 2.-9. ročníků čtyři vyučovací hodiny a od pátku se již začneme učit  podle platných rozvrhů...

Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro první ročník konají dne 1. 9. 2009 od 17h. a pro 2.- 9. ročník 2. 9. 2009 též od 17h.

Zahajujeme nový školní rok

zahajení školyJako každý rok se sejdeme poprvé ve škole 1.9.2009 v 8:00. Všichni plní očekávání a výhledů na týdny, které budeme spolu trávit při výuce a dalších činnostech. Možná vás zajímá, co vše bude ve škole nové, pak čtěte dále.

V rámci rekonstrukce školy proběhla druhá fáze sanace přízemí budovy. Nebude nám již zatékat. Dále se konečně dočkaly vyšší ročníky nového barevného nátěru  a nové podlahy na chodbě 4. patra. Přivítá vás modrá barva. Nakonec pro vás chystáme novinku. V průběhu září se budete moci připojit k nové školní WiFi síti, která pokryje větší část chodeb ve čtvrtém, třetím a druhém patře. O přestávkách budete moci používat vaše chytré mobily, notebooky a další zařízení, které mají schopnost pracovat s WiFi.

Myslíme, že je na co se těšit. Tak zahajme nový školní rok společně před branou ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Prázdninový provoz

Od  1. 7. do 25. 8. 2009 bude služba ve vrátnici školy v čase 8,00 - 13,00h. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde si lze též domluvit osobní schůzku.

Školní rok 2009/2010 bude zahájen v úterý 1. 9. 2009, škola bude pro žáky otevřena od 7,40h a výuka začne standardně od 8,00h. Organizaciprvního školního dne pro prvňáčky naleznete v kapitole "zápis do prvních tříd" v levém sloupci této stránky.

Přihlašování nových žáků k nám do školy lze též individuálně domluvit na mobilním čísle 604 25 41 85. K přihlášení je potřeba na osobní schůzku přinést žádost o přijetí, k nahlédnutí rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, který zápis do školy provádí.

Omlouváme se za možné provozní komplikace a vzniklá omezení na chodníku v okolí naší školy. Právě probíhá 2. etapa sanace suterénu budovy. Děkujeme za pochopení!

Prázdninový provoz pro děti zajišťuje Duhové klubíčko od 24.8 do 31.8. 09

Více najdete v Duhovém klubíčku na těchto stránkách. Stále je možné děti přihlašovat.

Ředitelské volno

Ve dnech 29. - 30. 6. 2009 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce suterénu školy (2. etapa sanace zdiva)

Poslední školní den

V pátek děti dostanou vysvědčení a budou končit v cca 9,00 hodin. Pro žáky, kteří mají objednaný na pátek oběd, bude v jídelně připravena obložená bageta.

Školní časopis JIŘÁCKÉ LISTY

Právě vychází třetí číslo našeho školního časopisu Jiřácké LISTY. V distribuci bude ve škole od zítřejšího rána. Časopis vydávají žáci naší školy v rámci předmětu základy žurnalistiky, více též na www.jiracke-listy.wgz.cz

(Omluva: třetí číslo časopisu vyšlo bez korektury gramatických chyb, za jejich četný výskyt ve třetím vydání časopisu se omlouváme.)

Pohár základních škol Prahy 3

V součtu soutěží na prvním stupni, sportovních soutěží, kulturních soutěží a předmětových soutěží získala naše škola celkové vynikající DRUHÉ MÍSTO! Celkové výsledky naleznate na Aktuální výsledky

V úterý obdrželi naši žáci diplomy a ceny přímo od paní starostky Prahy 3 Mileny Kozumplíkové, hlavní cenou pro školu je poukaz na 15000Kč, který převzal ředitel školy Miroslav Šoukal.

Alive project 2009

Úspěšně proběhl Alive project 2009 na kterém pracovali žáci 9. tříd naší školy. Akce, která je organizována již 3. rokem v rámci Informatiky přináší žákům především praktické využití jejich znalostí v ovládání multimédií, počítače, nejrůznějšího softwaru. Dále rozšiřuje komunikační dovednosti a žáci si projdou celým procesem přípravy a realizace skutečných projektů. Většina výstupů z jejich prací poslouží škole v dalších letech k výuce i reprezentaci. Budou zde brzy ke stažení.

Ukončení klasifikace za druhé pololetí šk. roku 2008/2009

Ve čtvrtek 18. 6. se koná závěrečná pedagogická rada k hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu za letošní druhé pololetí. Od pátku se již nevyučuje dle rozvrhu a žáci si plní organizační a třídnické povinnosti k závěru školního roku v rámci své kmenové třídy.

Naši žáci 1. stupně jsou celkově druzí! GRATULUJEME

V celoroční vědomostní a dovednostní soutěži základních škol 2008/2009, kterou pořádá MČ Praha 3 ve spolupráci s DDM Ulita, obsadili žáci prvního stupně naší školy vynikající celkové 2. místo. Je to skvělý úspěch a všem našim žákům blahopřejeme!

Přijímací řízení do rozšiřující výuky ve 4. a v 6. ročníku

Ve čtvrtek 11. 6. se konají zkoušky do rozšířené výuky, žáci třetího a pátého ročníku se budou řídit dle pokynů, které obdrželi v minulém týdnu

Žižkovské klání

ve středu se tým našich čtvrťáků a páťáků účastní závěrečné soutěže poháru základních škol Prahy 3, po soutěži bude následovat slavnostní vyhlášení celoroční soutěže

Fotografování

v úterý 9. 6. se budeme fotografovat, cena fotografií: třídní A5 - 30Kč, skupinka A5 20Kč, formát A4 - 60Kč

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná dnes 9. 6. od 17. h.

Dnes se koná schůzka rodičů zapsaných prvňáčků. Těšíme se na viděnou.

Ve dnech 8. - 11. 6. probíhá sběr papíru

Opět se naše škola zapojila do sběru papíru. Pondělí je vyhrazeno pro 1. - 3. ročník, úterý pro 4. - 6. roční, středa pro 7. - 9. ročník a čtvrtek pro všechny, kteří to v daném termínu nestihli.

Start nového webu ZŠ Jiřího z Poděbrad

Hodiny.Dnes jsme pro vás spustili zcela novou webovou prezentaci základní školy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Budeme rádi za jakékoli ohlasy a připomínky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Stránky byly zcela přepracovány po grafické stránce i po stránce struktury. Nyní se můžete orientovat jednoduše podle vaší skupiny zájmu. Najdete tyto oblasti:

 • rodiče a žáci - veškeré informace o dění ve škole, aktuality z výuky, stránky tříd, potřebné dokumenty
 • veřejnost - krátké seznámení s naší školou, informace pro zápis
 • duhové klubíčko - informace o volnočasových aktivitách a výletech pro veřejnost
 • učitelé - prozatím interní sekce pro naše vyučující

Vyzkoušejte nový web ZŠ Jiřího z Poděbrad a  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Stále na něm pracujeme, a bude tedy v průběhu času vylepšován a rozšiřován o další služby.

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz