Prázdninovou nabídku pro děti ( budoucí prvňáky ) naleznete v sekci Duhové klubíčko. O více informací a přihlášky pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím důležité sdělení na stránce aktualit školy.

Děkujeme za pochopení,

vedení školy

Hrajeme si na školu - 21.4. 2018

V sobotu 21.4. organizujeme pro budoucí prvňáčky "školu nanečisto". Rodiče přivedou své děti do školní jídelny v 8,15-8,20h. Ti, kteří na přihlášce označili, že mají zájem i o oběd, zaplatí přímo paní hospodářce K. Švoncové, která bude v jídelně přítomna. Mezitím se žáci přezují a vyčkají příchodu učitelů. Ti si v 8,35h děti převezmou dle seznamu přihlášených a odvedou si je do učeben a tělocvičny. Každé dítě si přinese pouze přezůvky, oblečení a obuv na tělocvik, svačinu a pití. Rodiče poté mohou odejít a své děti si opět převezmou v cca 12h ve školní jídelně. Připomínáme, že přihlášky na program je nutno odevzdat nejpozději do 18.4. na recepci školy.

Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2018/2019 můžeme přijmout všechny děti, jejichž rodiče u nás podali žádost. Otevíráme 3 třídy. Prosíme rodiče, kteří zapsali své dítě ještě na jinou školu a nastoupí tam, aby nám podali zprávu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Zároveň prosíme rodiče, kteří zapsali své dítě i jinde, ale chtěli by nastoupit u nás, aby svoji přihlášku na jiné škole stornovali, a také nám tuto informaci oznámili na výše uvedené mailové adrese, a to nejpozději do 18.4. 2018, kdy se na naší škole uskuteční náhradní zápis pro děti, které se z vážných důvodů nemohly zúčastnit zápisu v řádném termínu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy

Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v období od 1.4. - 30.4.,  a to v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu stanoví škola po dohodě se zřizovatelem.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. (Tiskopis žádosti o odklad viz níže) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis se bude konat ve dnech 4.+5. 4. 2018 od 14-18h. Rodiče se nemusí dopředu objednávat, pořadníky nevedeme. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě a budou mít již zprávy z vyšetření v PPP a od dětského lékaře, přinesou zprávy k zápisu také. Pokud dítě bude absolvovat vyšetření až po zápisu, je nutné všechny zprávy škole dodat do 31.5. 2018!

Zápisní lístek na školní rok 2018/2019 pro zájemce ke stažení zde. (Tiskopis dostanete také přímo u zápisu, není nutno si ho tisknout.)

Náhradní termín zápisů

Žáci, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit k zápisu v řádném termínu, se mohou zapsat v náhradním termínu. Ten je stanoven na středu 18.4. od 14-16h. Nutno předem tuto informaci zaslat na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,

i letos si naši učitelé připravili program pro děti, které budou u nás zapsané a nastoupí do školy v září 2018. Během soboty 21.4. od 8,15 do cca 12,15h si děti vyzkoušejí některé školní činnosti (ČJ, M, Pč, Tv), aby věděly, na co se mohou od září těšit. Pro zájemce bude připraven i oběd ve školní jídelně. Přihlášku zájemci obdrží u zápisu. Nutno odevzdat nejpozději do 18.4.

Den otevřených dveří

Dne 22.3. 2018 od 8 - 16h se uskuteční 2. den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny zájemce nejen na prohlídku školy s případným nahlédnutím do výuky, ale i na besedu s vedením školy. Sraz zájemců o besedu je v 9h a v 15,30h (sraz u recepce školy).

Odklad školní docházky: ke stažení zde


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 bude zveřejněn v pátek 28.4. 2017

Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,

naši učitelé připravili program pro děti, které budou u nás zapsané a nastoupí do školy v září 2017. Během soboty 22.4. od 8,45-12h si děti vyzkoušejí některé školní činnosti, aby věděly, na co se mohou od září těšit. Pro zájemce bude připraven i oběd ve školní jídelně. Závazná přihláška ke stažení zde

Náhradní termín zápisu

Pokud se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit na řádný termín zápisu, vyhlašujeme náhradní termín, který je stanoven na 26.4. od 13,30-15h. V případě náhradního termínu je nutné se předem objednat na mailto:jesinovas@škola-jirak.cz

Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018

Letos poprvé se nebudou zápisy konat v lednu, ale až ve dnech 4. + 5. dubna 2017 od 14-18h. Další informace budou průběžně na našich stránkách doplňovány. Rodiče se nemusí dopředu objednávat, pořadníky nevedeme. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě a budou mít již zprávy z vyšetření v PPP a od dětského lékaře, přinesou zprávy k zápisu také.

Zveme všechny zájemce na Den otevřených  dveří, který se koná 23.3. od 8-15h. Zároveň proběhnou besedy s vedením školy od 10 a 14h. Sraz pro zájemce o besedu je u recepce školy.

Zápisní lístek 2017-2018

Odklad školní docházky

ke stažení zde

Informace o zápisu do prvních tříd

Desatero pro rodiče pro orientační posouzení školní připravenosti dle RVP PV

 

Prohlédněte si také naši školu v panoramatické prohlídce zde...

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz