3.D

Výlet na koloběžkách

Zítra 27. 6. jdeme s dětmi na koloběžky. Sraz máme v 8:00 před školou. Děti s sebou potřebují KOLOBĚŽKU, opencard/lítačku, svačinu, pití, čip, popřípadě helmu. Návrat do školy bude kolem 12:00.


Družina - poslední týden

Od pátku 23.6. mají děti v družinových sešitech nalepený plán na celý týden od PO 26.6. do PÁ 30.6. Je důležité, aby měli v pondělí už podepsané a zaškrtané alespoň PO a ÚT. Kdyby se našel nějaký dobrovolník z řad rodičů jako doprovod v ÚT na plavání, budu ráda. Děkuji J.Vos 

Vyučování v pátek

V pátek 23. 6. odpadá 5. vyučovací hodina, budeme tedy končit v 11:40. Budeme odevzdávat učebnice, dostávat učebnice nové a dělat pořádek ve třídě.

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se nám již nezadržitelně blíží konec školního roku, ráda bych Vás informovala o školních akcích, které jsem pro děti naplánovala:

26. 6. 2017 - Riegerovy sady - piknik (rodiče - děti si zajistí občerstvení)

27. 6. 2017 - cyklo výlet podél řeky (batůžek, pití, svačina, opencard/lítačka, KOLOBĚŽKA!!!)

28. 6. 2017 - poznávací výlet do Prokopského údolí (batůžek, pití, svačina, open card, lítačka)

29. 6. 2017 - plavání v bazénu - Aquacentrum Barrandov (sraz 8:00 hod. před školou, batůžek, plavky, ručník, svačina, opalovací krém, open card, lítačka) VYBÍRÁM 100 Kč

 

Hezký den,

Tereza Čtvrtníčková

 

 

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

23. 6.2017 - vybírám veškeré učebnice, které děti dostaly na začátku tohoto školního roku. Prosím o vygumování přebytečných zásahů a slepení nedostatků.

 

Děkuji,

 

Tereza Čtvrtníčková

 

 

Žádáme rodiče, aby omlouvali nebo odhlašovali již přihlášené děti z akcí/vystoupení s dostatečným předstihem. V den konání akce/vystoupení je to nepřijatelné! Jinak je nutné uhradit částku i za pozdě odhlášeného žáka.  J.Vos 

Divadelní představení

V úterý 13. 6. k nám do školy přijede divadelní soubor. Vybírám 35 Kč za představení.

Děkuji 

 

Návštěva dopravního hřiště

Dne 9. 6. půjdeme v tomto školním roce naposledy na dopravní hřiště. Budeme odcházet v 7:55 ze šaten, proto prosím, aby děti byly nejpozději v 7:50 dole u šaten připravené (tedy aby se nepřezouvaly). Potřebovat s sebou budou ŽK, ČS, čítanku, penál, svačinu, pití, lítačku/opencard, čip. 

 

Návštěva knihovny

Dne 12. 6. půjdeme s dětmi na poslední návštěvu knihovny. Děti by měly vrátit veškeré knížky. Do knihovny půjdeme místo tělocviku a ČS.  

 

Srovnávací písemné práce

Žáci třídy 3.D budou 2. vyuč. hod.  dne 6. 6. psát srovnávací písemnou práci z matematiky a 2. vyuč. hod. dne 16. 6. srovnávací pís. práci z českého jazyka. Zadání prací připravuje vedení školy, bude zde opakování celého učiva 3. ročníku.

T. Čtvrtníčková 

Den dětí 1. 6. 2017

Ve čtvrtek se s dětmi vydáme na plavbu parníkem po Vltavě a do muzea. Vybírat budu 120 Kč. Děti budou s sebou potřebovat batůžek se svačinou, pitím, ŽK, čip a lítačku/opencard. Sraz budeme mít v 7:50 ve třídě.

Děkuji 

 

OVK 3.D

1. den 9. 5. 2017

Do horského hotelu jsme dobře dojeli před obědem. Po vydatném obědě jsme si udělali 10kilometrovou procházku po okolí. Po večeři jsme se rozdělili do týmů a plnili první úkoly naší cesty kolem světa.

2. den 10. 5. 2017

Dnes jsme si odtajnili jednotlivé státy, po kterých budeme v následujících dnech putovat. Po vydatném obědě jsme si zahráli různé vědomostní i sportovní hry. Před večeří jsme navštívili Zlatou studnu. 

3. den 11. 5. 2017

Po snídani jsme vyrazili na městský hrad Kašperk. Poté jsme se vydali na nedalekou vyhlídku. Odpoledne jsme pokračovali v naší cestě kolem světa a překročili jsme hranice do sousedního Slovenska.

4. den 12. 5. 2017

Po snídani jsme vyrazili na procházku po zdejším okolí, pokořili jsme jednu malou skálu. Odpoledne jsme si vyrobili valašky a zahráli si nejrůznější pohybové hry. Pokračovali jsme v naší cestě kolem světa. 

5. den 13. 5. 2017

Dnes jsme navštívili bývalý skokanský můstek na Zadově, který v současné době slouží jako rozhledna. Dále jsme si zasoutěžili ve štafetovém skoku do dálky. Odpoledne jsme se přesunuli do Korejské republiky a snažili jsme se v boji mezi sebou ubránit naše vlajky, vytvořit jin - jang, a také sehrát příběh, ve kterém vystupují roboti. Zítra se přesuneme do dalších zemí. 

6. den 14. 5. 2017

Dnes jsme se přesunuli do Čerkeska, kde jsme mezi sebou hráli taktické hry. Poté jsme v týmech vymýšleli a předváděli ostatním tradiční národní tance. Odpoledne jsme se přesunuli do Vietnamu, vyrobili jsme si tradiční "Nón lá", tedy vietnamský slaměný kuželovitý klobouk, zkoušeli jsme naši manuální zručnost s bambusovými hůlkami a vyzkoušeli jsme si také práci na rýžovém políčku. Zítra se přesuneme do dalších států, do Itálie a do Mexika. 

7. den 15. 5. 2017

Dnes dopoledne jsme se ocitli v Itálii. Vyzkoušeli jsme si vytvořit nejdelší špagetu z oblečení, zasoutěžili jsme si v pojídání špaget v týmech a vžili jsme se do role italských fotbalistů. Odpoledne jsme se přesunuli do Mexika. Nejprve jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Mexiku, na základě kterých jsme si zahráli bojovou týmovou hru. Zítra půjdeme na celodenní výšlap na Horskou Kvildu. 

8. den 16. 5. 2017

Dnes jsme si udělali celodenní výlet Zlatá studna - Zhůří - Jezerní slať - Pod políčky - Přilba a zpět do hotelu. Navštívili jsme i rysí a jelení výběh. Počasí nám přálo. Výlet jsme si moc užili.

9. den 17. 5. 2017

Pomalu končíme naši cestu kolem světa v deseti dnech a naším cílem je dostat se zpět do České republiky. Dneska jsme si všichni zasoutěžili na naší mini olympiádě, potom jsme si už balili věci domů, hráli různé hry a vyhodnotili jsme si celé naše putování po světě. V noci ti nejstatečnější z nás prošli stezkou odvahy. 

Fotky naleznete zde: https://www.facebook.com/skola.jirak/

 

Informace o přijímacím řízení pro rozšířenou výuku

Termín přijímacích zkoušek pro žáky 3. ročníků je:

 

  • středa 31. 5. 2017 (AJ) v 10:00 (délka trvání 45 minut) v učebně zeměpisu
  • pátek 2. 6. 2017 (M+Inf) v 8:55 (délka trvání 60 minut) v učebně zeměpisu
 
Přijímací zkoušky proběhnou formou písemného testu a výsledky testu budou společně se známkami z profilových předmětů, výsledky SCIO a matematického Klokana rozhodujícím kritériem pro přijetí.
Test z matematiky bude postaven na úlohách vyžadujících kreativitu a matematicko-logické uvažování, test z angličtiny bude odpovídat požadovaným výstupům výuky Aj v daném ročníku a bude obsahovat cvičení na slovní zásobu, tvoření a překlad jednoduchých vět a frází, porozumění textu, základní gramatiku a poslech. 

 

Děti dnes obdržely přihlášky, které je potřeba odevzdat nejpozději do 26. 5. 2017. Více informací naleznete právě v přihláškách.

 

Informace z třídní schůzky dne 25. 4. 2017 

1. Prospěch

- elektronická ŽK

- vysvědčení za 3. čtvrtletí v ŽK

2. OVK

- odjezd 9. 5. 2017 v 8:30 (sraz v 8:00 před školou), návrat 18. 5. 2017 mezi 13:30 a 14:00

- obálku s veškerými podklady (kopie kartičky pojištěnce, potvrzení apod. kromě potvrzení o bezinfekčnosti) doručit do 5. 5. 2017

3. Plánované akce

- 1. 6. Den dětí - výlet po parníku a návštěva muzea (bude upřesněno)

- 2. 6. dopravní hřiště 

- v druhé polovině června - výlet do ZOO Zbraslav

- procházky po Praze

- 14. 6. Národní galerie (s paní učitelkou Novotnou z VV) 

4. Další

3. 5. 2017 v 17:00 se v učebně zeměpisu koná informativní schůzka pro rozšířenou výuku 

 

 

Návštěva dopravního hřiště III.

Dne 28. dubna půjdeme s dětmi místo 3. a 4. vyučovací hodiny na dopravní hřiště. Děti s sebou budou potřebovat: český jazyk, matematiku, ŽK, lítačku/opencard, svačinu, pití, čip.  

 

Třídní schůzky 

V úterý 25. dubna se od 17:00 konají třídní schůzky. Programem bude prospěch žáků a také OVK. Na třídních schůzkách budu vybírat doplatek za OVK (doplatek 900 Kč + 400 Kč na výlety). 

 

Návštěva dopravního hřiště II.

Dne 20. dubna půjdeme s dětmi na dopravní hřiště. Odchod ze třídy v 8:55. Děti, které mají ráno angličtinu, přijdou ráno normálně na angličtinu, druhá skupina ji bude mít pátou hodinu a přijde nejpozději v 8:50 do třídy. Na dopravním hřišti budeme místo českého jazyka a matematiky. Děti s sebou budou potřebovat: angličtinu, ŽK, lítačku/opencard, svačinu, pití, čip. 

 

Návštěva knihovny

Dne 2. května navštívíme s dětmi knihovnu. Děti budou mít matematiku, český jazyk a hudební výchovu.  

 

Čtvrtletní písemné práce

V týdnu od 10. dubna do 14. dubna budou děti psát písemnou práci z matematiky a českého jazyka. V matematice se vyskytne: přímka, úsečka a její měření, násobení 0 - 10, sčítání a odčítání do tisíce (pamětné i písemné), zaokrouhlování na desítky a stovky, slovní úlohy. V českém jazyce se vyskytne: vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, řazení slov dle abecedy, doplňování vhodných slov do vět (bít x být), určování slovních druhů, určování rodu u podstatných jmen a čtení s porozuměním.

Děkuji a přeji hezký víkend,

Čtvrtníčková 

 

Scio testy

V příštím týdnu probějne testování žáků z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a člověk a jeho svět. Testování probíhá v rámci výuky, a to každý den jeden předmět. Jde o přehled vědomostí v daném předmětu a schopnost pracovat podle pokynů. Nejvíce bude záležet na kvalitě, přesnosti a pochopení přečteného textu. 

Čtvrtníčková 

 

Plánované akce na měsíc březen - AKTUALIZACE (21. 3. 2017)

22. 3. 2017 - Divadlo v Dlouhé (O líné babičce)

- budu vybírat 120 Kč od 27. 2. - 8. 3.

- sraz ve třídě 7:50, návrat kolem 12:30

děti budou potřebovat čip, svačinu, pití, opencard/lítačku, ŽK, slušné oblečení

- děti nepotřebují učebnice 

28. 3. 2017 - návštěva knihovny

- do knihovny půjdeme místo ČJ a TV (jinak se budeme učit podle rozvrhu)

31. 3. 2017 - návštěva Toulcova dvora (Rostliny užitkové a užitečné)

- budu vybírat 100 Kč od 27.2.

- sraz ve třídě 7:50, návrat cca v 13:00

- děti budou potřebovat čip, svačinu, pití, opencard/lítačku, ŽK

 

 

Škola v přírodě - OVK

Dnes jsem dětem rozdala závazné přihlášky na školu v přírodě. Vyplněné přihlášky je potřeba společně se zálohou donést do pátku 24. 2. 2017 paní učitelce Wasilewské. Více informací naleznete v přihlášce.  

 

Přednáška o šplhavcích 15. února

Ve středu 15.2. proběhne během výuky přednáška o ptácích - šplhavcích vedená odborníky a doprovázená video ukázkami i setkáním se živými ptáky. Prosím o poplatek 65 Kč za účast na této akci do středy 15. února. Děkuji. 

Návštěva Rudolfina 16. února

Ve čtvrtek 16.2. půjdeme na koncert TUČŇÁCI V RUDOLFINU, který se koná ve Dvořákově síni. Sraz ve třídě bude v 7.50. Výuka bude končit v 11.40. Dejte dětem, prosím, vhodné oblečení, batůžek nebo kabelku se svačinou a ŽK. Aktovku nebudou děti potřebovat. 

 

Dopravní hřiště

Dne 9. 2. 2017 půjdeme poprvé na dopravní hřiště. První hodina angličtiny odpadá a všechny děti budou končit 12:35. 

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Návštěva Rudolfina

Do 31. ledna je potřeba přinést 120 Kč na pořad v Rudolfinu, který se bude konat 16. února. Děkuji 

 

Angličtina v předmětech

Od čtvrtka 2. února dojde k prohození angličtiny v předmětech, tedy děti, které nyní chodily ve čtvrtek na první hodinu budou mít angličtinu v předmětech hodinu pátou a děti, které chodily až na druhou hodinu a angličtinu v předmětech měly pátou hodinu, budou mít nyní angličtinu na první hodinu (a budou končit po čtvrté hodině v 11:40).   

 

Odpadá třídnická hodina

V pondělí 23. 1. a 30. 1. odpadá TH. Vyučování končí v 12:35. 

 

Anglický jazyk (V.Heřmanová)

V pondělí 16.1. budeme psát test na lekci 4. Heř (11.1.2017 16:54)  

Žáci mohou procvičovat slovíčka na následujícím odkazu:

https://quizlet.com/join/3XRvYzx2k

12.10.2016 8:45  

Pololetní práce z českého jazyka a matematiky 

V pátek 13. ledna a v pondělí 16. ledna si napíšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka i matematiky. V českém jazyce bude diktát (měkké a tvrdé souhlásky, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, vyjmenovaná slova po B a L), slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená a mnohoznačná, rozdělení vět na slova, druhy vět, psaní u/ů/ú, podstatná jména apod. V matematice bude násobení 1-10, sčítání a odčítání 0-100 (písemně pod sebou i zpaměti), zaokrouhlování, počítání se závorkami, měření úseček apod. 

Vše jsme s dětmi procvičovali, takže věřím, že pololetní práce dopadnou dobře.

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Knihovna

Dne 10. 1. 2017 půjdeme s dětmi na 3. čtenářskou besedu. Sraz ve třídě v 7:55. Odcházíme v 8.00. S sebou průkazku do knihovny a knížky na vrácení. Po návratu budeme mít ČJ, M a HV. 

 

Výuka dne 20. 12. 2016

V úterý 20. 12. 2016 bude vyučování do 11:30. Učit se již nebudeme. 

 

Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. 12. 2016

V souladu se školským zákonem §24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy ve dnech 21. a 22. 12. z technických a provozních důvodů ředitelské volno (stavební úpravy). 

 

Informace k výletu 16. 12. 2016 - Karlštejn

Dne 16. 12. 2016 jedeme na výlet. 100 Kč, které jste dosud uhradili, poslouží na cestu tam a zpět a na vstupné. Na hradě bude pro děti připravena vánoční dílna, ve které si budou moci vyrobit vánoční ozdobu, která jim bude následně dána do krabičky. Dejte proto dětem s sebou 100 Kč (50 Kč na vánoční dílnu a 50 Kč kapesné), velmi teplé oblečení + obuv, svačinu, pití (ideálně teplý čaj v termosce). Sraz u školy bude v 7:50 (již budu čekat), příjezd ke škole bude okolo 12:30.

 

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Plánované školní akce:

5. 12. 2016 - Mikulášská (výuka podle rozvrhu)

6. 12. 2016 - Charitativní a vánoční jarmark - 8:00 - 16:00 (výuka podle rozvrhu)

14. 12. 2016 -  knihovna (odchod ze třídy v 8:00) - po návratu ČS a VV

16. 12. 2016 - návštěva Karlštejna (vánoční betlémy) - VYBÍRÁM 100 Kč

19. 12. 2016 - návštěva divadla - VYBÍRÁM 120 Kč (do 6. 12.)

 

 

Knihovna

Dne 14. 12. 2016 půjdeme s dětmi na 2. čtenářskou besedu. Sraz ve třídě v 7:55. Odcházíme v 8.00. S sebou průkazku do knihovny, knížky na vrácení a poplatek. Po návratu budeme mít ČS a VV.

 

Třídní schůzky

 Dne 29. 11. se od 18.00 hod. konají třídní schůzky. Budu vybírat 400 Kč na SRPŠ. 

 

Sběr papíru

Ve dnech 28. - 29. 11. 2016 proběhne sběr papíru. Kontejner bude přistaven před školou. Prosím o zvážení papíru a nadepsání třídy 3.D. Budu ráda, když se zúčastníme. Děkuji. 

 

Vánoční focení

Připomínám, že dne 10. 11. 2016 se budou děti fotit (ty, které o to projevily zájem).

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Elektronická ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, v současné době již máte možnost nahlížet do elektronických ŽK. Odkaz pro přístup do EŽK je umístěn na webových stránkách školy (záložka Bakaláři). I přesto Vás prosím o pravidelnou kontrolu papírových ŽK a jejich podpis.

 Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Návštěva ZOO - 9. listopadu

Dne 9. listopadu se nebudeme učit, neboť navštívíme jako sponzoři ZOO. Prosím dohlédněte na to, ať mají děti s sebou vhodné oblečení a obuv (pláštěnky), batoh, svačinu, pití, čip, klíček od šatní skřínky a lítačku. Sraz budeme mít ráno ve třídě, předpokládaný návrat je kolem 12:30.

Děkuji, Čtvrtníčková

 

Čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky

V týdnu od 14. listopadu si napíšeme čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka i matematiky. V českém jazyce bude diktát (měkké a tvrdé souhlásky, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov), slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená a mnohoznačná, rozdělení vět na slova, druhy vět, psaní u/ů/ú apod. V matematice bude násobení 1-9, sčítání a odčítání 0-100, zaokrouhlování, rýsování přímek, úseček, měření úseček apod. 

Vše jsme s dětmi procvičovali, takže věřím, že čtvrtletní práce dopadnou dobře.

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Skupinový referát na ČS

V předmětu Člověk a jeho svět v současné době probíráme známé osobnosti z Prahy a České republiky. Děti mají na starosti ve skupinkách o 3/4 žácích zjistit co nejvíce informací o dané osobě (Václav Havel, Karel IV., Adolf Born, Tomáš Rosický, Karel Gott a Karel Čapek) a vytvořit o ní referát. Na referátu mohou děti pracovat i při hodinách ČS. Referát musí být hotový 16. listopadu.

Děkuji, Tereza Čtvrtníčková 

 

Ředitelské volno 

V souladu se školským zákonem §24 odst. 2 vyhlašuje ředitel školy na 18. 11. 2016 z technických a provozních důvodů ředitelské volno (odstávka vody z důvodu neodkladné opravy rozvodu vody).

ŠJ nebude v provozu.

Pro zájemce z řad žáků 1. stupně při minimálním počtu 10 zajišťuje náhradní program Duhové klubíčko (výlet do Vlašimi).

Pozn. zájemci se nahlásí nejpozději do 4. 11. 2016 TU 1. st. 

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Vánoční focení

Vážení rodiče, 10. listopadu proběhne v ZŠ Jiřího z Poděbrad vánoční focení žáků. Letáček s dalšími informacemi posílám po žácích.

Děkuji, Čtvrtníčková 

 

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

13.10. děti obdržely přihlášky a informace o LVK 1.stupně 2017. Přihlášky a 1000 Kč je nutné odevzdat do 21.10. 2016. J.Vosická 13.10. 19,30 hod. 

 

Výskyt vší 

V družině se vyskytly vši. Prosím, zkontrolujte dětem vlasy. J.Vosická 

 

Návštěva knihovny

V pátek 21. 10. navštívíme knihovnu.  

  

Rozvrh pro týden od 3. - 7. 10.

V pondělí 3. 10. budou mít žáci pouze 5 hodin, odpadá jim třídnická hodina - vyučování končí v 12:35. Ve čtvrtek 6. 10. žákům odpadá angličtina pátou hodinu, všechny děti půjdou do Rudolfina - sraz ve škole je v 7.50V pátek 7. 10. odpadá žákům poslední pátá hodina - vyučování končí v 11:40.

V úterý a ve středu zůstává rozvrh beze změny

Děkuji 

 

Návštěva Rudolfina

Ve čtvrtek 6.10. se zúčastníme hudebního workshopu "DEVATERO HUDEBNÍCH ŘEMESEL" v Rudolfinu. Proletíme se s Antonínem Dvořákem do vesmíru, zjistíme, jestli mohou být v notové partituře předepsané věci jako mrkání nebo mlaskání, složíme "Tanec z Orffových Carmina burana". Budu vybírat 100 Kč. Sraz bude ve třídě v 7.50. Po návratu bude probíhat výuka. Žáci budou potřebovat aktovku a malý batůžek nebo kabelku na svačinu a pití. 

Děkuji

 

Čtenářský deník

Do 30. 9. 2016 budu vybírat první knihu ze čtenářského deníku, může to být libovolná kniha, kterou si žáci přečetli o prázdninách.

Děkuji 

 

Plavání v 1. pololetí

Od 12. 9. 2016 bude naše třída během prvního pololetí školního roku vždy v pondělí od 10:30 do 11:15 navštěvovat lekce plavání v TJ Sokol Královské Vinohrady. Dohlédněte prosím na své děti, ať s sebou vždy mají věci na plavání.

Děkuji a přeji pěkný den,

Tereza Čtvrtníčková 

 
9.B
9b
 
8.B

8.B

30.6.2017 - Angličtina - Pelcová

Vážení rodiče,

ráda bych touto formou poděkovala všem dětem za práci ve školním roce 2016/17, za jejich aktivitu, snahu a milé chvíle, které jsme spolu během hodin zažili. Rodičům děkuji za jejich spolupráci, pomoc i podporu. Vím, že v dnešním zrychleném světě je velmi náročné najít volnou chvíli a věnovat se potřebám našich dětí, ale o to více si toho vážím. Zajisté to kromě mě ocení i Vaše ratolesti, pro které je čas strávený se svou maminkou či tatínkem tím nejcennějším, co jim můžeme dát.

Děkuji za krásné dárečky, květiny i slova poděkování. Dětem, se kterými se v příštím roce již neuvidím jednak proto, že se dostaly na gymnázia nebo se stěhují či budou navštěvovat jinou základní školu, držím palce a přeji mnoho úspěchů. Na ty ostatní, se kterými se budeme opět setkávat, se těším, a už teď mám spoustu nápadů, čím obohatíme hodiny Aj:-)

Všem přeji krásné léto plné zážitků a společných chvil s rodinou.

Angličtina - Pelcová 26.4.2017

Vážení rodiče, ráda bych upozornila, že 4.5.2017 budou žáci psát test z první lekce učebnice Project 4.

V této lekci jsme se zaměřili hlavně na opakování přítomných časů - prostého a průběhového, na slovní zásobu týkající se různých povolání a s tím související i inzeráty pracovních míst. Zároveň jsme se naučili napsat formální dopis a vysvětlili jsme si, jaké jsou jeho náležitosti.

V poslední době bohužel dochází k určitému propadu studijních výsledků téměř u všech žáků, tudíž věřím, že se na tento test pečlivě připraví a povede se jim známky si vylepšit.

S pozdravem Helena Pelcová

Angličtina, 31.03.2017, 15:50

Dohlédněte na učení se slovíček z 1. lekce v pracovním sešitě. Brzy bude test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Informace vedení školy, 29. 3., 20 h

Z důvodu odchodu pana učitele F. Komory dochází k organizačním změnám. Výuku matematiky ve třídě 8.B přebírají ostatní vyučující matematiky do doby nástupu nového vyučujícího.

Vedení školy

Matematika 29.3.2017

Vážení rodiče,

rád bych Vám tímto oznámil, že k 31.3.2017 končím jako učitel na ZŠ Jiřího z Poděbrad. Vracím se opět k manažerské práci. Jediným důvodem k tomuto mému rozhodnutí je nedostatečná výše platu ve školství.

Mrzí mě, že odcházím v průběhu školního roku. Bohužel to nešlo zařídit jinak. Omlouvám se za to.

Věřím, že jsem Vaše děti něco naučil a snad je i pro matematiku zaujal. Snažil jsem se jim něco předat i po lidské stránce. Učení mě moc bavilo a věřím, že se k němu jednou vrátím.

Mějte se hezky

František Komora

 

8.B

Aj - Pelcová

Prosím, aby si žáci nezapomněli na čtvrteční hodinu Aj 30.3. přinést silnější balící papír vhodný k obalení učebnice. Děkuji HP

Angličtina, 10.03.2017, 15:10

Dne 20.03. se bude psát test na učivo z lekce 8.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

Angličtina, 24.02.2017, 16:30

Dne 27.02. si napíšeme test na slovíčka z lekce 8.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Z důvodu mé páteční absence, přesuneme test z Aj na pondělí 13.2.

HP 7.2., 14:00

Angličtina - Pelcová, 6.2., 10:30

V pátek 10.2. budou děti psát test z 8. lekce. Hlavním tématem této lekce bylo použití předpřítomného času ve spojení s výrazy ever / never a používání some, any, every, no ve větách. Zároveň slovní zásoba 8. lekce a stále opakovaná nepravidelná slovesa.

S pozdravem HP

Angličtina, 01.02. 2017, 15:20:

Vypsat všechna slovíčka z 8. lekce na 16.02.. Budeme psát test.

Snažte se procvičovat každý den!

T.Č.

 

Test na látku ze 7. lekce se bude psát v pondělí, 23.01.2017.

T.Č.

Angličtina, 09.12., 15:15:

Test na slovíčka z lekce 7, oddíly A a B, bude dne 12.12..

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

Angličtina, 02.12., 15:25:

Procvičujte slovní zásobu z lekce 7.

Test z šesté lekce bude dne 05.12..

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Angličtina, 25.11.2016, 15:15:

Procvičujte slovní zásobu z lekce 7.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

Angličtina, 11.11.2016, 15:45:

Dne 14.11. bude test na nepravidelná slovesa.

Jsou na straně 83 v pracovním sešitě. Začínají to go a končí to send.

Prosím také o vypracování cvičení z lekce 6 v pracovním sešitě do 28.11.. Prosím zde o podpis rodičů.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Angličtina- RV (I.Machalická, 7.11. 15:00)

V pátek 11.11. budeme psát test z 3. lekce.

Angličtina, pátek, 14.10., 16:00:

Prosím o procvičování slovní zásoby z 7. lekce. Dále procvičujte nepravidelná slovesa od to go

do to send na straně 83 v pracovním sešitě. Brzy budeme psát test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ve čtvrtek 20.10 odpadá španělský jazyk 5. vyučovací hodinu. V.Heřmanová 19.10. 11:45

Angličtina, pátek, 14.10., 15.40

Na čtvrtek, 20.10., si děti musí projít cvičení 3 na straně 55 v učebnici a cvičení 4 na straně 59 v učebnici. Je to velmi důležité na test, který se bude psát 20.10.!

Dne 24.10. bude písemný test na slovíčka z lekce 6, částí C a D.

Doma s dětmi procvičujte předpřítomný čas. Látka se nachází na stranách 54 až 63 v učebnici.

Dále procvičujte všechna nepravidelná slovesa.

Nachází se na straně 83 v pracovním sešitě nebo na poslední straně v učebnici.

Žáci je musí znát písemně i ústně. Dále procvičujte všechna slovíčka z 6. lekce ústně i písemně.

Procvičujte také strany 60 a 61. Žáci musí být schopni vyhledat informace o filmech a krátce o filmech promluvit.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

Španělský jazyk (V.Heřmanová)

Žáci mohou procvičovat slovíčka na následujícím odkazu:

https://quizlet.com/join/D8Vk7E5gD

5.10.2015 16:16

 

Angličtina, pátek, 07.10., 17.20

Doma s dětmi procvičujte předpřítomný čas.

Látka se nachází na stranách 54 až 63 v učebnici.

Dále procvičujte všechna nepravidelná slovesa.

Nachází se na straně 83 v pracovním sešitě nebo na poslední straně v učebnici.

Žáci je musí znát písemně i ústně.

Dále procvičujte všechna slovíčka z 6. lekce ústně i písemně.

Procvičujte také strany 60 a 61. Žáci musí být schopni vyhledat informace o filmech a krátce o filmech promluvit.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Výtvarná výchova 19. 9.

V pondělí 19. 9. odpadají obě hodiny výtvarné výchovy. Vyuč. končí v 11:40.

J. Vaverková

 
5.B

5.B

30.6.2017 - Angličtina - Pelcová

Vážení rodiče,

ráda bych touto formou poděkovala všem dětem za práci ve školním roce 2016/17, za jejich aktivitu, snahu a milé chvíle, které jsme spolu během hodin zažili. Rodičům děkuji za jejich spolupráci, pomoc i podporu. Vím, že v dnešním zrychleném světě je velmi náročné najít volnou chvíli a věnovat se potřebám našich dětí, ale o to více si toho vážím. Zajisté to kromě mě ocení i Vaše ratolesti, pro které je čas strávený se svou maminkou či tatínkem tím nejcennějším, co jim můžeme dát.

Děkuji za krásné dárečky, květiny i slova poděkování. Dětem, se kterými se v příštím roce již neuvidím jednak proto, že se dostaly na gymnázia nebo se stěhují či budou navštěvovat jinou základní školu, držím palce a přeji mnoho úspěchů. Na ty ostatní, se kterými se budeme opět setkávat, se těším, a už teď mám spoustu nápadů, čím obohatíme hodiny Aj:-)

Všem přeji krásné léto plné zážitků a společných chvil s rodinou.

Zážitková hodina Aj - vaření 26.6.2017

Podívejte se na pár fotek z našeho vaření minulý týden:-)

HP

https://www.facebook.com/skola.jirak/posts/10155026614542182

Vážení rodiče,

v pondělí 19.06.2017 budeme mít s dětmi zážitkovou hodinu Aj. V návaznosti na 4. lekci, ve které jsme hovořili o potravinách a vaření, si ve školní kuchyňce připravíme moučník podle receptu z učebnice. Děti budou pracovat ve skupinkách a každý žák dostal za úkol přinést jednu z ingrediencí potřebných pro výrobu:-) Protože budeme potřebovat více času než 45 minut, protáhne se pečení i na 5. vyučovací hodinu (děti budou z příslušných předmětů omluveny).

Děkuji za spolupráci

S pozdravem HP

Srovnávací písemné práce 5. ročníků - ve středu 14.6. z Čj a 16.6. z M.

Jag., 12.6., 20:37

SPP/M

Dne 16.6. budou žáci 5.B psát srovnávací písemnou práci z matematiky (opak. učiva 5. ročníku)

Ješinová, 6.6.;9,45h)

Aj - konverzace - dnešní slovní zásoba Macbeth 30.5.2017, 8:50

soldier - voják

battle - bitva

witches - čarodějnice

invite - pozvat

frightened - vyděšený

knife - nůž

decide - rozhodnout

secret - tajemství

order - objednat

servant - služebník

ghost - duch

to be in danger - být v nebezpečí

to lie - lhát

army - armáda

Prosím zapsat do sešitů a stručně napsat děj. Děkuji HP

Angličtina - H. Pelcová 22.5., 13:00

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o průběhu výuky Aj během poslední doby. Minulý týden jsme společně (dokud byli ve škole i žáci 5.C) začali pracovat na poslední 6. lekci. Před prázdninami se ještě naučíme aktivně používat první z budoucích časů tvořený pomocí to be going to. V neděli však část třídy odjela na OVK, počkáme tedy s dalším výkladem až po jejich návratu.

V tomto týdnu se zaměříme hlavně na učivo 5. lekce, které máme kompletně probrané, ale ještě více si ho používáním zafixujeme. Pracujeme hlavně na stupňování přídavných jmen - krátkých, dlouhých i nepravidelných, přirovnávání as....as, slovní zásobě a neustále opakujeme nepravidelná slovesa, která bychom měli již kompletně ovládat.

Po návratu 5.C věnujeme pondělní hodinu kompletnímu shrnutí 5. lekce a ve středu 31.5. napíšeme test.

Přeji krásné slunečné dny HP

 

fotky z OVK na http://pindrusenka.rajce.idnes.cz/OVK_Blatna_3._-_12.5.2017_5AB%2C_6B/

25.4. v 17,00 h. se konají TS. Mimo jiné i info k OVK, na výlety vybíráme 600,- Kč.

Jag.,20.4.,14,18 h.

 

21.4. - DDH ( jízdy na kole ), 9,15 - 10,00 h., s sebou průkazku MHD, svačinu, rukavice, učení na 4 a 5 vyuč. hodinu.

Jag., 20.4., 14,15 h.

19.4. - je odvolána pátá vyučovací hodina informatiky.

Jag.

 

18.4. - DDH , s sebou učení na 1,2 a 6 vyuč. hodinu, lítačku nebo lístky na MHD.

11.4.  - jdeme od 10,15 do planetária -Kde začíná Vesmír. Tento den si děti vezmou do školy učení na první a poslední vyuč. h., svačinu, lítačku popřípadě lístek na MHD. Cena 60,-Kč - zaplatím z třídního fondu.

12.4. -  písemná práce z ČJ

( shoda přísudku s podmětem/ty, koncovky podstatných jm., druhy přídavných jm., koncovky T a M přídavných jm, skloňování přídavných jm., slovní druhy, kategorie podst. jm. a sloves, předpony a předložky -s, -se, -z, -ze, -vz,..)

10.4. - písemná práce z M

( základní numerace celých čísel, zlomky, desetinná čísla +,-,porovnávání,zaokrouhlování, slovní úlohy,G - konstrukce geom. útvarů, obvod a obsah čtverce a obdélníku )

Jag.,7.4.2017, 13,43 h.

 

Angličtina, 31.03.2017, 15:20

Procvičujte látku na straně 40 v učebnici ústně i písemně. Příští týden bude test na určování času.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

 

28.3.- knihovna:10,45 - 11,45. S sebou učivo na 1,2,5,6 vyuč. h., knížky na vrácení.

Jag., 27.3.2017,13,35 h.

M+

Dne 29.3. budou žáci psát PP z aritmetiky (učivo 3.čtvrtletí), 4.4. je čeká PP z geometrie. Ješinová,27.3.

Angličtina - Helena Pelcová 21.3.2017

Vážení rodiče,

během tohoto týdne dokončíme veškerou gramatiku týkající se 4. lekce. Na začátku příštího týdne vše ještě shrneme a  procvičíme  a ve středu nebo ve čtvrtek bychom si napsali velký test. Ve 4. lekci jsme se zaměřili na počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen s tím související používání členů - a/an, some, 0, the, dále používání some/any ve větách, otázku pomocí how much/how many a použití a few/a bit of. Nadále pokračujeme v  procvičování nepravidelných sloves a pomalu si přidáváme nová. Nepravidelná slovesa jsou obecně velmi těžká, proto je nutné je pravidelně a často procvičovat.

Děkuji za spolupráci HP

Angličtina, 10.03.2017, 15:05

Procvičujte učivo ze 4. lekce.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

M-RV+

dne 19.1. budou žáci psát pololetní práci z aritmetiky (žákům oznámeno 12.1.)  Učivo: písemné násobení a dělení, sčít. a odčítání, SÚ, závorky, zlomky)

Ješ., 16.1.,10,05h

Ve čtvrtek 19.1. - pololetní práce z M ( základní numerace s velkými č. ,zaokrouhlování, porovnávání, slovní úlohy + G: geom útvary - konstrukce, obvod, převody jednotek + porovnávání )

Jag., 12.1.,13,15

Ve středu 18.1. - pololetní práce z ČJ (diktát - veškeré probrané gram. jevy + sl. druhy, mluv. kategorie podst. jm. a sloves, předpony s-,z-,vz-, i,í/y,ý, stavba slova + podmět, přísudek )

Jag., 12.1.,13,10

V pondělí 16.1.- celé dopoledne - Toulcův dvůr ( Cesta kolem světa ), Cena: 90,-Kč.

Sraz v 7,55 před školou. S sebou: svačinu, pití, lítačku.

Jag. 12.1., 13,00

Anglický jazyk (V.Heřmanová):

Žáci si mohou procvičovat slovní zásobu na tomto odkazu:

https://quizlet.com/join/87nEe87sW

11.1.2017 16:57

M-RV+

dne 17.1. budou žáci psát PP z geometrie (obvod a obsah obd., čtverce, rýsování kružnice, trojúhelníku, osa úsečky, převody jednotek obsahu). Nutné mít rýsovací potřeby v pořádku!

Ješ., 11.11., 13,30h

Angličtina, 09.12.2016, 14:55:

Procvičujte látku z učebnice na stranách 18 a 19.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

V úterý 6.12. se jako každý rok u nás ve škole koná charitativní vánoční výstava. Slavnostní zahájení je v 8 hodin, samotná výstava bude probíhat v prvním patře školy od 8,30 do 16,00 hodin. Všichni jste srdečně zváni i s přáteli a příbuznými.

Připomínám: v pondělí 5.12. je odvolána první vyučovací ( třídnická ) hodina. Výuka začíná druhou vyuč. hodinou.

Ředitelské volno.

V souladu se školským zákonem §24, odst. 2, vyhlašuje řed. školy ve dnech 21. - 22.12.2016 z technických a provozních důvodů ředitelské volno ( stavební úpravy ).

Z. Jag.

Angličtina, 02.12., 15:20:

Procvičujte cvičení 5 a) b) a 6 a) b) na straně 17 v učebnici. V dalším týdnu budeme dále probírat látku druhé lekce.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Rozšířená angličtina (25.11.2016, 14:00)

Ráda bych Vás informovala, že se s dětmi blížíme ke konci 2. lekce. Ještě nás čekají 1-2 hodiny zbývající látky, poté hodina opakovací a v následujícím týdnu velký test. Nejsložitějším učivem této lekce byla kombinace přítomných časů - prostého a průběhového. Přesto, že jsme tomu věnovali opravdu hodně času, některým žáků tato látka stále dělá značné problémy. V rámci procvičení je možné si znovu vypracovat cvičení v prac. sešitě nebo zadat dětem jakoukoli vlastní větu ohledně toho, co člověk dělá pravidelně a co dělá právě v tuto chvíli. Látka je několikrát vysvětlená, důkladně procvičená a teď už záleží jen na dětech, kolik času věnují studiu a opakování.

Držím palce, aby test dopadl pro všechny děti k jejich spokojenosti. HP

28. - 29.11 proběhne před školou sběr papíru. Bylo by vhodné mít balíky svázané a převážené ( ale není nutné ).

29.11. se od 18 hodin konají třídní schůzky. Ve třídě se bude vybírat 400,- Kč na SRPŠ (vždy ve třídě u nejmladšího sourozence na škole ).

Z. Jagošová

 

Angličtina, 11.11.2016, 15:25:

Čtvrtletní práci z angličtiny budeme psát dne 21.11.. Procvičujte veškerou probranou látku kromě států světa.

Ty tam zařazeny nebudou.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ve středu 16.11. budeme psát čtvrtletní pís. práci z českého jazyka ( stavba slova, významy slov, předpony a předložky,slovní druhy, slovesa - osoba, číslo, čas, podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor + diktát - shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, vyjmenovaná slova, párové souhlásky, velká písmena ).

V pondělí 14.11. budeme psát čtvrtletní pís. práci z matematiky ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice,+,-,.,: jednociferným dělitelem, zaokrouhlování, sl. úloha a převody jednotek )

Z. Jagošová

 

M+, 7.11., 11h

V pondělí 14.11. budeme psát čtvrtletní práci z aritmetiky (pamětné nás., děl., písemné dělení dvoucif. dělitelem, aritmetický průměr, pís. sčítání a odčítání, zaokrouhlování, rovnice). Ješinová

Angličtina, 04.11., 16:05:

Prosím o vypsání názvů států ze cvičení 1a na straně 16 v učebnici anglicky i česky

do 07.11.. Dne 09.11. z nich bude písemný test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Angličtina, 21.10., 15.20:

Dne 31. 10. bude opakovací test z probraného učiva z lekce 1. Procvičujte veškeré učivo z této lekce. Jedná se o vazby there is a, there are, jednotná a množná čísla probraných podstatných jmen, psaní probraných čísel. Součástí budou také fráze, které byly probírány na začátku školního roku, a byl z nich test.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ráda bych připomněla zítřejší halloweenský program. Předpokládaný konec cca ve 14:00.

Zároveň bych vás ráda informovala, že v příštím týdnu (v úterý), budou děti psát opakovací test z 1. lekce. Látka je zaměřená hlavně na přítomný čas prostý, příslovce častosti (usually, often...), řadové číslovky, měsíce a roční období.

S pozdravem H. Pelcová 18.10.,  16:15

Angličtina, 14.10. 2016, 15.30

V pondělí, 17.10., bude písemný test ze cvičení 9 na straně 11 v učebnici. Jinak procvičujte veškerou látku, která je napsána pod hlavičkou 07.10. 2016. Příští týden také začneme procvičovat Maths: sums na straně 13.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

13.10. děti obdržely přihlášky a informace o LVK 1.stupně 2017. Přihlášky a 1000 Kč je nutné odevzdat do 21.10. 2016. J.Vosická 13.10. 19,30 hod.

Angličtina, 07.10. 2016, 17.10

Doma procvičujte použití vazeb there is a a  there are. Na stránce 11 v učebnici je obrázek, kde se dá vazba nádherně procvičovat. Procvičujte vazbu ústně i písemně. Procvičujte také tabulku ve cvičení číslo 9 na straně 11. Začíná slovíčky an orange, two oranges. Opět procvičujte ústně i písemně. Procvičujte také psaní číslic 1 až 10 a 11 až 100 na straně 8 v učebnici. Zvukové nahrávky najdete, když si do vyhledávače zadáte PROJECT FOURTH EDITION-PROJECT 1-UNIT-AUDIO- EXERCISES.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

HALLOWEENSKÝ WORKSHOP

Posledního října se v anglicky mluvících zemích slaví svátek zvaný Halloween, proto bychom se i my v rámci hodin anglického jazyka, rádi připojili. Letos jsem ve spolupráci s žáky z 9. třídy připravila pro děti netradiční formu workshopu, kde si děti u několika stanovišť zkusí vyrobit např. papírového ducha, nabarví svou vlastní malou dýni, vytvoří si svou vlastní strašidelnou dobrotu... a kdo úspěšně splní všechny disciplíny, toho čeká sladká odměna...

Workshop proběhne 19.10. 6. vyučovací hodinu cca od 13 - 14 hodin (žáci pí. uč. Pelcové), délka trvání 60 minut, poté budou děti odcházet domů.

S pozdravem

Helena Pelcová

M+, 5.10., 13h

Žáci dostali domů kopie písemných prací z geometrie (před týdnem i z aritmetiky) - mohou si nechat. Rodiče prosím o kontrolu, které učivo si děti mají procvičovat - vše je zatím opakování z 2.-4.třídy. Děkuji za spolupráci, Ješinová

Angličtina, 30.09. 2016, 17.30

Doma procvičujte použití vazeb there is a a  there are. Na stránce 11 v učebnici je obrázek, kde se dá vazba nádherně procvičovat. Procvičujte vazbu ústně i písemně. Procvičujte také tabulku ve cvičení číslo 9 na straně 11. Začíná slovíčky an orange, two oranges. Opět procvičujte ústně i písemně. Procvičujte také psaní číslic 1 až 10 a 11 až 100 na straně 8 v učebnici. Dne 03.10. budu zkoušet ústně pravidla pro použití vazeb there is a a there are, která mají žáci zapsaná v sešitech. Zvukové nahrávky najdete, když si do vyhledávače zadáte PROJECT FOURTH EDITION-PROJECT 1-UNIT-AUDIO- EXERCISES.

Snažte se procvičovat každý den.

T.Č.

Ve čtvrtek 29.9.2016 si napíšeme test z čj na stavbu slova cca 25 minut. (slova příbuzná k zadanému kořeni slov, rozdělení slova na předponu, kořen, příponu, koncovku )

Zuzana Jagošová

 

M+, 26.9., 15h

Opakovací test z učiva 4.r. - geometrie budou žáci psát v úterý 4.10. Ješinová

M+ , 20.9., 10,50

Z důvodu návštěvy DDH budou žáci psát test v pátek 23.9. Ješinová

22.9.2016 - DDH ( jízdy ): od 9,15 - 10,00 h., s sebou učení na 1.,4. a 5. vyuč. h., průkazku MHD.

Zuzana Jagošová

 

M+ , 16.9. 12,45

Žáci z rozšířené skupiny M budou psát ve čtvrtek 22.9. test z učiva 4. ročníku (+,-,x,: v oboru do milionu, slovní úloha, rýsování obdélníku, troj)úhelníku nebo čtverce, rovnoběžek). Dále je nutné, aby žáci denně trénovali násobení a dělení zpaměti, počítají velmi pomalu a s častými chybami. Děkuji rodičům za spolupráci, Ješinová

Základní info k výuce: zítra ( 2.9.2016 ) - výuka do 11,40. V pátek se ještě nepřezouváme, až od pondělí. A od pondělí probíhá výuka dle rozvrhu.

V úterý ( 6.9.2016 ) se konají od 17,00 hodin třídní schůzky ve třídě 5.B.

Zuzana Jagošová

 
2.B
2.B
 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz