4.D

4. D

Čtenářský klub - K. Ročková

Ve čtvrtek 5.10. se od 13.30 do 14.30 (15.00) uskuteční první setkání čtenářského klubu pro žáky 4. ročníku. Pokud by měl někdo zájem kroužek navštěvovat, pošlete mi zprávu na mail (rockovak@skola-jirak.cz) do 4.10. Kroužek je zdarma. Žáci si přinesou knížku, kterou mají rozečtenou. Napište mi, prosím, na lísteček, koho budu odvádět do družiny a kdo bude odcházet mimo školu.

M+, 22.9., 14,05

Ve středu 27.9. budeme psát písemnou práci z učiva 3. ročníku (aritmetika i geometrie) Nutno trénovat násobení a dělení i mimo obor násobilky (např. 21x3, 180:6, 65: 7).

Ješinová

Upozornění

V pondělí 18. 9. 2017 je odvolána 6. v. h. - TH. Žáky převezme po 5. v. h. ŠD.

T. Táborský

Upozornění

Žádáme rodiče o důslednou kontrolu vlasů svých dětí z důvodu výskytu vší.

T. Táborský dne 12. 9. ve 20,00 h

Výtvarná výchova, Magdalena Novotná

V letošním školním roce budeme ve Vv poznávat umění a kulturní dědictví s cílem rozvíjet vizuální gramotnost, schopnost citlivého vnímání artefaktů, schopnost chápat jejich význam v kulturních a historických souvislostech, samozřejmě prostřednictvím Vv tvorby. Zaměříme se na architekturu, užité umění, design aj. Budeme postupovat od současnosti zpět do minulosti s frekvencí dvakrát měsíčně podle rozvrhu. V rámci omezených možností v rozvrhu bych s dětmi občas vyšla za památkami. K tomu se nám budou hodit telefony, které umí fotit (s kabelem pro stažení), případně fotografické aparáty.

Digitální portfolio najdete stejně jako loni na googlu. Budu ráda, když se občas kouknete, co s dětmi děláme. Účet nepřejmenovávám, nenechte se zmást, heslo zůstává stejné, pošlu v ŽK.

Pomůcky: plášť (staré triko), podložka, která zakryje celou lavici, měkká tužka, 2 černé fixy (tenký a silný), 3 štětce (silný i slabý kulatý a silný plochý), houbička na nádobí, neplatná věrnostní aj. karta (na roztírání barvy), kelímek na vodu, tempery (větší balení), vodovky, anilinky, olejové pastely (jsou lepší než voskovky), suché křídy (větší balení), uhel, tuš (černá a bílá), násadka, špejle, nůžky, lepidlo, hadr, notýsek.

Organizace prvního týdne

Dne 5. a 6. 9. končí vyučování v 11:40. Od čtvrtku 7. 9. se budeme již učit podle rozvrhu. Šatní skříňky budou dětem k dispozici ve čtvrtek, proto prosím, aby si děti již donesly přezůvky a zámek na šatní skříňku.

 

Třídní schůzky

Dne 5. 9. se konají třídní schůzky, začátek bude v 17:00.

 

 
3.D

3.D

Důležité informace:

Matematika - Lubomíra Švajdová

Anglický jazyk (podle učebnice - úterý a čtvrtek) - Tereza Čtvrtníčková

Anglický jazyk (půlené hodiny ve středu) - Lubomíra Švajdová

Hudební výchova - Simona Šilhánková

Tělesná výchova - Marcela Moláčková

Český jazyk, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, pracovní činnosti - Jaromíra Vaverková

- pokud bude Vaše dítě nemocné, kontaktujte ohledně učiva výše uvedené učitele na jejich mail, který je na stránkách školy. Po příchodu do školy si dítě učivo doplní (dopíše sešity apod.)

Děti zítra (v úterý 12. 9.) dostanou sešity na všechny předměty. Prosím, aby je do pátku 15. 9. měly obalené, stejně tak i učebnice.


Učivo v září:

Český jazyk a čtení

Opakování učiva 2. ročníku: Jazyková výchova

- psaní ú, ů

- psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

- druhy vět

- slova nadřazená, podřazená, souřadná

Čtení

- čtení s porozuměním, plynulost, rychlost, bezchybnost čtení

Čtenářské listy

Budou se odevzdávat na konci měsíce - k určitému datu. Děti tento rok vypracují celkem 9 čtenářských listů - přečtou tedy minimálně 9 knih. V těchto devíti knihách budou zařazeny i knihy ze seznamu povinné literatury. První čtenářský list děti odevzdají do středy 27. 9. Zařazovat je budeme do desek z minulého školního roku.


Seznam povinné literatury: (vybrat si z tohoto seznamu minimálně 2 knihy)

Miloš Macourek - Pohádky

Miloš Macourek - Mach a Šebestová ve škole

Richmal Crompton - Jirka postrach rodiny

Pavla Etrychová, Petr Morkes - Komisař Vrťapka

Astrid Lindgrenová - Pipi dlouhá punčocha

Astrid Lindgrenová - Ronja dcera loupežníka

Arnošt Goldflam - Tatínek není k zahození

Zdeněk Svěrák - Pan Buřtík a pan Špejlička


 

+ povinné: Jiří Žáček - Aprílová škola

lidové pohádky - 1 kniha


 

Člověk a jeho svět

- chování lidí, mezilidské vztahy, rodina, život a funkce rodiny, zaměstnání, práce fyzická a duševní

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu a praktické činnosti:

- kufřík: tempery, štětce, kelímek, paleta, vodovky, lepidlo Herkules, lepidlo tyčinkové, špejle, voskovky, redispero, měkká tužka č. 1, tričko na převlečení, hadřík, ubrus na lavici

 

 

 

 

 
9.B

9. B

 
5.B

5.B

30.6.2017 - Angličtina - Pelcová

Vážení rodiče,

ráda bych touto formou poděkovala všem dětem za práci ve školním roce 2016/17, za jejich aktivitu, snahu a milé chvíle, které jsme spolu během hodin zažili. Rodičům děkuji za jejich spolupráci, pomoc i podporu. Vím, že v dnešním zrychleném světě je velmi náročné najít volnou chvíli a věnovat se potřebám našich dětí, ale o to více si toho vážím. Zajisté to kromě mě ocení i Vaše ratolesti, pro které je čas strávený se svou maminkou či tatínkem tím nejcennějším, co jim můžeme dát.

Děkuji za krásné dárečky, květiny i slova poděkování. Dětem, se kterými se v příštím roce již neuvidím jednak proto, že se dostaly na gymnázia nebo se stěhují či budou navštěvovat jinou základní školu, držím palce a přeji mnoho úspěchů. Na ty ostatní, se kterými se budeme opět setkávat, se těším, a už teď mám spoustu nápadů, čím obohatíme hodiny Aj:-)

Všem přeji krásné léto plné zážitků a společných chvil s rodinou.

Zážitková hodina Aj - vaření 26.6.2017

Podívejte se na pár fotek z našeho vaření minulý týden:-)

HP

https://www.facebook.com/skola.jirak/posts/10155026614542182

Vážení rodiče,

v pondělí 19.06.2017 budeme mít s dětmi zážitkovou hodinu Aj. V návaznosti na 4. lekci, ve které jsme hovořili o potravinách a vaření, si ve školní kuchyňce připravíme moučník podle receptu z učebnice. Děti budou pracovat ve skupinkách a každý žák dostal za úkol přinést jednu z ingrediencí potřebných pro výrobu:-) Protože budeme potřebovat více času než 45 minut, protáhne se pečení i na 5. vyučovací hodinu (děti budou z příslušných předmětů omluveny).

Děkuji za spolupráci

S pozdravem HP

Srovnávací písemné práce 5. ročníků - ve středu 14.6. z Čj a 16.6. z M.

Jag., 12.6., 20:37

SPP/M

Dne 16.6. budou žáci 5.B psát srovnávací písemnou práci z matematiky (opak. učiva 5. ročníku)

Ješinová, 6.6.;9,45h)

Aj - konverzace - dnešní slovní zásoba Macbeth 30.5.2017, 8:50

soldier - voják

battle - bitva

witches - čarodějnice

invite - pozvat

frightened - vyděšený

knife - nůž

decide - rozhodnout

secret - tajemství

order - objednat

servant - služebník

ghost - duch

to be in danger - být v nebezpečí

to lie - lhát

army - armáda

Prosím zapsat do sešitů a stručně napsat děj. Děkuji HP

Angličtina - H. Pelcová 22.5., 13:00

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o průběhu výuky Aj během poslední doby. Minulý týden jsme společně (dokud byli ve škole i žáci 5.C) začali pracovat na poslední 6. lekci. Před prázdninami se ještě naučíme aktivně používat první z budoucích časů tvořený pomocí to be going to. V neděli však část třídy odjela na OVK, počkáme tedy s dalším výkladem až po jejich návratu.

V tomto týdnu se zaměříme hlavně na učivo 5. lekce, které máme kompletně probrané, ale ještě více si ho používáním zafixujeme. Pracujeme hlavně na stupňování přídavných jmen - krátkých, dlouhých i nepravidelných, přirovnávání as....as, slovní zásobě a neustále opakujeme nepravidelná slovesa, která bychom měli již kompletně ovládat.

Po návratu 5.C věnujeme pondělní hodinu kompletnímu shrnutí 5. lekce a ve středu 31.5. napíšeme test.

Přeji krásné slunečné dny HP

 

fotky z OVK na http://pindrusenka.rajce.idnes.cz/OVK_Blatna_3._-_12.5.2017_5AB%2C_6B/

25.4. v 17,00 h. se konají TS. Mimo jiné i info k OVK, na výlety vybíráme 600,- Kč.

Jag.,20.4.,14,18 h.

 

21.4. - DDH ( jízdy na kole ), 9,15 - 10,00 h., s sebou průkazku MHD, svačinu, rukavice, učení na 4 a 5 vyuč. hodinu.

Jag., 20.4., 14,15 h.

19.4. - je odvolána pátá vyučovací hodina informatiky.

Jag.

 

18.4. - DDH , s sebou učení na 1,2 a 6 vyuč. hodinu, lítačku nebo lístky na MHD.

11.4.  - jdeme od 10,15 do planetária -Kde začíná Vesmír. Tento den si děti vezmou do školy učení na první a poslední vyuč. h., svačinu, lítačku popřípadě lístek na MHD. Cena 60,-Kč - zaplatím z třídního fondu.

12.4. -  písemná práce z ČJ

( shoda přísudku s podmětem/ty, koncovky podstatných jm., druhy přídavných jm., koncovky T a M přídavných jm, skloňování přídavných jm., slovní druhy, kategorie podst. jm. a sloves, předpony a předložky -s, -se, -z, -ze, -vz,..)

10.4. - písemná práce z M

( základní numerace celých čísel, zlomky, desetinná čísla +,-,porovnávání,zaokrouhlování, slovní úlohy,G - konstrukce geom. útvarů, obvod a obsah čtverce a obdélníku )

Jag.,7.4.2017, 13,43 h.

 

Angličtina, 31.03.2017, 15:20

Procvičujte látku na straně 40 v učebnici ústně i písemně. Příští týden bude test na určování času.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

28.3.- knihovna:10,45 - 11,45. S sebou učivo na 1,2,5,6 vyuč. h., knížky na vrácení.

Jag., 27.3.2017,13,35 h.

M+

Dne 29.3. budou žáci psát PP z aritmetiky (učivo 3.čtvrtletí), 4.4. je čeká PP z geometrie. Ješinová,27.3.

Angličtina - Helena Pelcová 21.3.2017

Vážení rodiče,

během tohoto týdne dokončíme veškerou gramatiku týkající se 4. lekce. Na začátku příštího týdne vše ještě shrneme a  procvičíme  a ve středu nebo ve čtvrtek bychom si napsali velký test. Ve 4. lekci jsme se zaměřili na počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen s tím související používání členů - a/an, some, 0, the, dále používání some/any ve větách, otázku pomocí how much/how many a použití a few/a bit of. Nadále pokračujeme v  procvičování nepravidelných sloves a pomalu si přidáváme nová. Nepravidelná slovesa jsou obecně velmi těžká, proto je nutné je pravidelně a často procvičovat.

Děkuji za spolupráci HP

Angličtina, 10.03.2017, 15:05

Procvičujte učivo ze 4. lekce.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

M-RV+

dne 19.1. budou žáci psát pololetní práci z aritmetiky (žákům oznámeno 12.1.)  Učivo: písemné násobení a dělení, sčít. a odčítání, SÚ, závorky, zlomky)

Ješ., 16.1.,10,05h

Ve čtvrtek 19.1. - pololetní práce z M ( základní numerace s velkými č. ,zaokrouhlování, porovnávání, slovní úlohy + G: geom útvary - konstrukce, obvod, převody jednotek + porovnávání )

Jag., 12.1.,13,15

Ve středu 18.1. - pololetní práce z ČJ (diktát - veškeré probrané gram. jevy + sl. druhy, mluv. kategorie podst. jm. a sloves, předpony s-,z-,vz-, i,í/y,ý, stavba slova + podmět, přísudek )

Jag., 12.1.,13,10

V pondělí 16.1.- celé dopoledne - Toulcův dvůr ( Cesta kolem světa ), Cena: 90,-Kč.

Sraz v 7,55 před školou. S sebou: svačinu, pití, lítačku.

Jag. 12.1., 13,00

Anglický jazyk (V.Heřmanová):

Žáci si mohou procvičovat slovní zásobu na tomto odkazu:

https://quizlet.com/join/87nEe87sW

11.1.2017 16:57

M-RV+

dne 17.1. budou žáci psát PP z geometrie (obvod a obsah obd., čtverce, rýsování kružnice, trojúhelníku, osa úsečky, převody jednotek obsahu). Nutné mít rýsovací potřeby v pořádku!

Ješ., 11.11., 13,30h

Angličtina, 09.12.2016, 14:55:

Procvičujte látku z učebnice na stranách 18 a 19.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

V úterý 6.12. se jako každý rok u nás ve škole koná charitativní vánoční výstava. Slavnostní zahájení je v 8 hodin, samotná výstava bude probíhat v prvním patře školy od 8,30 do 16,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni i s přáteli a příbuznými.

Připomínám: v pondělí 5.12. je odvolána první vyučovací ( třídnická ) hodina. Výuka začíná druhou vyuč. hodinou.

Ředitelské volno.

V souladu se školským zákonem §24, odst. 2, vyhlašuje řed. školy ve dnech 21. - 22.12.2016 z technických a provozních důvodů ředitelské volno ( stavební úpravy ).

Z. Jag.

Angličtina, 02.12., 15:20:

Procvičujte cvičení 5 a) b) a 6 a) b) na straně 17 v učebnici. V dalším týdnu budeme dále probírat látku druhé lekce.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Rozšířená angličtina (25.11.2016, 14:00)

Ráda bych Vás informovala, že se s dětmi blížíme ke konci 2. lekce. Ještě nás čekají 1-2 hodiny zbývající látky, poté hodina opakovací a v následujícím týdnu velký test. Nejsložitějším učivem této lekce byla kombinace přítomných časů - prostého a průběhového. Přesto, že jsme tomu věnovali opravdu hodně času, některým žáků tato látka stále dělá značné problémy. V rámci procvičení je možné si znovu vypracovat cvičení v prac. sešitě nebo zadat dětem jakoukoli vlastní větu ohledně toho, co člověk dělá pravidelně a co dělá právě v tuto chvíli. Látka je několikrát vysvětlená, důkladně procvičená a teď už záleží jen na dětech, kolik času věnují studiu a opakování.

Držím palce, aby test dopadl pro všechny děti k jejich spokojenosti. HP

28. - 29.11 proběhne před školou sběr papíru. Bylo by vhodné mít balíky svázané a převážené ( ale není nutné ).

29.11. se od 18 hodin konají třídní schůzky. Ve třídě se bude vybírat 400,- Kč na SRPŠ (vždy ve třídě u nejmladšího sourozence na škole ).

Z. Jagošová

 

Angličtina, 11.11.2016, 15:25:

Čtvrtletní práci z angličtiny budeme psát dne 21.11.. Procvičujte veškerou probranou látku kromě států světa.

Ty tam zařazeny nebudou.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ve středu 16.11. budeme psát čtvrtletní pís. práci z českého jazyka ( stavba slova, významy slov, předpony a předložky,slovní druhy, slovesa - osoba, číslo, čas, podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor + diktát - shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, vyjmenovaná slova, párové souhlásky, velká písmena ).

V pondělí 14.11. budeme psát čtvrtletní pís. práci z matematiky ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice,+,-,.,: jednociferným dělitelem, zaokrouhlování, sl. úloha a převody jednotek )

Z. Jagošová

 

M+, 7.11., 11h

V pondělí 14.11. budeme psát čtvrtletní práci z aritmetiky (pamětné nás., děl., písemné dělení dvoucif. dělitelem, aritmetický průměr, pís. sčítání a odčítání, zaokrouhlování, rovnice). Ješinová

Angličtina, 04.11., 16:05:

Prosím o vypsání názvů států ze cvičení 1a na straně 16 v učebnici anglicky i česky

do 07.11.. Dne 09.11. z nich bude písemný test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Angličtina, 21.10., 15.20:

Dne 31. 10. bude opakovací test z probraného učiva z lekce 1. Procvičujte veškeré učivo z této lekce. Jedná se o vazby there is a, there are, jednotná a množná čísla probraných podstatných jmen, psaní probraných čísel. Součástí budou také fráze, které byly probírány na začátku školního roku, a byl z nich test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ráda bych připomněla zítřejší halloweenský program. Předpokládaný konec cca ve 14:00.

Zároveň bych vás ráda informovala, že v příštím týdnu (v úterý), budou děti psát opakovací test z 1. lekce. Látka je zaměřená hlavně na přítomný čas prostý, příslovce častosti (usually, often...), řadové číslovky, měsíce a roční období.

S pozdravem H. Pelcová 18.10.,  16:15

Angličtina, 14.10. 2016, 15.30

V pondělí, 17.10., bude písemný test ze cvičení 9 na straně 11 v učebnici. Jinak procvičujte veškerou látku, která je napsána pod hlavičkou 07.10. 2016. Příští týden také začneme procvičovat Maths: sums na straně 13.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

13.10. děti obdržely přihlášky a informace o LVK 1.stupně 2017. Přihlášky a 1000 Kč je nutné odevzdat do 21.10. 2016. J.Vosická 13.10. 19,30 hod.

Angličtina, 07.10. 2016, 17.10

Doma procvičujte použití vazeb there is a a  there are. Na stránce 11 v učebnici je obrázek, kde se dá vazba nádherně procvičovat. Procvičujte vazbu ústně i písemně. Procvičujte také tabulku ve cvičení číslo 9 na straně 11. Začíná slovíčky an orange, two oranges. Opět procvičujte ústně i písemně. Procvičujte také psaní číslic 1 až 10 a 11 až 100 na straně 8 v učebnici. Zvukové nahrávky najdete, když si do vyhledávače zadáte PROJECT FOURTH EDITION-PROJECT 1-UNIT-AUDIO- EXERCISES.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

HALLOWEENSKÝ WORKSHOP

Posledního října se v anglicky mluvících zemích slaví svátek zvaný Halloween, proto bychom se i my v rámci hodin anglického jazyka, rádi připojili. Letos jsem ve spolupráci s žáky z 9. třídy připravila pro děti netradiční formu workshopu, kde si děti u několika stanovišť zkusí vyrobit např. papírového ducha, nabarví svou vlastní malou dýni, vytvoří si svou vlastní strašidelnou dobrotu... a kdo úspěšně splní všechny disciplíny, toho čeká sladká odměna...

Workshop proběhne 19.10. 6. vyučovací hodinu cca od 13 - 14 hodin (žáci pí. uč. Pelcové), délka trvání 60 minut, poté budou děti odcházet domů.

S pozdravem

Helena Pelcová

M+, 5.10., 13h

Žáci dostali domů kopie písemných prací z geometrie (před týdnem i z aritmetiky) - mohou si nechat. Rodiče prosím o kontrolu, které učivo si děti mají procvičovat - vše je zatím opakování z 2.-4.třídy. Děkuji za spolupráci, Ješinová

Angličtina, 30.09. 2016, 17.30

Doma procvičujte použití vazeb there is a a  there are. Na stránce 11 v učebnici je obrázek, kde se dá vazba nádherně procvičovat. Procvičujte vazbu ústně i písemně. Procvičujte také tabulku ve cvičení číslo 9 na straně 11. Začíná slovíčky an orange, two oranges. Opět procvičujte ústně i písemně. Procvičujte také psaní číslic 1 až 10 a 11 až 100 na straně 8 v učebnici. Dne 03.10. budu zkoušet ústně pravidla pro použití vazeb there is a a there are, která mají žáci zapsaná v sešitech. Zvukové nahrávky najdete, když si do vyhledávače zadáte PROJECT FOURTH EDITION-PROJECT 1-UNIT-AUDIO- EXERCISES.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ve čtvrtek 29.9.2016 si napíšeme test z čj na stavbu slova cca 25 minut. (slova příbuzná k zadanému kořeni slov, rozdělení slova na předponu, kořen, příponu, koncovku )

Zuzana Jagošová

 

M+, 26.9., 15h

Opakovací test z učiva 4.r. - geometrie budou žáci psát v úterý 4.10. Ješinová

M+ , 20.9., 10,50

Z důvodu návštěvy DDH budou žáci psát test v pátek 23.9. Ješinová

22.9.2016 - DDH ( jízdy ): od 9,15 - 10,00 h., s sebou učení na 1.,4. a 5. vyuč. h., průkazku MHD.

Zuzana Jagošová

 

M+ , 16.9. 12,45

Žáci z rozšířené skupiny M budou psát ve čtvrtek 22.9. test z učiva 4. ročníku (+,-,x,: v oboru do milionu, slovní úloha, rýsování obdélníku, troj)úhelníku nebo čtverce, rovnoběžek). Dále je nutné, aby žáci denně trénovali násobení a dělení zpaměti, počítají velmi pomalu a s častými chybami. Děkuji rodičům za spolupráci, Ješinová

Základní info k výuce: zítra ( 2.9.2016 ) - výuka do 11,40. V pátek se ještě nepřezouváme, až od pondělí. A od pondělí probíhá výuka dle rozvrhu.

V úterý ( 6.9.2016 ) se konají od 17,00 hodin třídní schůzky ve třídě 5.B.

Zuzana Jagošová

 
2.B

2.B

21. 9.

Milí rodičové,

včera jsme psali v českém jazyce krátký a jednoduchý diktát na psaní psacích písmen dle tvarových skupin (jednalo se pouze o slova). Příští týden budeme psát diktát na celé věty, protože stále při různých cvičení činí dětem obtíže velká písmena (na začátku věty a při označení vlastních jmen). Během vyučování budeme tuto problematiku pravidelně cvičit, tak Vás žádám, abyste totéž činili také doma. Průběžně také hodnotím čtení s porozuměním (využívejte doma vlastní četbu - povinnou a libovolnou). Při domácím čtení dbejte na intonaci a klesání hlasu na konci věty.

V průběhu příštího týdne by nám již měly přijít Písanky, tak začneme psát i do nich.

Připomínám objednávkové listy - ještě možnost zítřejšího přinesení v případě, že si budete chtít objednat nějakou knížku.

První známky v českém jazyce jsou již rozdány, v matematice se již děti také dočkaji :))

hezké odpoledne

15. 9.

do anglického jazyka děti dostávaly předtištěné listy se slovíčky a frázemi Lekce 1. Průběžně si tato slovíčka značíme do slovníčku. Zatím máme prvních 5, některá si budou žáci psát i doma (viz deníček). Procházejte si tyto fráze s dětmi pravidelně, ať toho následně nemají příliš v jeden moment. Zkoušení z celé 1. lekce proběhne v obou skupinách v úterý 26. 9. V dnešní hudební výchově jsme zjistili, že někteří stále nemají ještě obstarané notové sešity (viz. třídní schůzka), neprodleně prosím napravte, ať mají děti do čeho psát notičky. Od letošního roku budou žáci dostávat také některé písničky ode mne předtištěné. Do českého jazyka máme již první domácí úkol (viz. deníček). :))

přeji hezký víkend

13. 9.

Výtvarná výchova

Milí rodiče,

Ve Vv se budeme věnovat rozmanitým tématům i výtvarným technikám s cílem rozvíjet vizuální gramotnost, schopnost citlivého vnímání, schopnost chápat význam uměleckých děl v kulturních a historických souvislostech, samozřejmě prostřednictvím Vv tvorby.

Na googlu budu dětem shromažďovat tzv. digitální portfolio. Budu ráda, když si ho budete s dětmi pravidelně prohlížet, abyste vědeli, co v hodinách děláme. Věřím, že Vás tato možnost zaujme. Děti budou jistě rády povídat, komentáře jsou vítány.

Do složky budu dávat pouze fotografie výtvarných prací Vašich dětí, někdy jejich komentáře. Tváře a jména dětí nebudou vidět nikdy. Přístup do složky máte pouze vy, rodiče dětí a já.
Účet: 2B.jirak.VV@gmail.com
Heslo: sezameotevrise

Fotky najdete ve Fotky a Sdílení

Předpokládám, že abyste se mohli podívat, musíte si zřídit účet na gmailu. Pokud budete mít dotazy obraťte se na mě na madla.novotna@volny.cz

Na Vv budeme potřebovat: plášť (staré triko), podložka, která zakryje celou lavici, měkká tužka, 2 černé fixy (tenký a silný), 3 štětce (silný i slabý kulatý a silný plochý), houbička na nádobí, neplatná věrnostní aj. karta (na roztírání barvy), kelímek na vodu, tempery (větší balení), vodovky, anilinky, olejové pastely (jsou lepší než voskovky), suché křídy (větší balení), uhel, tuš (černá a bílá), násadka, špejle, nůžky, lepidlo.

 

Zdraví
Magdalena Novotná, učitelka Vv

český jazyk

Dnes jsme si v českém jazyce vyzkoušeli odpovídání na otázky z učebnice do sešitu, přičemž již dodržujeme v každém zápise:

- číslo hodiny

- datum

- a str/cvičení (př.: str5/3b)

I přesto, že se jednalo o přepis určitých slov z učebnice a tabule, někteří žáci opisovali stále dost nepozorně. Jak nám přijdou Písanky, budeme trénovat a upevňovat dodržování linií a velikosti písmen ještě v nich. Prozatím jsem rozdávala smajlíky, avšak ze včerejší výrobek z pracovních činností si mohli odnést již první známku v 2. ročníku. :))

6. 9. 2017

Web nám úspěšně funguje, takže budete informování prostřednictvím třídy 2. B přibližně   1-2 týdně.

Na včerejší třídní schůzce většina rodičů projevila zájem o zvýšení hodin anglického jazyka. Nabídka kroužku anglického jazyka pro 2. ročník sice není k dispozici na škole, i přesto jsem se rozhodla Vám vyhovět. Během vyučování budou podávány pokyny v anglickém jazyce napříč některých předmětů (Člověk a jeho svět, tělesná výchova, hudební výchova, matematika). Občas zapojím během vyučování anglický jazyk. Vzhledem k tomu, že bude veden mou osobou, bude korespondovat s aktuálním učivem v hodinách anglického jazyka (nebude to však nutností, jde nám o souvislosti, nikoliv vytržený kontext!).

Zítra začínáme již podle rozvrhu. Nezapomeňte si přinést do konce týdne pomůcky do PČ/VV a oblečení do TV. Od zítřejšího dne se již žáci převlékají a přezouvají ve své, dnes jim přiřazené, skříňce.

Přeji příjemný a úspěšný vstup do nového školního roku. Vítám vás v 2. ročníku. :))

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz