Školní řád

5. NOVELA (přidání čl. 39 v Hlavě VIII - Klasifikační řád)

Školská rada schválila dne: 18. 11. 2013

Nabývá platnosti dne: 25. 11. 2013

PREAMBULE

Všichni, kteří se podílejí na výchovně vzdělávacím procesu (žáci, vyučující, vychovatelé, další zaměstnanci školy a rodiče), mají právo na spravedlivé zacházení, na rovný přístup, slušnost a otevřenost. Zároveň mají povinnost dodržovat zásady dobrých mravů.

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz